Porunca 2: Să nu-ţi faci chip cioplit

Să nu-ți faci chip cioplit

Prima din cele 10 porunci lăsate de Dumnezeu tuturor oamenilor este:

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. (Exodul 20:3)

A doua poruncă este o continuare şi în strânsă legătură cu prima şi este următoarea:

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exodul 20:4-6)

Iată şapte adevăruri importante vizavi de această poruncă:

  1. Porunca se referă nu doar la lucrurile cioplite, la chip cioplit  ci la orice imagine de orice natură prin care sunt reprezentate lucrurile şi fiinţele care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.
  2. Dumnezeu nu ne interzice practicarea artei sau să facem imagini, aşa cum este interpretată aceasta poruncă în alte religii, ci interzice să ne închinăm oricărui fel de reprezentări ale lucrurilor şi fiinţelor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.
  3. Închinarea la imagini sau reprezentări de orice natură aprinde gelozia lui Dumnezeu, care este Duh şi cere ca adevăraţii lui închinători să I se închine în Duh şi în adevăr.
  4. Închinarea la chipuri sau înfăţişări de orice fel, aprinde gelozia lui Dumnezeu şi atrage pedeapsa Lui asupra celor ce se dedau la idolatrie.
  5. Pedeapsa idolatriei, se va răsfrânge până la a patra generaţie de copiii pentru cel ce se dedă la ea. Este un păcat extrem de grav şi afectează naţiuni întregi.
  6. Păzirea acestei porunci cu scumpătate aduce îndurare şi binecuvântare în viaţa celui ce o practică şi a urmaşilor săi până la o mie de generaţii.
  7. Ne admiterea închinării la chip cioplit sau înfăţişări de orice fel, este o manifestare şi o dovadă a faptului că cineva îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu.

Dumnezeu să ne păzească de idolatrie ca să-I slujim totdeauna cu toată credincioşia şi dragostea. Ia bine seama la felul tău de închinare.