Etimologia cuvântului „Biserică”

Întrebare:  

Domnule pastor, cunoașteți cumva care este etimologia cuvântului “biserică”? Sunt curios cum a apărut acest cuvânt în limba română?

 

Da, bineînțeles că cunosc și vă voi spune cu plăcere. Cuvântul care este tradus în traducerea românească a Bibliei cu “biserică” este grecescul ἐκκλησία (ekklesia) și în greaca veche se referea la adunarea celor chemați afară, adică a celor care au fost chemați la o adunare publică într-un stat democratic pentru luarea unor decizii importante. Termenul era folosit cu referință la orice adunare publică. În Noul Testament, care a fost scris în limba greacă koine, adică populară, acest cuvânt se referă la adunarea tuturor ucenicilor lui Isus Hristos, care tot au fost chemați afară din lumea păcătoasă și acum alcătuiesc adunarea sfântă a lui Dumnezeu. Cum vedeți, însă, în limba română nu a fost preluat acest cuvânt, ci unul care sună cu totul diferit și anume – biserica. 

 

Pentru că la baza limbii române stă limba latină, cuvântul “biserică” tot de la latină se trage și anume de la cuvântul “basilica” care este o preluare a grecescului βασιλική (basilike). Ce este această basilike? Era o clădire imperială care era prezentă în orice oraș mare și era clădirea împăratului. Aici aveau loc adunări publice, locul unde împăratul judeca și alte activități de importanță publică. Până în secolul 4 creștinii au fost persecutați și biserica s-a aflat în ilegalitate. Dar, în anul 313 prin edictul de la Milano creștinismul a fost legalizat și creștinii au primit aceleași drepturi să se închine ca și toate celelalte religii. Apoi, împăratul Constantin cel Mare, fiind influențat de mama sa Elena, a favorizat și mai mult creștinismul și Biserica creștină a intrat într-o altă fază de dezvoltare, una care este greu de spus și de calculat cât de multe avantaje și dezavantaje a avut prin faptul că a fost legalizată, căci se pare că mai mult a fost folosită de clasa politică și a mai fost și coruptă mult încât a cedat și mulți au schimbat învățătura sănătoasă a Mântuitorului pe datine și învățături omenești, care nu pot să mântuiască. Dar, cum am spus, acesta este un alt subiect. 

 

O dată cu legalizarea creștinismului și prin favorurile primite de la impărat, bisericile locale nu au mai făcut serviciile divine în case sau în catacombe, sau în încăperile închiriate, cum a obișnuit Pavel să facă în școala lui Tiran, ci au început să construiască clădiri impunătoare. Aici însă, când a trebuit să definească care va fi arhitectura acestor clădiri, și-au dat seama că nu pot prelua arhitectura templelor păgâne și cea mai potrivită s-a părut a fi arhitectura clădirilor basilike. Astfel, clădirea bisericii a început să se numească “basilică” și treptat numele clădirii a trecut și asupra adunării. De altfel, până azi în țările noastre oamenii cred că biserica este clădirea și când vrei să le explici oamenilor ce este biserica mulți se miră că aceasta, de fapt, nu este o clădire, ci comunitatea celor credincioși în Domnul Isus Hristos. 

 

Iată aceasta este originea cuvântului românesc “biserică” și a fost preluat de noi din latină, căci de la latini ne tragem și printre colonizatorii romani care au venit în Dacia au fost mulți creștini. Așa și creștinismul a ajuns la noi. Bineînțeles că nu negăm faptul că apostolul Andrei a propovăduit în Dobrogea, dar cu coloniștii romani au venit mulți creștini și ei au adus credința aici în masă. 

 

Vă invit să citiți mai multe articole pe care le-am scris anterior și în care am abordat diverse subiecte legate de biserică: 

Vă invit să ascultați și mesajele despre biserică pe care le-am predicat: 

  • Nu merg la biserică, pentru că cred în suflet
  • Liberalismul în biserică
  • Cum găsești biserica adevărată?
  • Despre frecventarea bisericii
  • Biserica și statul
  • Despre Biserică

Cu prilejul acestui articol vreau să vă invit la serviciile divine ale Bisericii Buna Vestire din Chișinău, pe care o păstoresc. Dacă locuiți în alt oraș sau altă țară, căutați o biserică unde este studiat Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) și unde oamenii trăiesc potrivit cu ceea ce scrie acolo, căci aceasta este învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos și doar atunci când urmăm această învățătură Îi suntem plăcuți lui Dumnezeu.