Nu privi indiferent la imoralitatea care se răspândește

Trăim vremuri grele când imoralitatea se răspândește repede, iar societatea nu realizează pericolul și nu intervine cu nimic. La începutul lunii mai 2007, Parlamentul European a condamnat Polonia drept ”o țară a urii” pentru că nu admite promovarea homosexualității în școlile publice. Pe 26 aprilie s-a votat pentru o rezoluție a Parlamentului European prin care Polonia era condamnată pentru ”homofobie”. Rezoluția, adoptată cu 325 de voturi pentru, 124 contra și 150 de abțineri, cere trimiterea unei misiuni care să verifice Polonia, în scopul ”legalizării homosexualității pe întreaga planetă” și pentru a înființa o comisie care să dea în judecată statele membre ale UE care nu-și îndeplinesc obligațiile UE. Cum vedem, orice încercare de a păstra valorile morale ale omenirii, sunt interpretate drept ”homofobie”, iar faptul că imoralitatea distruge națiuni întregi, familii și vieți omenești îi lasă indiferenți pe oameni. Cel mai trist este că și mulți creștini, care sunt chemați de Domnul Isus să fie ”lumina lumii și sarea pământului” au fost copleșiți de această indiferență. Istoria ne învață lecții foarte triste în această privință.

Istoria poporului Israel cunoaște o perioadă a judecătorilor, înainte de monarhie. Această perioadă a judecătorilor este descrisă pe paginile Sfintei Scripturi ca o vreme când nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce-i plăcea sau ce era drept și bine în ochii lui. Capitolele 19–21 din cartea Judecători descriu un caz tragic, când imoralitatea a adus o mare distrugere poporului.

Oameni afectați de imoralitate

Aceștia sunt mulți în acest pasaj din trei capitole. Un Levit, adică un preot, care era chemat să-i învețe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu, este primul personaj afectat de imoralitate care apare în această istorie. Sub presiunea imoralității din societate, el a acceptat același fel de viață și ”și-a luat ca țiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda” (Judecători 19:1) Concubinajul este o practică urâtă înaintea lui Dumnezeu pentru că implică relații sexuale fără încheierea unui legământ de căsătorie și, de fapt, oamenii recurg la concubinaj tocmai din motiv că nu vor să-și asume responsabilitățile unui legământ, ci doar ca să întrețină relații sexuale. Concubinajul este curvie și astăzi, ca și pe vremea judecătorilor, oamenii au ajuns să accepte această practica ca ceva normal. Când am spus unei rude apropiate despre fiul ei, care trăiește în concubinaj, că acesta este păcat și un lucru rău, mi-a răspuns: ”Așa sunt vremurile. Toți fac așa. Eu mă bucur că el traiește numai cu o femeie și nu cu mai multe și astfel să fie protejat de bolile venerice.” Ce înșelăciune! Bolile venerice sunt una din multele consecințe ale imoralității și fiul ei tot va suporta aceste consecințe, una câte una, pe rând.

Mai departe, în cazul descris în cartea Judecatori, mi se spune că această femeie nu a fost credincioasă Levitului, l-a părăsit și s-a dus în casa tatalui ei. Levitul a mers după ea la tatăl femeii, care era și el afectat de imoralitate. El ar fi trebuit să-l confrunte și să-i ceară sa o ia în căsătorie ori să o lase în pace pe fiica lui. Dar, pe semne că avea și el aceeași ”dezvinovățire” care o invocă toți oamenii azi că ”așa sunt vremurile”.

După ce a fost întâlnit bine și a primit acea femeie înapoi de la tatăl ei, Levitul s-a pornit spre casă și a vrut să înnopteze în cetatea Ghibea, din Beniamin. Acolo a avut loc o tragedie, pentru că încă înainte ca să meargă la culcare, bărbații din cetate, care erau oameni stricați de imoralitate, au înconjurat casa și au zis stăpânului casei: ”Scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el.” (Judecători 19:22) Stăpânul casei tot avea mintea afectată de imoralitate, odată ce le-a spus celor ce îi asaltau casa: ”Nu, fraților, vă rog să nu faceți un lucru așa de rău; fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârșiți mișelia aceasta. Iată că am o fată fecioară și omul acesta are o țiitoare; vi le voi aduce afară: necinstiți-le și faceți-le ce vă va placea. Dar nu săvârșiți cu omul acesta o faptă așa de nelegiuită.” (Judecători 19:23–24) Levitul a scos pe țiitoarea lui și a dat-o acelor bărbați răi. Atâta preț a avut femeia în ochii lui ca și persoană. După ce a fost violată o noapte întreagă, spre dimineață, aceasta femeie a murit și Levitul, a tăiat cadavrul în 12 bucăți ca să trimită în toate cele 12 seminții ale lui Israel drept mărturie și să-i provoace să ia o atitudine. Tot poporul s-a adunat ca un singur om, înaintea Domnului, la Mițpa și au hotărât să pedepsească răufăcătorii și să scoată acest rău din țară. Numai că, s-au ciocnit de o altă grupare de oameni care erau afectați de imoralitate, în așa fel că au luat apărarea imoralilor, doar din motiv că erau rude cu ei. Aceasta a fost seminția lui Beniamin. A urmat o mare confruntare cu grave consecințe, despre care voi scrie mai jos.

Până aici, însă, este suficient să vedem că din moment ce a fost tolerată imoralitatea și oamenii au fost indiferenți, fără să ia atitudine și acțiune, această imoralitate s-a răspândit foarte repede, foarte mult și a afectat aproape pe toți oamenii. Consecințele au fost suportate de toți.

