Care sunt asemănările şi diferenţele între baptişti şi ortodocşi?

În perioada ateistă, au fost împrăştiate multe minciuni despre diverse culte religioase, pentru a le discredita şi până azi unele din acele zvonuri mai stăpânesc minţile oamenilor. În Moldova cel mai mare număr de creştini întruneşte Biserica Ortodoxă, iar după ea vine Biserica Baptistă. Pentru că locuiesc în aceeaşi societate este important pentru oameni să cunoască unii despre alţii. Chiar mai mult, am observat că oamenii în Moldova, când aud despre o altă confesiune decât cea ortodoxă, în mod automat numesc pe toţi alţii „baptişti”. Deci, care sunt asemănările și deosebirile între ortodocși și baptiști ?

Care sunt asemănările și deosebirile între ortodocși și baptiști ?

Asemănările

Cea mai mare asemănare este că şi creştinii ortodocşi şi cei baptişti Îl iubesc pe Dumnezeu, cred în Domnul Isus Hristos ca şi Mântuitor al lumii şi au la baza credinţei Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Şi unii şi alţii cred în învăţătura despre Sfânta Treime şi despre divinitatea Domnului Isus Hristos (martorii lui Iehova nu mărturisesc aceasta).

Diferenţele

Însuşi numele „baptist” arată diferenţa majoră care există între aceste două confesiuni creştine. Cuvântul „baptist” provine de la grecescul „baptizo” şi înseamnă botezat prin scufundare. Creştinii baptişti nu recunosc botezul copiilor mici, ci cred doar în botezul oamenilor maturi care au încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos. Pentru că se botează doar când au crezut, au fost într-un fel porecliţi de alţii „baptişti”, adică botezaţi. Dar, cum vede şi cititorul, porecla sau numele acesta poate fi aplicat atât unora, cât şi altora, pentru că şi unii şi alţii sunt botezaţi, doar că unii sunt botezaţi când sunt mici, iar alţii fiind maturi, când au crezut.

O altă deosebire este atitudinea faţă de Sfintele Scripturi. Baptiştii cred că doar cele 39 de cărţi ale Vechiului Testament şi 27 de cărţi ale Noului Testament sunt insuflate de Dumnezeu şi deţin toată autoritatea în materie de credinţă. Ei se conduc doar după ce este scris în Biblie. Creştinii ortodocşi acceptă la acelaşi nivel cu Sfânta Scriptură şi aşa numita Sfânta Tradiţie, care are la bază unele din cărţile apocrife (care nu au fost incluse în Biblie) şi scrierile părinţilor bisericii. Acolo unde Sfânta Tradiţie vine în contradicţie cu Sfintele Scripturi, baptiştii dau prioritate ultimei. De fapt, baptiştii pun cel mai mare accent pe studierea Sfintei Scripturi. De aceea, în timpul serviciilor divine, pastorul şi predicatorii explică Biblia şi se mai adună la biserică sau pe la case ca să studieze Biblia sistematic. Acesta este un lucru deosebit de frumos şi important.

O altă deosebire este că baptiştii nu recunosc cultul icoanelor şi al închinării la sfinţi.

Suntem ucenicii Domnului Isus

Când şedea cu ucenicii la Cina cea de taină, înainte de arestarea şi răstignirea Sa, Domnul Isus le-a spus:

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” ( Ioan 13:34-35)

Şi baptişii şi ortodocşii şi mulţi alţi creştini din alte confesiuni sunt, mai întâi de toate, ucenicii lui Isus Hristos şi aceasta vrem să vadă oamenii în noi. Dacă ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El şi dacă ne tratăm cu respect reciproc, prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că chiar suntem ucenicii Lui cu fapta şi nu doar cu numele. Aşa să ne ajute Dumnezeu.