Sodomia este imoralitate şi nu lipsă de ospitalitate

Mark Twain a spus în una din cărţile lui: „Mai întâi adu-mi dovezile şi apoi denaturează-le cât îţi va plăcea.” Marele scriitor spunea prin această frază că din moment ce ai fapte temeinice, comentariile şi interpretările nu pot denatura aceste dovezi. Tragedia oamenilor de astăzi este că se lasă convinşi prea repede de cei care denaturează fapte pe care nu le-au adus şi nu le-au argumentat nici odată. Iată de exemplu ce comentariu am primit de la un cititor al articolului meu „Isus condamnă păcatul sodomiei şi cheamă homosexualii la pocăinţă”:

Păcat că eşti si preot si răstălmăceşti cuvintele din Biblie. Sodoma si Gomora au fost pedepsite pentru ca au încălcat statutul musafirilor, cum singur o spui in ceea ce ai postat.” Scoate pe acei oameni afara si sa ne împreunam cu ei” Nu mai interpretaţi Biblia aşa cum doriţi voi, preoţii si luaţi-o exact cum a fost scrisa.

Această minciună este larg răspândită printre homosexuali şi lesbiene care încearcă în felul acesta să-şi liniştească conştiinţa proprie ce îi condamnă zilnic. Altă persoană a venit cu un comentariu şi mai şi, la acest subiect:

...dumneata eşti total incult! Dumneata nu ştii ca pana în secolul al 11-lea nu s-a făcut nici o legătura intre numele cetăţii Sodoma şi ceea ce înţelegi dumneata azi prin sodomie? Aceasta legătura s-a făcut numai la mai mult de o mie de ani de la Cristos, nu de către nişte preoţi cum s-ar crede, ci de către nişte rabini!!! Daca ai avea măcar un dram de cultura biblica ai şti ca, deşi legenda Sodomei era cunoscuta de mult, în antichitate avea cu totul alt sens decât azi: păcatul celor din Sodoma era tratarea proasta a oaspeţilor! E prea mult sa-ti predic despre cauza acestui lucru, pentru că dumneata nu ştii nici măcar lucrurile cele mai elementare despre biblie.”

Vă propun în acest articol să privim la trei pasaje biblice care scot în evidenţă „lucrurile cele mai elementare” despre păcatul cetăţii Sodoma şi de ce a ajuns să fie nimicită de Dumnezeu. Textul de bază este la Genesa 19, dar pentru că oamenii imorali spun că nimeni nu a mai făcut nici odată referinţă la imoralitate ca principala cauză a nimicirii oraşului Sodoma, vom privi la alte trei texte biblice.

Mărturia proorocului Ieremia

Proorocul Ieremia a început să prorocească pe la anul 627 înainte de Hristos şi când a vorbit despre liderii spirituali ai poporului Israel care au dus naţiunea în rătăcire şi i-au făcut să se îndepărteze de Dumnezeu, proorocul spune:

… în proorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari, trăiesc în minciună; întăresc mâinile celor răi, aşa că nici unul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma, şi locuitorii Ierusalimului ca Gomora.”(Ieremia 23:14)

Liderii spirituali din acea vreme, nu-şi mai îndeplineau chemarea înaintea lui Dumnezeu, ci au ajuns nişte stricaţi şi practicau lucruri care trebuiau să le condamne. Când face comparaţia cu Sodoma şi Gomora, proorocul spune că, după cum făceau locuitorii din aceste oraşe ce au fost nimicite, tot aşa proorocii din Ierusalim erau preacurvari, trăiau în minciună şi întăreau mâinile celor răi. Acesta a fost comportamentul homosexualilor din toate vremurile. Ei sunt imorali, îşi argumentează imoralitatea prin minciuni şi întăresc mâinile, îi sprijină pe cei răi care le dau sprijin reciproc. Deci, în acest text nu se vorbeşte nimic despre lipsă de ospitalitate că ar fi fost pricina nimicirii cetăţii Sodoma. De fapt nu-mi amintesc nici un verset din Scripturi unde să spună Dumnezeu că pentru lipsă de ospitalitate ar fi nimicit oameni sau cetăţi. Poate este o teorie a lui Diane Fisher care după ce întăreşte mâinile imoralilor din SUA, cutreieră lumea întreagă ca să facă aceleaşi lucruri rele peste tot. A fost şi anul trecut la Moldova şi se pare că intenţionează să vină şi anul acesta pentru a promova astfel de teorii.

Mărturia Apostolului Petru

Apostolul Petru în a doua sa epistolă spune că

…dacă Dumnezeu a osândit la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire… înseamnă că Domnul ştie să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii; mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia” (2 Petru 2:6-10)

Cum vedeţi, iar nu se menţionează nimic de lipsa de ospitalitate la cei din Sodoma şi Gomora, ci că au fost nimiciţi şi că vor fi pedepsiţi în ziua judecăţii pentru că în pofta lor necurată, umblau poftind trupul altuia, au înconjurat casa lui Lot şi au cerut să scoată afara pe oameni ce au întrat la Lot ca să-i abuzeze sexual.

Mărturia lui Iuda

La Epistola lui Iuda, Cuvântul lui Dumnezeu scrie:

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel (ca şi cei din Sodoma) trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.” (Iuda 7-8)

Potrivit acestui pasaj, nu doar Sodoma unde a avut loc incidentul de la casa lui Lot, ci şi Gomora, şi cetăţile dimprejur au fost nimicite pentru că se dăduseră la imoralitate şi au poftit trupul altuia. Vedeţi, Cuvântul lui Dumnezeu specifică clar că în toate acele oraşe se făceau aceste nelegiuiri şi acesta a fost motivul nimicirii lor.

Dragă cititorule, dacă eşti cumva unul care practici imoralitatea, dă ascultare Cuvântului lui Dumnezeu, lasă minciuna, nu mai sprijini pe cei răi, ci alege să trăieşti în adevăr. Recunoaşte păcatul tău, vino la Dumnezeu cu pocăinţă şi El te va ierta şi îţi va restabili viaţa şi caracterul.

Dumnezeu să ne păzească de înşelăciunile celor ce strică Cuvântul Lui iar noi să proclamăm adevărul şi să stăm tari pentru el.