Oamenii indiferenți au tolerat cu indiferență imoralitatea

Cum am văzut mai sus, tatăl acestei fete nu a avut de spus nimic ca să-l mustre pe acel Levit, care i-a tratat fata ca pe o curvă, din moment ce era într-o relație de concubinaj cu ea. Nu este greu să ne închipuim motivația tatălui când a tolerat acest rău. Ar fi dorit și el să ”fie fericită” fiica lui. Ar fi spus că îi vrea binele, îi dorește o familie. El dorea să realizeze acest ”bine” din ochii lui cu prețul imoralității tolerate. Nu se poate așa. Imoralitatea nu a făcut și nu va face fericit pe nimeni niciodată.

Când era să pornească poporul la luptă împotriva locuitorilor Ghibeii protejați de toți bărbații din seminția Beniamin, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul: ”Cine din noi să se suie întâi ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin?” Domnul a răspuns: ”Iuda să se suie întâi. (Judecători 20:18) M-am întrebat de ce a făcut Dumnezeu această alegere? Posibil că, datorită faptului că sunt cei mai numeroși din toate semințiile lui Israel… Înțelegem mai bine după ce vom vedea cum au decurs luptele. După prima zi de luptă, tot poporul Israel au suferit o mare înfrângere din partea imoralilor așa încât au pierdut 22.000 oameni. A doua zi, Dumnezeu nu schimbă ordinea, tot Iuda sunt primii care trebuie să meargă la luptă și a doua zi a urmat iar o mare înfrângere în care au murit 18.000 de bărbați din poporul Israel. În acest număr total de 40 de mii de bărbați, este evident că numărul copleșitor le revine bărbaților din Iuda care și-au pierdut viețile pe câmpul de luptă. A treia zi, Dumnezeu le-a dat un plan de luptă și au putut să le aducă o mare înfrângere imoralilor. De ce în acele primele două zile Dumnezeu a îngăduit acele mari înfrângeri, cu mari sacrificii de vieți omenești? Pentru că toată națiunea era vinovată prin indiferența față de răul care creștea în Beniamin și nimeni nu intervenea ca să oprească acest rău. Acum au trebuit să plătească prețul și să învețe lecția. Iuda erau vecinii lui Beniman. Fiți siguri că ei auziseră ce se întâmplă în cetățile din Beniamin și au fost la curent cu răul care creștea, dar nu au luat niciodată o atitudine și acțiuni. Dacă ar fi luat cei din Iuda o atitudine corectă, daca i-ar fi confruntat pe locuitorii din Ghibea, nu se ajungea unde s-a ajuns. Acum, indiferenții trebuiau să împartă prețul consecințelor împreună cu imoralii. Așa a fost și așa va fi totdeauna, în toate vremurile.
A mai fost o altă categorie de oameni, și anume, locuitorii din Iabesul Galaadului, care nici măcar nu s-au prezentat la adunarea unde s-a hotărât să se ia o atitudine. După terminarea războiului, tot poporul a hotărât să pedepsească indiferența și pe cei indiferenți și au omorât  toți bărbații din Iabes, tot așa cum au omorât și pe imoralii din Ghibea. Această hotărâre a lor nu a fost una în care să fi întrebat pe Dumnezeu și care să fi fost aprobată de El. Dar, așa au făcut… Toate aceste exemple scot bine în evidență un principiu pe care vreau să-l scriu cu majuscule: INDIFERENȚII SUNT VINOVAȚI ÎN ACEEAȘI MĂSURĂ DE RĂSPÂNDIREA IMORALITĂȚII CA ȘI OAMENII IMORALI ȘI VOR PLĂTI ACELEAȘI CONSECINȚE.

Ia astazi o atitudine ca să oprești imoralitatea!

Am fost astăzi invitat să vorbesc la o întrunire a femeilor din biserica ”Sfânta Treime”. Am fost plăcut suprins să văd cum aceste creștine studiau din Sfintele Scripturi cum să se raporteze corect la soții lor, la copii și să zidească familii trainice. Foarte mult am fost încurajat când am văzut cum toate aceste femei au discutat, apoi au alcătuit și semnat scrisori prin care au cerut Guvernului să elimine în afara legii organizația Gender-DocM.

Această organizație a homosexualilor și lesbienelor sunt foarte agresivi în promovarea imoralității și prezintă un mare pericol pentru societate, familie și stat. La ultima lor manifestare pe care au făcut-o publică, au oficiat ”căsătoria” a doi homosexuali, în felul acesta încălcând grav articolul 48 al Constituției țării noastre.

Sunt mulți creștini care au luat o atitudine față de imoralitate și astfel a fost posibil să fie oprite multe acțiuni ale oamenilor stricați. Acum este rândul tau să iai o atitudine. Fă-o acum. Nu amâna! Ca să nu te trezești într-o zi că va veni fiica ta îngrozită să-ți spună că soțul ei este homosexual sau că nepoții tăi au ajuns homosexuali sau lesbiene. Dacă tolerezi acum răul prin indiferență, într-un scurt timp va ajunge să afecteze familia ta, rudele tale, viața ta. Atunci va trebui să plătești un preț mare și prețul va fi pentru indiferență, care poarta aceeași parte de vină ca și imoralitatea. Deschide pagina de internet a Prim-Ministrului și trimite un mesaj prin care să ceri eliminarea acestei organizații rău intenționate. Acesta este dreptul tău, care îți este oferit de Constituție.

Dumnezeu să ne ajute ca să fim oameni drepți în atitudini și hotărâți în a face binele.