Cum să ne purtăm cu evanghelicii convertiți la ortodoxie?

Întrebare:

Cum să procedez în cazul în care un prieten sau un membru de familie părăsește biserica evanghelică și se convertește la cea ortodoxă? Cum trebuie să se raporteze membrii bisericii evanghelice față de el/ea, potrivit cu Scriptura? Este îngăduit să participi la diferite ceremonii sau zile de naștere, organizate de acea persoană? Trebuie să-i invităm pe ei la zilele noastre de naștere sau alte evenimente de familie? Cum se aplică textul din 1 Corinteni 5:9-11 într-o astfel de situație? Ce este permis și ce nu?

botez-convertiti-suedia

Ce ne spune 1 Corinteni 5:9-13?

Întreg capitolul 5 din 1 Corinteni a fost dedicat unei situații de mare criză care apăruse în biserica din Corint. Unul din creștini a căzut în păcat până acolo că întreținea o relație de incest cu mama sa vitregă. Ceilalți creștini din biserică se purtau cu el ca și mai înainte, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Când a auzit apostolul Pavel, imediat le-a scris și le-a poruncit să ia atitudine față de păcătos și să fie excomunicat din biserică, adică dat pe mâna Satanei. Dacă făceau aceasta, păcatul acelui om s-ar fi răspândit în întreaga biserică și ar fi distrus-o dinăuntru. Spre sfârșitul capitolului apostolul Pavel ne dă principii generale cum trebuie să se poarte membrii bisericii cu persoanele excomunicate.

V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:9-13)

Punctul central din acest text scris de Pavel este interdicția categorică pentru creștini de a întreține orice fel de legături cu cel excomunicat. Acesta este o datorie pe care o au creștinii: să-l judece pe cel excomunicat.

Situația evanghelicului convertit la ortodoxie

Biserica ortodoxă învață că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dar atribuie aceeași origine divină și tradiției acumulate pe parcursul veacurilor. În realitate, această tradiție, pe care au numit-o ”sfântă”, într-o mare parte vine în totală contradicție cu Sfintele Scripturi, iar Biserica Ortodoxă o urmează pe cea dintâi. Sfânta Scriptură ne învață că nașterea din nou este condiția de bază pentru mântuirea fiecărui om. Dacă o persoană, care pretindea că urmează învățătura Sfintelor Scripturi, a ales să urmeze tradiția omenească, prin aceasta a căzut de la credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna (Iuda 3) și urmează să fie excomunicată din biserică și să-i fie aplicată aceeași disciplină, despre care a scris apostolul Pavel. Dacă membrii bisericii vor continua să aibă legături cu ea ca și mai înainte, prin aceasta vor demonstra lipsă de discernământ și vor aproba faptele greșite ale celui căzut.

Din experiența proprie

Am observat că atunci când cineva nu rezistă în lupta cu păcatul, pentru ca să dea o altă înfățișare lucrurilor alege să devină ortodox ca să nu mai fie condamnat pentru beție sau concubinaj sau alte lucruri neîngăduite și le poată uni cu religia. Tot aceste persoane devin o armă în mâinile unor clerici care batjocoresc și defăimează celelalte confesiuni. O dovadă pot fi și unii dintre comentatorii de pe acest site.

Este important pentru toți oamenii, indiferent de religie sau confesiune, să înțeleagă că rostul religiei este mântuirea sufletului și aceasta poate fi realizată doar prin urmarea cu scumpătate a învățăturii sănătoase lăsate de Dumnezeu pe paginile Bibliei. Prin acest Cuvânt căpătăm mântuirea, dacă Îl credem și Îl urmăm, și tot prin acest Cuvânt vom fi judecați înaintea lui Dumnezeu, dacă Îl respingem și-L schimbăm pe tradiții și învățături omenești. Să ne grăbim să credem și să împlinim tot ce ne-a fost scris!