Poate preotul să ierte păcatele oamenilor?

Întrebare:

Spuneți-mi, vă rog, ce sens se ascunde în textul din Evanghelia după Ioan 20:21-23, când spune că celor care veți ierta păcatele, vor fi iertate.. .Nu justifică acest verset ,,iertarea păcatelor” de către preotul ortodox?

Pentru început să vedem…

Ce spune textul din Ioan 20:21-23

Isus le-a zis din nou: “Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” După aceste vorbe, a suflat peste ei, și le-a zis: “Luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor ce le veți ține vor fi ținute.” (Ioan 20:21-23)

Ca să avem o înțelege bună și corectă a acestui pasaj, este important să vedem…

Contextul în care a spus Domnul Isus aceste cuvinte

După învierea Domnului Isus…

În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, și le-a zis: “Pace vouă!” Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. (Ioan 20:19-20)

Ucenicii erau speriați și de frica Iudeilor care l-au răstignit pe Isus, stăteau cu ușile încuiate. Nu vedem în această stare a lor nici cea mai mică dorință de a merge să le spună Evanghelia celor care l-au răstignit pe Isus sau oricărui altui om. Tocmai în acest context, Domnul Isus a venit să le spună să aibă pace în inimi și apoi le-a mai spus că îi trimite pe ei tot așa cum a fost El trimis de Tatăl. Domnul Isus a spus și mai înainte și apoi va formula această trimitere a lor în ceea ce noi numim Marea Trimitere și despre care este scris astfel:

Apoi le-a zis: “Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16:15-16)

Deci, Domnul Isus a spus despre iertarea păcatelor în contextul reamintirii trimiterii pe care le-a făcut-o ucenicilor ca să meargă să predice Evanghelia la orice făptură.

Cum pot ierta ucenicii păcatele?

Dacă merg să ducă Evanghelia la oameni, prin credință și ascultare de Evanghelie și prin pocăință, fiecare om poate căpăta iertarea de păcate. Dacă nu predică Evanghelia îi lipsim pe oameni de posibilitatea pocăinței și deci, și de posibilitatea să le fie iertate păcatele. Nici un om nu poate primi de la Dumnezeu iertarea păcatelor sale dacă nu are o bună înțelegere a mesajului Evangheliei și dacă nu o crede. Aici este rolul foarte important al ucenicilor lui Hristos, să vestească Evanghelia.

Să nu creadă însă cineva că poate trăi cum dorește să apoi, în ziua înmormântării, preotul va face o slujbă prin care îi va ierta păcatele indiferent de felul cum a trăit în viață și cum a răspuns la mesajul Evangheliei. Există mulți astfel de oameni care cred că dacă au fost botezați când erau mici nu contează cum trăiesc pentru că oricum în ziua morții preotul va face o slujbă și îi va ierta păcatele și că preotul are așa o autoritate că poate ierta orice păcate indifernt de felul cum a trăit el. Să nu se înșele nimeni și să nu se joace de-a creștinismul. În Scriptură este scris:

Nu știti că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înțelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Dacă ar fi fost posibilă o iertare a păcatelor prin rugăciunea preotului, sau dacă ar fi avut preotul autoritate să ierte oricui, orice fel de păcate, atunci nu ar mai fi scris Apostolul Pavel aceste cuvinte. Așa că să luăm bine seama la umbletele noastre.

Mi s-a întâmplat și mie să asist la înmormântarea unui om care s-a purtat cu dispreț și răutate cu cei din familia lui, iar la adresa lui Dumnezeu totdeauna a batjocorit și a făcut glume proaste. Totuși, pentru că era botezat de mic, se credea creștin ortodox și, deci, înainte de moarte a venit preotul ca să-i ofere posibilitatea să-și mărturisească păcatele. El însă nu mai avea puteri să vorbească în prezența preotului și tot atunci a și murit. În ziua înmormântării însă, am rămas adânc îndurerat să văd cum de acasă și până la biserică preotul a tot cântat zicând că mortul va întra în odihnă, în corturile sfinților și chiar a anunța oamenilor că păcatele acelui om au fost iertate. Ce au învățat restul din această predică? Că pot trăi oricum și doar să aibă un preot care le va face slujba și așa vor fi mântuiți. Și cum rămâne atunci cu cuvintele apostolului Pavel care spune în Scripturi “NU VĂ ÎNȘELAȚI!” Ce mare înșelăciune? Nu crede astfel de basme și caută să crezi din toată inima în Domnul Isus Hristos ca să fii mântuit.