Care este Biserica adevărată?

Întrebare:

Când a fost înfiinţată prima Biserică Creştină şi de către cine? A intrat Isus în vreo Biserică? Dacă da, în care? S-a rugat Isus în vreo Biserică? Dacă da, spuneţi vă rog numele şi locul Bisericii respective. S-a închinat Isus în vreo Biserică înaintea sfinţilor zugrăviţi pe pereţi şi pictaţi pe icoanele de lemn? Dacă da, vă rog să daţi detalii pentru că nu putem crede fără detalii şi fără să cercetăm. Trebuie să ştim cui ne închinăm.

Pentru că aici sunt mai multe întrebări, va trebui să le iau pe rând, una câte una, dar nu înainte să dau răspuns la întrebarea principală.

Ce este Biserica?

Din felul cum a fost adresată întrebarea, este evident că pentru autorul ei biserica este clădirea unde se adună creştinii, adică casa de rugăciune. Aceasta nu este Biserica, ci clădirea unde Biserica se adună pentru închinare. Cuvântul „Biserică” folosit în traducerea românească a Bibliei este grecescul „ekklesia” care era folosit pe larg în lumea greacă până la scrierea Noului Testament şi semnifica iniţial adunarea cetăţenilor chemaţi afară din casele lor într-un loc public pentru rezolvarea anumitor chestiuni publice. Chiar uneori era folosit acest cuvânt şi pentru a semnifica orice adunare a oamenilor adunaţi cu sau fără un scop anumit. În Noul Testament acest cuvânt ekklesia, adică Biserica, are acelaşi sens de adunare şi anume, adunarea celor răscumpăraţi prin sângele Domnului Isus Hristos pentru moştenirea vieţii veşnice. De altfel, o frază folosită în Biblie este „biserica din casa cutare” prin care se face o clară delimitare între adunarea celor credincioşi şi clădire. Iată un exemplu:

Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila şi Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. (1 Corinteni 16:19)

Clădirile nu pot trimite sau primi salutări. La citirea cu atenţie a Noului Testament veţi vedea cu uşurinţă că totdeauna se face o clară delimitare între Biserică care este adunarea creştinilor şi locul unde se aduna Biserica, adică această adunare sfântă.

Acum, să răspund la întrebările ce mi le-aţi adresat…

Când a înfiinţat prima Biserică Creştină şi de către cine?

Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu există doar o singură Biserică Creştină care este alcătuită din cei răscumpăraţi prin sângele Domnului Isus Hristos. Această Biserică a luat naştere când s-a pogorât Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, la 10 zile după înălţarea Domnului Isus Hristos. Evenimentul este relatat în capitolul 2 al cărţii Faptele Apostolilor.

A întrat Isus în vreo Biserică?

Dacă numiţi Biserică clădirea, atunci nu, Isus nu a intrat când a fost pe pământ, pentru că atunci încă nu era înfiinţată Biserica şi cu atât mai mult nu avea încă clădiri. Domnul Isus a întrat în sinagogile evreieşti. Acum însă, Domnul Isus este prezent în orice clădire unde se adună creştini adevăraţi care au fost născuţi din nou prin credinţă în El, aşa cum a promis:

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor. (Matei 18:20)

S-a închinat Isus în vreo Biserică înaintea sfinţilor zugrăviţi pe pereţi şi pictaţi pe icoanele de lemn?

Nu! Categoric nu! Domnul Isus este Cel căruia I se închină şi trebuie să I se închine toţi sfinţii din toate vremurile. El este viu şi cere ca adevăraţii închinători să se închine Lui şi Tatălui în duh şi adevăr.