De ce Biserica Ortodoxă defăimează celelalte confesiuni?

Întrebare:

Cum explicați faptul că clericii și unii enoriași ai Bisericii Ortodoxe recurg des la batjocură și defăimare în dialogul cu celelalte confesiuni? 

Mă gândesc și eu des la această întrebare și caut o explicație, căci…

Biblia nu ne învață să batjocorim pe oamenii de altă confesiune sau religie

După ce a plantat bisericile din Creta și l-a lăsat acolo pe Tit să pună în rânduială ce mai era de rânduit și să așeze presbiteri în fiecare cetate, apostolul Pavel i-a scris astfel cu privire la felul cum trebuia să-i învețe pe creștinii noi convertiți:

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. (Tit 3:1-2)

Dar, presupun că va spune cineva că așa aveau creștinii să se poarte cu păgânii și necredincioșii, dar nu cu cei de alte confesiuni pe care unii pretinși creștini ortodocși nu știu să-i numească altfel decât “sectanți”. Iată însă cum îi spune apostolul Pavel lui Timotei să se poarte și să discute cu ereticii:

Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. (2 Timotei 2:23-26)

Nu toți oamenii care spun că fac parte din confesiunea Biserica Ortodoxă sunt ostili și nu toți se poartă batjocoritor și defăimător. Totuși, cum se explică că batjocora și defăimarea este haina și modul de purtare al celor mai zeloși clerici și enoriași?

Reprezentanții altor culte nu batjocoresc

Fiind slujitor de biserică, am discutat cu reprezentanții multor culte și confesiuni, dar niciodată nu am întâlnit pe cineva care să se poarte și să vorbească așa. Chiar și martorii lui Iehova și mormonii totdeauna știu să-și păstreze respectul față de oponent și să discute cu respect lucrurile care țin de doctrină fără să insulte și să batjocorească atacând la persoană.

Poate nu înțelegeți încă până aici la ce mă refer? Atunci vă invit să citiți comentariile la articolul “Poate preotul să ierte păcatele oamenilor?” și vedeți cât de ușor veți cunoaște cine face parte din confesiunea ortodoxă, căci cuvintele pe care le folosește pentru a se adresa la autor sau la ceilalți sunt denigratoare.

În lipsa argumentelor teologice se recurge la calomniere

Dacă ajung să discute un subiect teologic, unii clerici și enoriași ortodocși nu se silesc să aducă argumente teologice și, în lipsa lor, recurg la ponegrire și calomniere. Îmi amintesc cum fiica noastră, fiind mai mică, stătea la bunei la țară și mi-a spus cum odată a mers să se joace în curtea altor copii. Acolo bunica unuia din ei a învinuit-o că noi, baptiștii, nu credem în Sfânta Treime. Ea i-a răspuns imediat că nu este adevărat și că noi credem în Sfânta Treime. Atunci bătrâna i-a zis: “Bine, spune atunci cine fac parte din Sfânta Treime?”. Fiica noastră care avea doar 5 sau 6 ani i-a răspuns: “Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt”. Fiți atenți acum la felul cum a răspuns bătrâna, scuipând: “Ptiu! Afurisita de sectară! Cum să spui așa? Dar tu nu știi că Sfânta Treime este alcătuită din Tatăl, Fiul și Maica Domnului?”.

Când confesiunea adventistă a ieșit la 15 august 2009 să facă o sărbătoare în cinstea Bibliei, un grup de clerici și enoriași zeloși au ieșit și au blocat Piața Marii Adunări Naționale, numind “dezmăț” sărbătoarea Bibliei.

sarbatoarea-bibliei-adventisti-ortodoxi-moldova 031

Eu sunt baptist și nu împărtășesc învățătura adventistă, dar aceasta nu mă împiedică să pot avea un dialog cu ei și să avem respect reciproc unii pentru alții. Așa cum sunt eu cetățean al acestei țări, ei tot sunt și aveau dreptul la această sărbătoare, căci prin ea nu făceau rău nimănui.

