Care este diferența dintre biserică și mănăstire?

Întrebare:

Care este diferența dintre biserică și mănăstire? 

Biserica

Pentru creștini biserica și mănăstirea sunt locuri sfinte unde omul vine să se întâlnească cu Dumnezeu. Totuși, mănăstirile există doar la creștinii catolici și ortodocși, nu și la protestanți. Însă cuvântul “mănăstire”, spre deosebire de “biserică”, nu se găsește în Sfânta Scriptură. Cuvântul grecesc folosit în Noul Testament pentru biserică este “ekklesia” și înseamnă “adunare” cu referire la comunitatea credincioșilor care au fost răscumpărați și salvați prin jertfa desăvârșită a Domnului Isus Hristos. Biserica a luat naștere în ziua Cincizecimii, când apostolul Petru a predicat Evanghelia și oamenii au rămași străpunși în inimă și au întrebat pe apostoli: „Fraților, ce să facem?”

“Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” (Fapte 2:38, 41)

Biserica creștea în cunoașterea Domnului Isus Hristos, lăudând pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea oamenilor.

“Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și aveau toate de obște. Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.” (Fapte 2:44, 47)

Biserica a început în Ierusalim și s-a răspândit în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.  Nu există nici un caz clar în Biblie unde cuvântul “ekklesia” să se refere la clădire ca și construcție.

Vă recomand să citiți articolul  “Ce este Biserica și care este scopul ei pe pământ?”

Cuvântul “mănăstire” nu se găsește în Sfântele Scripturi, ci își trage originea de la două cuvinte grecești, “monos” care înseamnă singur și “stasis” care înseamnă a sta. Deci, mănăstirea este locul unde oamenii stau singuri cu dorința de a se apropia mai mult de Dumnezeu.

Prin intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și botez devenim parte din Biserica. Dragul meu cititor, faci tu parte din Biserica Mântuitorului?

Dacă locuiți în Chișinău vă invit la serviciile divine ale Biserica „Buna Vestire” ca să luați parte la închinare, rugăciune, părtășie și studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu aveți această posibilitate, căutați o biserică evanghelică în localitatea unde vă aflați și urmați învățătura Mântuitorului nostru.