Care este diferența dintre evanghelizare și prozelitism?

La prima vedere s-ar părea că este una și aceeași, totuși sunt cîteva nuanțe care le fac să fie diferite.

1. Evanghelizarea înseamnă a spune sau a răspîndi Vestea Bună a salvării de păcat prin credința în Domnul Isus Hristos. Cînd le spunem oamenilor ce a facut Dumnezeu pentru ei prin Domnul Isus Hristos, noi îi evanghelizăm.
2. Prozelitismul mai înseamnă a-i aduce pe oameni și ca rezultat are o schimbare a credinței, a opiniei și a religiei lor. De cele mai multe ori, în prozelitism, elementul forte este critica. Se fixează accentul pe a spune oamenilor cît de rea și greșită este credința lor. Este o mare diferență dintre a critica, a turna în capul omului toate murdăriile lui și aceea de a spune omului Vestea Bună a Evangheliei.
3. Cînd Evanghelizăm noi nu încercăm să punem credința noastră mai sus sau că este superioară credinței care spune că o are persoana în cauză. Cineva a descris Evanghelizarea ca un cerșetor  care spune altui cerșetor unde poate găsi pîine. Pentru un cerșetor flămînd, aceasta cu adevărat este o veste bună. Cerșetorului nu trebuie să-i ții morală de ce este flămînd și să-i explici cît de rău este pentru sănătatea lui atunci cînd nu se alimenteză la timp. Toate aceste observații nu vor avea nici un efect de îmbunătățire asupra lui. Tot de ce are nevoie cerșetorul este ca să-și schimbe starea stomacului – pîinea pe care atît de mult și-o dorește. Tot de ce are nevoie un păcătos ca să-și schimbe starea inimii sale este Vestea Bună a Evangheliei, care nu se bazează pe critică, pe dezbateri, cine și care este mai bun, mai drept, mai adevărat, ci pe un îndemn de a se împăca cu Dumnezeu, care, din dragoste pentru noi, a dat tot ce a avut mai scump, pe Unicul Său Fiu, Isus Hristos, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
4. Atît evanghelizarea, cît și prozelitismul, ambele în final așteaptă o schimbare. Totuși, aici este o diferență. Elementul puternic în prozelitism este de a-i forța pe oameni să ia o decizie, să facă o schimbare. În contrast cu aceasta, evanghelizarea se bazează pe o liberă alegere a omului. Dumnezeu, care este Atotputernic și care le-a creat pe toate și pe noi toți, ar putea să facă prozelitism și să-i forțeze pe oameni să ia o decizie pentru a-și schimba atitudinea lor față de El. Totuși, El niciodată nu o face. Dumnezeu ne respectă așa de mult pe noi și nu vrea să ne oblige să facem nimic cu forța. El ne-a dat la fiecare din noi dreptul de a alege, fiecare pentru noi înșine. Faptul că noi nu alegem ce vrea El, aceasta este deja altă întrebare, dar un lucru este clar, că Dumnezeu nu vrea să ne impuna nimic cu forța. Domnul Isus zice: ”Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine”?(Apocalipsa 3:20) El, care este Dumnezeu din Dumnezeu, care este deopotrivă cu Tatăl și căruia toate lucrurile Îi sunt supuse, oare nu poate El să deschidă ușa inimii noastre? Bineînțeles că poate, însă El îți dă ție libera alegere să o deschizi și să-L inviți de bună voie în viața ta. Dacă Dumnezeu nu-și permite să forțeze pe cineva, cine suntem noi oamenii ca să ne asumăm așa drept?
Vreau să clarific ceva aici, înseamnă toate cele spuse mai sus că noi trebuie să tăcem și să nu spunem nimic din frica ca să nu facem prozelitism? Bineînțeles că nu.
Ca și creștini, noi chemăm(nu forțăm) la o relație cu Hristos și nu la o schimbare a religiei sau a Bisericii. “Noi, dar, sîntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!? De ce? Pentru că: ”21.Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El ”(2 Corinteni 5:20-21)
Dumnezeu vrea schimbarea și vrea ca oamenii să se întoarcă ”de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Domnul Isus, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.”(Fapte 26:15-18), dar El ne îndeamnă și nu ne forțează, alegerea și hotărîrea ne aparține. Așa cum spune 2 Corinteni cap.5 și Faptele Apostolilor cap. 26, Dumnezeu nu dorește o schimbare a religiei sau a Bisericii din care faci parte, El dorește să te împaci cu El, să te întorci de la întuneric la lumină. De fapt, tot ceea ce vrea El, drag cititor, este să îți schimbi stăpînul dacă nu El este.
 Dumnezeu să ne binecuvînteze pe toți să înțelegem ce este prozelitismul și ce ne învață Biblia la acest subiect. Mă rog ca atunci, orice nu am face, cu cuvîntul sau cu fapta, să facem în Numele Lui Isus, spre slava și gloria lui Dumnezeu Tatăl.