Totuși, cum se explică acest abuz verbal la care recurg reprezentanții Bisericii Ortodoxe în dialogul cu celelalte confesiuni din țară? Eu cred că…

Oamenii care procedează astfel nu-L cunosc pe Dumnezeu

Ei nu au Duhul lui Dumnezeu, nu au experimentat o naștere din nou și nu sunt interesați să-i fie plăcuți Lui ca să moștenească Împărăția Cerurilor. Dacă ar avea această motivație, atunci ar căuta să facă ce-I este plăcut lui Dumnezeu și s-ar purta așa cum zice El, cu blândețe și plini de îngăduință răbdătoare. Nu este înțelept să fii mai zelos pentru confesiunea ta decât pentru Împărăția lui Dumnezeu, căci astfel te poți pomeni rămas în afara acestei Împărății.

Mai cred că…

Atitudinea aceasta este promovată între enoriași și alimentată de unii clerici ortodocși

Oamenii aud aceste cuvinte de la clericii lor și exact așa îi numesc apoi pe reprezentanții altor confesiuni. Dacă preotul din parohie permanent îi numește pe creștinii din alte confesiuni cu cuvinte umilitoare, să nu te miri că oamenii preiau aceste cuvinte și atitudini și le duc la extremă. Dar, dacă ești ortodox și citești acest articol, poate ar fi cazul ca data viitoare când va vorbi astfel preotul să-l întrebi de ce procedează așa, de vreme ce Dumnezeu în Biblie spune să ne purtăm cu blândețe și îngăduință răbdătoare și să nu vorbim de rău pe nimeni?

Atitudinea aceasta ostilă și de clevetire a fost educată în mod sistematic în Biserica Ortodoxă timp de secole

Acum studiez istoria baptiștilor din Moldova și zilele acestea cercetez în mod particular revista “Kishinevskie Eparhialinie Vedomosti” care a fost publicată începând de la 1867 până în 1917. Pe paginile publicației, când au fost articole despre celelalte confesiuni, erau folosite (cu puține excepții) cuvinte batjocoritoare, de ponegrire și oamenii erau continuu instigați la ură împotriva altora. Preoții citeau revista și astfel erau “modelați” în atitudinea lor ca să “educe” poporul.

Conducătorul corului bisericii baptiste din satul Cișmea, P.Kovalev, s-a stabilit cu traiul în orașul Chilia și în anul 1914 a ajuns în atenția bisericii ortodoxe care a publicat un articol în revista eparhială despre activitatea lui. Pentru că predica Evanghelia în oraș și avea succes, preotul ortodox Iosif Belodanov după câteva discuții particulare l-a invitat la dezbateri publice. Nu putem cunoaște din revista ortodoxă care au fost argumentele vorbitorilor baptiști și nici rezultatele dezbaterilor, dar știm cu certitudine că preotul ortodox la încheiere le-a spus oamenilor că dacă vor intra vreodată în casele lor sectanții (adică baptiștii) „să spele după ei podeaua și să aerisească camera ca să iasă mirosul rău al ereziei lor⁠”. Clerul ortodox nu se bizuia la dezbateri pe argumente, ci pe defăimări și batjocoră.

Acum, odată ce Biserica Ortodoxă din Moldova s-a lansat din nou într-un război antisectar, urmează să vedem o intensificare a defăimărilor și calomnierilor la adresa celorlalte confesiuni.

Cum să procedeze creștinii când sunt batjocoriți?

Așa cum ne învață Dumnezeu:

Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! (1 Petru 3:14-17)

Dacă ați avut experiențe ca cele descrise în articol sau dacă credeți că cunoașteți alte cauze ale acestei atitudini ostile și batjocoritoare din partea unor clerici și enoriași ortodocși, vă invit să scrieți la comentarii. Cât privește noi batjocori și calomnieri din partea lor, nici nu mă îndoiesc că vor veni și posibil și prin comentarii la acest articol. Dar, poate să fie și altfel. Domnul să aducă o schimbare în inimi.