Librăria Creştină „Învăţătură din Cuvânt” – prima ta librărie creştină

Mai mult decât un magazin de cărţi

Orice librărie îţi pune la dispoziţie o varietate de materiale cu caracter educativ şi distractiv. Atunci când ai nevoie de materiale didactice sau de divertisment, apelezi la serviciile unui magazin de cărţi.

Librăria Creştină „Învăţătură din Cuvânt” este prima şi unica librărie creştină din ţară care îţi pune la dispoziţie toată gama de materiale de studiu biblic după metoda inductivă elaborate de către Institutul de Studii Biblice Inductive „Precept Ministries International”. Utilizând metoda simplă care abordează lucrurile de la particular la general, urmărind trecerea de la efect la cauză, manualele reprezintă ghiduri de călăuzire în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Mai mult decât o expoziţie de carte

La orice expoziţie de carte poţi vedea o colecţie bogată de materiale care prezintă cele mai moderne lucrări şi inovaţii ale personalităţilor marcante. Aici găseşti satisfacţie, admirând calitatea şi originalitatea lucrărilor.

Librăria „Învăţătură din Cuvânt” îţi pune la dispoziţie peste 200 de titluri de manuale de studiu biblic după metoda inductivă şi cele mai utile instrumente de studiere a Bibliei. Manualele conţin, atât studiu pe text, cât şi comentarii, analize şi informaţii cu privire la contextul cultural, istoric şi geografic a timpurilor biblice. Manualele sunt structurate în aşa mod, încât să-ţi permită să parcurgi un studiu de sine stătător, participând într-un grup de studiu biblic, iar ulterior să-l predai şi altora.

Mai mult decât o simplă lectură

Lectura este calea spre o mai bună comunicare, îmbogăţeşte vocabularul şi îţi oferă o mai bună fluenţă mintală şi verbală. Cuvântul lui Dumnezeu este calea spre Dumnezeu şi îţi oferă mântuire prin credinţă în Domnul Isus:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

(Ioan 14:6)

Îmbunătăţeşte concentrarea; Cuvântul lui Dumnezeu îţi ţine privirea aţintită spre chemarea pe care ai primit-o:

„Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:14)

Reduce stresul, Cuvântul lui Dumnezeu vindecă rănile cele mai adânci:

„Domnul tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.”(Psalmul 147:3)

Oferă satisfacţie, Cuvântul lui Dumnezeu aduce pace şi împlinire sufletească.

„Mă desfătez în orânduirile Tale şi nu uit Cuvântul Tău; Mărturiile Tale, de asemenea, sunt desfătarea mea; Cât de mult iubesc legea Ta, toată ziua cuget la ea.” (Psalmul 119:16, 24, 97)

Odihnă pentru suflet

În timp ce unii vizitatori o percep ca pe o expoziţie de carte, pentru mulţi Librăria „Învăţătură din Cuvânt” a devenit un loc de odihnă sufletească.

„Deodată s-a schimbat atmosfera” – este prima impresie a multor vizitatori atunci când păşesc pragul librăriei.

Dincolo de coperţile lucioase ale fiecărui manual şi a titlurilor provocatoare, se află o lume întreagă a călătoriilor în timpurile care au scris istoria omenirii; o lume în care ai ocazia să te întâlneşti cu patriarhii credinţei creştine : Avraam, Isaac şi Iacov; cu exemple de ascultare şi curaj asemenea lui Iosif, David şi Daniel; cu femeile sfinte şi înţelepte ca: Debora, Abigail şi Estera.

Aici vei merge în călătoriile misionare alături de apostolii aleşi şi trimişi de către Domnul Isus să vestescă Evanghelia până la marginile pământului.

Pregătirea liderilor

Institutul de Studii Biblice Inductive „Precept Ministries Moldova” echipează lideri pentru lucrarea de misiune, oferind competenţă şi abilităţi pe care trebuie să le posede un lucrător în Evanghelie. Liderii sunt pregătiţi în cadrul unor sesiuni în cadrul cărora sunt utilizate manualele de studiu biblic inductiv. Aceste manuale au fost selectate pentru pregărea lucrătorilor datorită metodei simplificate de asimilare a informaţiei.

Pregătirea unor astfel de lideri este de o necesitate absolută pentru continuitatea lucrării. În ultima sa epistolă adresată lui Timotei, Pavel îi încredinţează lucrarea şi îi dă instrucţiuni specifice:

„Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. Ce ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe pe alţii.”

(2 Timotei 2:1-2)

Mesajul Evangheliei

Cel mai important lucru pe care îl poate oferi Librăria „Învăţătură din Cuvânt” este Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul care te poate salva şi îţi dă viaţă veşnică sau te poate condamna la pierzare veşnică.

Marea Poruncă a Domnului Isus a fost:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”

(Matei 28:19-20)

Manualele de studiu biblic inductiv oferite de Institutul „Precept Ministries” sunt un bun instrument de vestire a Evangheliei şi de un real ajutor în organizarea taberelor de odihnă în timpul vacanţei de vară. Aceste manuale le oferă, atât copiilor, cât şi adulţilor cunoştinţe aprofundate despre Dumnezeu şi o bună creştere spirituală şi zidire sufletească.

Manualele le puteţi procura la Librăria Creştină „Învăţătură din Cuvânt”, st. Alecu Russo 59/6, sectorul Ciocana.

Pentru detalii: 060177822

https://www.facebook.com/librariaprecept