Cum să împlinim lipsa de slujitori în biserici?

Întrebare:

După ce am slujit mai mulți ani în biserica din localitatea mea în calitate de predicator, recent mi s-a încredințat să merg în satul vecin ca să preiau conducerea lucrării bisericii din această localitate. Este o biserică care a avut cândva peste 100 de credincioși, dar acum a rămas fără slujitor. Ajuns la fața locului, am constatat că la serviciile divine vin în jur de 30 de credincioși și nu este nimeni afară de mine care ar fi pregătit și dispus să predice și să slujească. O mare parte din credincioși au emigrat, dar sunt mulți care nu mai vin de multă vreme la serviciile divine ale bisericii. Cum mă sfătuiți să procedez în această situație ca să pot asigura o creștere bisericii și să fie predicată Evanghelia cu putere în localitate?

Pregatire slujitori Evanghelie

Primul și cel mai important lucru pe care cred că trebuie să-l faceți este…

Să începeți a studia profund Scripturile cu creștinii care vin la serviciile divine

Situația aceasta de regres și descreștere o întâlnim, cu părere de rău, în bisericile mai multor localități din țară și ne întristează o astfel de stare a lucrurilor. Dacă credincioșii nu studiază Sfintele Scripturi, atunci ei slăbesc duhovnicește și la început încetează să mai slujească, iar apoi nici la serviciile divine nu mai vin și apoi este mare pericolul că se pot întoarce la viața păcătoasă. În cartea proorocului Osea scrie că poporul lui Dumnezeu moare din lipsă de cunoștință și noi trebuie să oprim și să nu îngăduim așa ceva. Este responsabilitatea noastră, a slujitorilor, să-i îndemnăm pe sfinți să studieze Sfintele Scripturi și să o facă cu toată dedicarea.

Un alt factor care a făcut să ajungă lucrurile până aici este și expunerea exagerată a credincioșilor din ultima vreme la învățăturile rele și nimicitoare. Este și de aștepatat, căci noi trăim în vremurile de pe urmă, despre care apostolul Pavel a spus că vor aduce cu ele zile grele și multe probleme pentru credincioși. De aceea, când l-a avertizat pe Timotei cu privire la aceste zile i-a spus astfel:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

Chiar dacă în aceste vremuri de pe urmă mulți din ei care se numesc ucenici ai lui Hristos își aleg singuri învățători după poftele lor și chiar dacă cei care predică Cuvântul lui Dumnezeu nu vor fi apreciați și urmați de majoritate, fiecare slujitor al Cuvântului trebuie să rămână credincios învățăturii sănătoase a Domnului Isus Hristos și pe aceasta să o urmeze și să o predice. De aceea, începe în mod de urgență să studiezi profund cu oamenii Sfintele Scripturi. Nu te potrivi când vor veni unii cu gură mare și vor începe a spune că, uite, prea multă învățătură dai, că nu faci cum ar trebui și îți vor mai inventa multe motive ca să te împiedice și să te oprească. Nu te potrivit lor, căci tocmai la aceasta s-a referit apostolul Pavel când a scris să stărui asupra Cuvântului la timp și ne la timp. Începe să-i înveți bine, sistematic și foarte profund pe credincioșii care vin la serviciile divine ale bisericii.

Mergi să-i aduci acasă pe cei pierduți

Timp de o săptămână, de dimineață până seara, mergi pe la toți acei care sunt scriși în listele bisericii și nu mai vin la serviciile divine. Vizitează-l pe fiecare din ei în parte și vorbește cu fiecare, ca să înțelegi care este starea și cum poți să-i restabilești în credință. Fă-ți suficient timp ca să vorbești cu fiecare din ei, sfătuiește-i și îndeamnă-i să fie treji în credință și să nu lipsească de la serviciile divine. Dacă unii nu vor veni, fii gata să-i vizitezi și a doua și a treia oară, iar dacă nici atunci nu vor veni, atunci vor trebui puși la disciplină și dacă vor persevera în această indiferență duhovnicească, va fi cazul să fie excomunicați.

Caută și recrutează noi slujitori

Cu părere de rău, mulți conducători se gândesc cu privire la succesori doar când ajung înainte de finalizarea mandatului sau când trebuie să-și schimbe locul de trai, sau când își dau seama că au îmbătrânit. Domnul Isus și-a chemat pe cei 12 ucenici chiar la începutul slujirii lui și în toată perioada de trei ani cât a slujit pe acest pământ i-a învățat. Când l-a trimis să păstorească biserica din Efes, apostolul Pavel i-a scris lui Timotei astfel:

Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. (2 Timotei 2:2)

Iar lui Tit, după ce l-a lăsat pe insula Creta, i-a scris:

Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: (Tit 1:5)

O sarcină foarte importantă a fiecărui slujitor al bisericii este să observe și să identifice noi potențiali slujitori și apoi să se ocupe de pregătirea și implicarea lor în lucrarea lui Dumnezeu. Pe măsură ce îi vei învăța pe oamenii din biserică din Sfintele Scripturi vei vedea cum va începe să lucreze Cuvântul lui Dumnezeu în ei și să scoată la iveală darurile lor duhovnicești, dar și atitudinile inimilor. De aceea fii atent, identifică oamenii de încredere și care sunt în stare să învețe și pe alții și începe să-i pregătești intensiv și să le încredințezi lucrări în Evanghelie.

