Nu putem fi solidari cu păcatul și fără frică de Dumnezeu

Comunitatea LGBT din Moldova a organizat la 22 mai 2016 un marș al solidarității la Chișinău cu genericul “Fără frică”. Reacțiile din partea societății nu au întârziat, cum și era de așteptat. Ca și creștini, nu putem accepta violența sub nicio formă, nici defăimarea, nici batjocura, dar nici pe cei care îi numesc “homofobi” pe oricine are o altă părere decât a lor. Ca și creștini și cetățeni, înțelegem că evenimentele din această zi au implicații spirituale de lungă durată și aduc după ele consecințe grave care vor avea să afecteze multe vieți, familii și societatea întreagă. De aceea, nu ne mai numiți homofobi, ci ascultați ce avem și noi de spus.

Parada gay Chisinau

La ce solidaritate ne chemați? În ce să fim solidari cu voi? Să aprobăm practicile sexuale anormale care sunt condamnate de Dumnezeu? El ne-a creat bărbați și femei și tot El a creat relația sexuală și a stabilit cadrul normal pentru aceasta. Dacă ne chemați la solidaritate, atunci trebuie să vă spunem că relațiile sexuale pe care le practicați și pentru care faceți propagandă sunt condamnate de Dumnezeu. În Biblie scrie astfel:

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. (Levitic 18:22)

Și ca să nu credeți că se referă doar la relațiile homosexuale dintre bărbați, citez un alt pasaj care spune:

De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:24-27)

Relațiile sexuale între persoane de același sex sunt un păcat grav și cei care le practică vor avea o pedeapsă veșnică, căci Dumnezeu a osândit la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. (2 Petru 2:6)

Nu știu de ce ați ales să numiți marșul “Fără frică”… Dacă ați avea frică de oameni, nu ați fi ieșit la astfel de manifestații. Apoi, când am văzut ce armată de polițiști vă apărau, tot mi se pare că nu aveați motiv să vă fie frică de ceilalți oameni ieșiți în stradă. Dacă nu ați discuta despre preferințele voastre sexuale în public (cum este potrivit cu bunul simț pentru orice om), nu ați avea de ce să vă fie frică în țara noastră. Când am văzut înscripția de pe tricourile voastre, m-am gândit la faptul că sunteți fără frică de Dumnezeu și aceasta este cel mai grav lucru care trebuie să vă îngrijoreze.

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. (Psalmi 111:10)

Dumnezeu vă iubește și nu vă dorește moartea, ci fiecare din voi să vină la pocăință.