De ce unii creștini nesocotesc venitul la biserică?

Întrebare: 

În ultima vreme tot mai mulți oameni nesocotesc venitul la biserică și părăsesc biserica locală. Ce spune Biblia în acest sens? De ce s-a ajuns aici și care vor fi consecințele la așa o abordare?

părăsirea bisericii

Din păcate, trebuie să recunosc că aveți dreptate. Tot mai mulți și mai mulți creștini nu văd în mersul la biserică o prioritate, ci nesocotesc biserica. De ce se întîmplă așa? În primul rând…

Neînțelegerea adevărului despre biserică

Cuvântul Biserică vine de la grecescul “Ekklesia”. Acest cuvânt înseamnă o grupare de oameni chemați din mijlocul altei grupări cu un scop precis. Oameni chemați și aleși să formeze Biserica nu mai au voie să trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei (1Corinteni 5:14). Biserica este trupul Domnului Isus (Efeseni 5). Fiecare creștin născut din nou devine membru al Trupului lui Hristos (1Corinteni 12). Dacă ne-am opri și ne-am gândi la aceste adevăruri, atunci sunt sigur că creștinii și-ar schimba atitudinea. Biserica este trup al cărui cap este Isus Hristos. Dacă ignori Biserica (trupul), tu Îl ignori, de fapt, pe Hristos(Capul) care a instituit Biserica aici pe pământ. Nu numai duhovnicește, dar și omenește nu este posibil ca un mădular să se izoleze de trup. Privind la prima biserică, vedem cu câtă ardoare creștinii participau la viața de biserică. 

Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostol se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte….Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luam hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2:41-47) 

Biserica este o adunare de oameni născuți din nou ce sunt împreună pentru un anumit scop. Dacă citiți atent textul de mai sus și altele din Faptele Apostolilor, veți observa că autorul foarte des, când vorbește despre acțiunile bisericii, vorbește despre “toți”. Ei toți stăruiau(împreună) în învățătura apostolilor, în legătura frățească, frângerea pîinii și rugăciune. Toate aceste acțiuni se făceau în grup, toți împreună ca și biserică. Apoi, tot aici spune: “toți împreună erau nelipsiți de la Templu”. Accentul cade pe “toți” și aceasta este biserica, adunarea celor sfinți, chemați din întuneric la lumină ca să vestească puterile minunate ale lui Dumnezeu (1Petru 2:9). Creștinul născut din nou nu ignoră, ci dimpotrivă, face tot posibilul să vină la biserică, pentru că el are nevoie de ceilalți credincioși. Dacă tu nesocotești biserica, de fapt, nu nesocotești numai pe sfinți, ci pe Hristos, care este capul acestei biserici. 

Biserica mai este nesocotită și din cauza că… 

Oamenilor nu le mai place să dea socoteală de purtarea lor

Este la modă în zilele noastre să fii rebel. Este o mândrie a zilelor noastre să arăți că tu nu ai nevoie de celălalt și nu mai ai nevoie de cineva care să te învețe sau să-ți ceară socoteală de ceea ce faci… Din păcate, o astfel de gândire a afectat și pe mulți din biserică. Dacă ești membru într-o biserică locală, tu ești sub o autoritate și Dumnezeu îți cere să fii supus. Bineînțeles că este comod să ignori biserica, căci astfel nimeni nu-ți mai cere socoteală. Trăiești cum vrei, continui să crezi că ești creștin, chiar din când în când mai vii și pe la biserică, dar nimeni nu poate să-ți ceară o socoteală. Din cauza acestei gândiri, oamenii încep să ignore biserica.

Care sunt consecințele nesocotirii bisericii

În cartea Evrei, avem o poruncă urmată de o avertizare:

25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie. 

Și foarte interesant că exact după aceste versete Dumnezeu ne avertizează și spune așa:

26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcate, 27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii, şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi. (Evrei 10:23-27) 

Avertizarea este foarte cutremurătoare. În contextul în care Dumnezeu ne spune să nu părăsim adunarea, exact după aceasta ne spune: “dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate”. A părăsi adunarea este un păcat făcut cu voia. Tu alegi să părăsești sau nu. Este o alegere a ta și Dumnezeu va interveni. 

Dumnezeu să ne ajute să nu părăsim și să nu nesocotim biserica, ci să fim mădulare care aduc zidire întregului Trup a lui Hristos.