Ia cu tine pe ucenici

Când a venit să viziteze, să cerceteze și să întărească bisericile plantate anterior…

În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec. Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. (Fapte 16:1-3)

Iată un exemplu clasic cum apostolul Pavel a recrutat și a pregătit lucrători. Imediat cum l-a identificat, l-a și luat în lucrare ca să fie alături și să învețe, urmărind de aproape tot ce făcea Pavel și mai ales ca să învețe o atitudine corectă. Aceasta trebuie să facem și noi, să luăm continuu cu noi, în toate lucrările, pe ucenicii noștri și să le dăm o pildă vrednică de urmat în toate privințele, căci numai așa putem crește lucrători dedicați și experimentați pentru lucrarea Evangheliei.

Dă-le tuturor o pildă vrednică de urmat

S-a creat un stereotip în ultima vreme că pastorul sau presbiterul bisericii este cel care trebuie să se ocupe de lucrurile de administrare, de construcția clădirii bisericii, dacă nu există încă una, de ajutorarea celor săraci și de vizite. Responsabilitatea cea mai mare a pastorului este să dea învățătură sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu și să arate în sine o pildă vrednică de urmat în orice aspect de disciplină duhovnicească. Iată de ce i-a scris apostolul Pavel astfel lui Timotei:

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:12-16)

Oamenii din biserică trebuie să vadă și să știe că ești foarte îndrăgostit și pasionat de studierea profundă a Sfintelor Scripturi și ei trebuie să observe progresul tău ca și slujitor, cum este scris că înaintarea ta să fie văzută de toți. Și credincioșii vor vedea aceasta dacă te vei pregăti bine pentru predică, dacă vei merge continuu la cursuri de pregătire biblică a slujitorilor și dacă nu vei obosi să-i înveți profund din Sfintele Scripturi. Alege ca în fiecare an cel puțin de trei ori să mergi la pregătire biblică pentru slujitorii bisericii. Așa fac și eu și în fiecare an merg să învăț la sesiunile Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Eurasia și acum voi merge la Ukraina unde învățătorii mei Mia și Costel Oglice vor preda Epistola II a lui Petru. Am invitat împreună cu mine și pe o parte din ucenicii mei care tot sunt slujitori în Evanghelie și așa ne vom pregăti împreună. Este cineva din ei care mai mult de un an de zile nu a venit la nici o pregătire sub diferite pretexte și am mustrat aspru acea persoană și am avertizat-o că este periculos și pentru starea ei și pentru slujirea pe care o face, dacă nesocotește această pregătire de care are nevoie fiecare slujitor.

Planifică să vii împreună cu echipa de slujitori și să studiem împreună la Chișinău cursul de Consiliere Spirituală în perioada 5-17 septembrie. O foarte bună și eficientă posibilitate pentru pregătirea lucrătorilor noi în Evanghelie este Școala Internațională de Misiune.

Implică biserica în evanghelizare

Se pare că în sat de multă vreme nu s-a mai făcut evanghelizare. De aceea, trebuie să începi a face singur evanghelizare personală, de la om la om, ca să le arăți credincioșilor din biserică o pildă vrednică de urmat. Apoi, neapărat începe să-i înveți pe ei cum să facă evanghelizare personală și să-L vestească pe Hristos la toți oamenii. Recomand cursul “Cum să ai o relație reală cu Dumnezeu” și “Dumnezeule, exiști?”, căci studiindu-le fiecare va fi bine echipat ca să poată prezenta Evanghelia altora și va putea chiar să facă acel studiu cu oamenii pe care îi cunoaște. Planificați și în biserică și în localitate să aveți cel puțin câte un serviciu divin de evanghelizare în fiecare lună la care să fie invitați oamenii. O bună metodă de evanghelizare este dacă credincioșii din adunare îi vor abona pe prietenii și rudele lor la Ziarul Liber.

Vegheați în rugăciune

Faceți toate lucrurile pe care v-am îndemnat mai sus să le faceți și vegheați continuu în rugăcine pentru toți credincioșii din biserică, pentru conducerea satului și pentru oamenii din localitate. Îndemnați continuu biserica la rugăciune și faceți servicii de rugăciune. Puneți zile de post și este bine în acele zile să vă adunați cu toții și să vă rugați împreună de dimineața până seara. Când cineva se pocăiește, nu amânați botezul, ci începeți deodată să faceți pregătirea acelei persoane pentru botez timp de o lună, maximum două și apoi să fie botezată.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea o creștere spirituală personală, creștere bisericii și Evanghelia să înainteze cu putere în localitatea unde vă aflați și să trimiteți misionari în lumea întreagă.