DEFĂIMAREA – metoda unui profesor de la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

Preotul Octavian Solomon mi-a făcut o impresie bună când m-a contactat și a dorit să viziteze biserica pe care o păstoresc și când am avut acea întâlnire. Am rămas suprins să văd că mai târziu a venit cu un mesaj batjocoritor la adresa noastră. Acum a publicat un articol (pentru că a fost șters mai târziu, găsiți aici un screenshot) care nu poate fi nicidecum calificat altfel decât calomniator, defăimător și atac la persoană. M-am gândit inițial să nu răspund, căci Domnul Isus m-a avertizat că voi fi ca și ucenic al Lui totdeauna expus la astfel de atitudini din partea oamenilor și mai ales din partea celor religioși, dar care nu au cunoștință de Dumnezeu. Mântuitorul a spus:

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. (Ioan 15:18)

Iar la Epistola I, Apostolul Petru mă învață astfel:

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. (1 Petru 4:14-16)

De aceea mă gândeam să nu-i răspund preotului Octavian Solomon. Totuși, mi-am mai amintit și de cuvintele înțeleptului Solomon (nu Octavian, mă refer la împăratul Solomon), care zice astfel:

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. – Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.  (Proverbe 26:4-5)

Și Apostolul Petru, când se referă la situații ca aceasta, tot îmi spune că trebuie să răspund. El a scris astfel:

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:15-16)

Am citit cu atenție mesajul preotului Octavian Solomon ca să văd în ce anume mă învinuiește și care sunt argumentele. Nu am reușit să văd argumente și chiar dacă ar fi fost, ele nu se puteau vedea, căci mesajul lui este plin de batjocură și defăimare. Și de ce a mai fost nevoie să mai schimonosească și cuvintele? Nu cumva ca să nu le pară discipolilor săi de la Academia de Teologie Ortodoxă că nu a pus suficientă batjocură în mesaj? Ne mai întrebăm acum de ce arma preoților, care se lansează în luptă antisectară, este calomnia și batjocura? Așa sunt învățați și îl au de model pe profesorul lor în acest sens. Eu cred că există preoți și profesori cu bun simț și cu frică de Dumnezeu și nu vreau să înțeleagă cineva că generalizez.

Citind articolul calomniant, m-am gândit că nici politicienii, cât de multe certuri au, nimeni din ei nu au recurs la așa un grad de calomniere. Domnul să-i păzească ca să nu-și ia de duhovnici preoți batjocoritori.

Domnule preot Octavian Solomon, mă mir că în articolul cu pricina nu ați citit niciun mesaj din Scriptură. Dacă tot considerați toate celelalte confesiuni că sunt erezii și dacă tot mai credeți că reprezentați unica confesiune care urmează învățătura curată a Mântuitorului, așa cum au propovăduit-o apostolii, atunci luați seama cum l-a învățat apostolul Pavel pe Timotei să se poarte și să vorbească cu ereticii:

Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față dcu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului. (2 Timotei 2:24-25)

Am citat din Biblia, traducere ortodoxă, pe care mi-ați dăruit-o la întâlnirea noastră. Poate vă gândiți la cuvintele acestea. Le găsiți scrise la pagina 1353.

Preot Octavian Solomon dăruiește Biblia în traducere ortodoxă pastorului Vasile Filat la Biserica Bunăvestirea din Chișinău

V-am răspuns la articol, fiind cu gândul și la cuvintele Domnului Isus Hristos, care mă învață astfel:

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. (Matei 5:44-45)

Mă rog lui Dumnezeu să-mi păstreze în inimă dragostea pentru toți preoții care ne batjocoresc și ne prigonesc și Îi cer Domnului să le dea tuturor pocăință, să le descopere lumina Evangheliei, așa cum a făcut și în viața apostolului Pavel, care tocmai era în toi de campanie antisectară, când Domnul Isus i-a vorbit din ceruri și i-a zis: “Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?”

AICI GĂSIȚI ÎN FORMAT PDF ARTICOLUL ORIGINIAL SCRIS DE OCTAVIAN SOLOMON ȘI MAI APOI ELIMINAT DE PE SITE-UL UNDE A FOST PUBLICAT!