Porunca 1: Să nu ai alţi dumnezei

Cum să nu ai alţi dumnezei în viață?

Prima din cele 10 porunci lăsate de Dumnezeu tuturor oamenilor să fie păzite cu scumpătate este aceasta:

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. (Exod 20:3)

De ce este atât de strict Dumnezeu în această privinţă. Tot el răspunde când zice în cartea Proorocului Isaia:

Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul. (Isaia 45:21-22)

Dacă în vremurile dinainte oamenii şi-au făcut diferiţi idoli din lemn şi piatră, astăzi nu mai fac astfel, cel puţin în ţara noastră. Mulţi au inventat idoli potriviţi cu epoca post-modernismului în care trăim.

De la o vreme a început să plaseze comentarii pe portalul Moldova Creștină cineva care semnează ”suntpropriameadivinitate” Deci, unii oameni se fac pe ei dumnezei. Cel Atotputernic merită şi vrea pe drept să aibă primul loc în viaţa fiecărui om, pentru că noi suntem creatura mânilor Lui. Orice lucru sau personă care îl lăsăm să ia acest prim loc în viaţa noastră, va devein „alt dumnezeu” sau „alţi dumnezei” despre care adevăratul Dumnezeu a spus să nu avem şi să nu-I acceptăm în viaţa noastră.

Unii cred că se închină doar Dumnezeului adevărat, dar au şi alţi dumnezei. Iată un caz relatat în Noul Testament despre un astfel de om:

Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. Cunoşti poruncile: „Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.” El I-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.” Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.” Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuţii. (Marcu 10:17-22)

Domnul Isus nu avea nevoie de averile lui, dar i-a făcut un examen cu privire la îndeplinirea celor 10 porunci, şi omul bogat a picat examenul, pentru că el iubea mai mult averile decât pe Dumnezeu. Averile erau dumnezeul lui care l-au împiedicat să-L urmeze pe Domnul Isus şi să fie mântuit, adică salvat de la iad şi pierzarea veşnică.

Care sunt acei „alţi dumnezei” care te împiedică pe tine să vii la Domnul Isus şi să-L urmezi din toată inima? Leapădă-te de aceşti idoli şi zei străini! Alege să asculţi şi să păzeşti cu scumpătate porunca care spune „Să nu ai alţi dumnezei ”.