În perioada Antihristului poporul Israel va fi înșelat sau asuprit?

„În perioada Antihristului poporul Israel va fi înșelat sau asuprit?” este întrebare primită într-un comentariu la un articol de pe acest site. Întrebarea este legată de textul de la Matei 24:23-24 în care se spune că în vremea necazului cel mare se vor scula Hristoși mincinoși și prooroci mincinoși care vor face semne și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși:

Atunci dacă vă va spune cineva: “Iată, Hristosul este aici, sau acolo”, să nu -l credeţi. Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. (Matei 24:23-24) 

Am evidențiat expresia “dacă va fi cu putință” ca să vă atrag atenția că acești proroci mincinoși vor ținti să-i înșele și pe cei aleși (în contextul dat evreii), dar aceasta nu înseamnă că ei vor reuși să înșele pe Israel ca și națiune. Biblia arată foarte clar că în perioada activității Antihristului poporul Israel va fi asuprit:

 El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mînile lui timp… de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. (Daniel 7:25)

Acesta este motivul pentru care Domnul Isus îi îndeamnă pe cei care vor fi în Iudea la momentul așezării Antihristului în Templu să fugă la munte și să se grăbească să o facă, fiindcă cei care nu vor reuși să fugă vor avea un necaz mare din partea Antihristului cum nu a mai fost de când este lumea și nici nu va mai fi:

De aceea, cînd veţi vedea “urîciunea pustiirii”, despre care a vorbit proorocul Daniel, “aşezată în locul sfînt” -cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi. (Matei 24:15-21)

Potrivit cu Apocalipsa 12 și 13 mijlocul săptămânii a șaptezecea a lui Daniel este marcat de aruncarea diavolului pe pământ, care începe să lucreze cu putere prin Antihrist împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său (femeia care a dat naștere Domnului Isus fiind poporul Israel):

Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12:13-17)

Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpînire mare. (Apocalipsa 13:2)

I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. (Apocalipsa 13:7)

Deci, teoria că evreii vor fi înșelați și îl vor primi pe Antihrist ca și Mesia și-l vor așeza în Templul lui Dumnezeu nu este adevărată. Antihristul va face război cu ei, îi va birui, va omorî pe cei doi proroci, care vor proroci la Ierusalim timp de 1260 zile (3 ani și jumătate) înainte de el, și se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu:

…protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:4)

Vă recomand să studiați următoarele cursuri pentru o înțelegere mai bună a profețiilor ce țin de vremea sfârșitului:

Israel va fi înșelat sau asuprit de Antihrist?