Definiția biblică a ereziei

Dicţionatul Explicativ al Limbii Române (DEX) defineşte erezia astfel:

Erezie, erezii, s.f. 1. Doctrină sau credinţă religioasă care ia naştere în sânul unei biserici, abătându-se de la dogmele consacrate, şi care este condamnată de biserica respectivă. 2. Fig. Greşeală, eroare, rătăcire. – Din fr. heresie, lat. haeresis (DEX, pag. 346)

ereziaPotrivit acestei definiţii, pentru oricare biserică sau confesiune, toate celelalte, care nu împărtăşesc doctrinele acesteia, sunt erezii. Acelaşi lucru se aplică şi din partea celorlalte. Vreau să spun că, în felul acesta, toate bisericile şi confesiunile din lume pot să le categorisească pe celelalte ca şi erezii. Un exemplu în această privinţă poate servi marea schismă bisericească din 1054 când bisericile catolică şi cea ortodoxă s-au declarat una pe alta “anatema”, adică eretice.

Cine atunci este drept şi care este criteriul după care poţi să ştii ce este doctrina dreaptă şi ce ce reprezintă erezie? În acest articol vă propun să facem o analiză Biblică asupra acestui subiect, pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, recunoscut de majoritatea bisericilor, dar chiar şi dacă nu vor unii să-l recunoască aşa cum este, nu se schimbă nimic de la aceasta. Sfintele Scripturi rămân să fie şi vor fi totdeauna Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul „erezie” este menţionat în Noul Testament şi este cuvântul grecesc  “hairesis”, care poate fi tradus “alegere”,  sau “grupare” sau “sectă”. De fapt, haideţi să privim textele din Biblie unde este aplicat acest text şi astfel, vom vedea cum au fost traduse şi ce ne învaţă cu privire la erezie.

1 Corinteni 11:19 conţine o menţiune a cuvântului grecesc “hairesis”, care este tradus aici cu românescul “partide”. Apostolul Pavel vorbeşte despre felul cum creştinii din Corint veneau şi participau la Împărtăşanie, adică la Cina Domnului. Iată ce spune el:

Mai întâi de toate, aud că atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni. (1 Corinteni 11:18-19)

În situaţia descrisă, vedem că ereticii încă nu au ieşit din sânul bisericii, ci, aflându-se împreună cu alţi creştini, au creat o grupare care aduce dezbinare în biserică. Chiar dacă sunt împreună cu ceilalţi creştini , ereticii nu au pace şi colaborare cu ei. Acesta este efectul pe care îl aduc ereziile, ele crează partide în sânul bisericii şi în cele din urmă, duc la dezbinare.

Galateni 5:20 traduce cuvântul “hairesis” cu “certuri de partide”. Bisericile Galatiei au fost plantate de apostolul Pavel, dar au fost expuse unui atac acut din partea învăţăturii eretice a iudaizatorilor, care spuneau că nu este suficient să crezi în Domnul Isus pentru a fi mântuit, mai trebuie să ţii şi poruncile Legii Vechiului Testament, cum sunt circumcizia, Sabatul, diferite spălături, restricţii în mâncare şi multe altele. Pavel a scris foarte supărat această epistolă şi cel mai mult a fost supărat de naivitatea creştinilor din Galatia, care au fost atât de “lesne crezători” acestei erezii. Când enumără faptele firii pământeşti, Pavel enumără şi ereziile. Iată pasajul biblic:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Potrivit acestui pasaj biblic, ereziile sunt faptele firii păcătoase, care sunt condamnate şi cei ce le practică, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.

2 Petru 2:1 este referinţa biblică, unde cuvântul grecesc “hairesis” a fost tradus cu românescul “erezii”. Iată ce spune textul biblic:

În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. (1 Petru 2:1)

Potrivit acestui pasaj, erezia este o învăţătură care aduce nimicire şi care este strecurată de învăţători mincinoşi, adică de cei care nu se ţin de Cuvintele Domnului Isus Hristos, ci strecoară o altă învăţătură.

Cum vedeţi, în toate aceste pasaje nu se vorbeşte nimic despre doctrina unei sau a altei biserici, ci se vorbeşte despre învăţătura Stăpânului nostru, Dumnezeu. Erezia este o învăţătură greşită care merge împotriva învăţăturii sănătoase a Bibliei, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Cât de bine cunoşti Sfintele Scripturi? Cât timp petreci zilnic la studierea lor? Doar cunoaşterea personală şi profundă a Bibliei te poate proteja de orice învăţătură eretică care este propovăduită din abundenţă în jur.

Nu amâna. Mergi chiar azi şi cumpără o Biblie şi începe să o studiezi sistematic şi profund. Doar aşa Îl poţi cunoaşte pe Domnul Isus şi viaţa veşnică şi poţi sta tare în faţa ereziilor nimicitoare. Nu te bizui pe ce spun oamenii fără a verifica în Sfintele Scripturi.