Ce este Biserica şi care este scopul ei pe pământ?

Întrebare:

Domnule preot Vasile Filat, mă bucur că pot să citesc de pe pagina dumneavoastră multe lucruri interesante la prima vedere, dar cred sunt reale. Plasaţi în internet teme care nu mulţi preoţi s-ar apuca să le dezbată. Dar ce vreau să vă spun, tot ce faceţi este foarte bun. Acum, ca un bun enoriaş care citeşte pagina dumneavoastră și, de fapt, vad că nu sunteți un preot ortodox, ci mai degrabă unul protestant, ceea ce nu contează mult pentru mine. Vreau să vă rog, scrieți-mi la fel pe larg cum o mai și faceți la toate întrebările despre un subiect care mult ma interesează și anume: Biserica și scopul ei pe pământ. Sărut mâna și sper să-mi răspundeți cât mai degrabă. Cu mult respect pentru tot ce faceți, NT.

Mă bucur şi eu să aflu că beneficiaţi de slujba care o fac prin acest portal. Tot Noul Testament scrie despre Biserica Domnului Isus Hristos şi evident că nu poate toată această învăţătură să fie cuprinsă într-un singur articol. Dar, voi căuta să scot în evidenţă cele mai importante lucruri ca să dau un răspuns la întrebarea ce este biserica și care este rolul ei pe pământ.

Ce este Biserica?

Cuvântul tradus în limba română “Biserică” este grecescul EKKLESIA  care era folosit şi înainte de Domnul Isus Hristos şi are semnificaţia de adunare, dar mai ales de o adunare pentru rezolvarea chestiunilor publice sau politice. Când argintarul Dimitrie a stârnit în Efes răscoala împotriva lui Pavel şi a creştinilor, logofătul a zis poporului:

Deci dacă, în adevăr, Dimitrie şi meşterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată şi sunt dregători; să se pârască unii pe alţii. Dar dacă umblaţi după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. (Faptele Apostolilor 19:38-39)

În textul original al Noului Testament cuvântul care este tradus în română “adunare” este acelaşi EKKLESIA. Cu părere de rău, foarte mulţi oameni confundă Biserica cu locaşurile de închinare pe care tot aşa le numim.

Biserica adevărată este adunarea celor care au crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos, au încheiat legământ cu El, au fost născuţi din nou şi acum trăiesc o viaţă sfântă conform învăţăturii Sfintelor Scripturi. Să nu credem că Biserica se limitează la creştinii unei confesiuni cum ar fi ortodocşii sau catolicii, sau protestanţii, sau neo-protestanţii. Este adevărat că unii aşa cred şi toată ziua trâmbiţează că sunt unicii care vor întra în cer de parcă ar deţine monopol asupra Împărăţiei Cerurilor. Nu este aşa. Împărăţia Cerurilor este Împărăţia lui Dumnezeu şi El o dă celor care cred din toată inima în Domnul Isus Hristos şi trăiesc potrivit cu voia Lui scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi.

Ce trebuie să facă Biserica?

Cel mai bine va fi să privim la prima Biserică, cea care a luat naştere în Ziua Cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt. Iată ce ne relatează Biblia despre felul de organizare şi de trai al primei Biserici:

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2:41-47)

În baza textului putem scoate în evidenţă următoarele adevăruri despre Biserică:

  • Biserica era alcătuită din cei care au primit propovăduirea lui Pavel, adică din cei ce s-au pocăit şi au întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos;
  • Toţi membrii Bisericii stăruiau în învăţătura apostolilor care la acel moment era încă în formă orală, dar noi acum o avem în scrierile Noului Testament;
  • Toţi membrii Bisericii stăruiau în legătura frăţească şi aceasta se vede din felul cum se îngrijeau unii de alţii ca să nu ducă nimeni lipsă de nimic;
  • Toţi membrii Bisericii stăruiau în frângerea pâinii, aceasta fiind lăsată de Domnul Isus ca şi un semn de amintire şi cercetare pentru cei ce au întrat în Noul Legământ cu El;
  • Toţi membrii Bisericii stăruiau în rugăciuni;
  • Primii creştini nu aveau încă un local al lor, cum au cele mai multe biserici locale azi, ei se adunau în curtea Templului. Deci, accentul era pus nu pe local, ci pe oamenii care se adunau acolo şi pe învăţătura care o primeau;
  • Biserica era într-o continue creştere, pentru că…

Biserica vestea Evanghelia şi făcea misiune

Apostolul Petru a scris prima lui Epistolă către cei care deveniseră creştini de curând şi le spune:

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. (1 Petru 2:9-10)

Noi, Biserica, cei care am fost născuţi din nou prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi care am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe care L-a turnat Dumnezeu în inimile noastre, noi suntem o seminţie aleasă şi o preoţie împărătească. Pe noi Dumnezeu ne-a câştigat ca să fim ai Lui şi ca să vestim puterile Lui minunate, adică să vestim Evanghelia.  Noi, Biserica, suntem reprezentanţii lui Dumnezeu pe acest pământ.

Mă rog ca împreună cu Biserica “Bunăvestirea” din Chişinău pe care o păstoresc, să ne ajute Dumnezeu să fim şi să facem ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi.