Ei şi-au spus cuvântul. Dar tu?

Învăţători şi studenţi, mentori şi ucenici, jurnalişti, poliţişti, toţi au ceva în comun – dragostea şi pasiunea pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Au început să studieze mai profund Cuvântul lui Dumnezeu la Institutul de Studiu Biblic Inductiv din Moldova (ISBI). Metoda simplă de studiere a Scripturii i-a ajutat să înţeleagă adevărul biblic în profunzime şi să-l aplice în practică.

Toţi au mărturisit că studierea Cuvântului după metoda inductivă le-a oferit viziune în viaţă, iar învăţătorii dedicaţi lucrării lui Dumnezeu le-au transmis dragostea şi pasiunea faţă de Sfintele Scripturi. Având învăţători calificaţi, au devenit şi ei, la rândul lor, învăţători pentru alţii, împlinind astfel Marea Poruncă a Domnului Isus înainte de a Se înălţa la cer:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:19-20) În aşa mod, lucrarea lui Dumnezeu a căpătat o continuitate, iar prin contribuţia fiecăruia dintre ei mulţi alţii aud Cuvântul şi Îl acceptă pe Domnul Isus ca Domn şi Salvator personal.

Aici am primit viziune”

Diana şi Ghenadie Curbet sunt profesori la Institutul de Studiu Biblic Inductiv. Diana este profesoară de limba română, Ghenadie este antrenor de Taekwon-do şi ambii folosesc materialele inductive ca instrument de bază în activităţile lor.

„Datorită manualelor de studiu biblic inductiv, am înțeles bine mesajul Evangheliei. Ne-a fost ușor să înțelegem cum textul din Sfânta Scriptură se aplică la viața noastră zilnică. Adevărurile biblice din manuale sunt bine structurate, așa încât să le poți transmite, la rândul lor, şi altor oameni. Tot după aceste cursuri, am primit viziunea ca să facem ucenici, învățându-i sistematic Cuvântul lui Dumnezeu.”

Mă ajută să-mi păstrez integritatea”

Sergiu Rotari, maior şi ofiţer de serviciu operativ, mărturiseşte că manualele de studiu biblic inductiv îl ajută să-şi păstreze integritatea în cadrul serviciului pe care îl practică şi să fie întotdeauna la înălţime cu îndeplinirea obligaţiunilor:

„De acest lucru depinde tot mecanismul de funcţionare a structurii de forţă în întregime. Nu am dreptul la greşeală, pentru că greşeala mea poate să aibă o rezonanţă negativă într-o situaţie oarecare”, spune el.

Am avut învăţători deosebiţi”

Daniela Goncear este învăţătoare la clasele primare şi, în acelaşi timp, antrenoare de Taekwon-do în cadrul clubului „Dunamis”. A început să facă studiu biblic inductiv la vârsta de 12 ani, în cadrul antrenamentelor de Taekwon-do, ghidată de către învăţătorul ei, Ghenadie Curbet.

„Am fost binecuvântată de Dumnezeu că mi-a trimis un învăţător deosebit, un exemplu de ascultare totală faţă de Dumnezeu. El m-a învăţat cum să studiez Biblia după metoda inductivă, studiu care nu poate fi comparat cu nici o altă lectură, discuţii sau audiere a predicilor.”

Prin studiile pe care le face la ISBI, a primit viziune pentru lucrare şi a înţeles care este planul lui Dumnezeu cu viaţa ei.
Daniela spune că a simţit importanţa studiului biblic în viaţa ei din momentul în care a început să-l predea copiilor, fiind motivată de interesul lor faţă de studiu.

 „Cuvântul mi-a schimbat viaţa”

Tatiana Popovici este studentă la USM, Facultatea „Biologie și Pedologie”. De asemenea, ea este antrenor de Taekwon-do, deţine centură neagră I Dan şi este campioană națională și internațională.
Tatiana spune că ISBI i-a schimbat întreaga viață, căci prin metoda inductivă de studiu biblic L-a cunoscut pe Dumnezeu și a decis să-L urmeze toată viața ei.

„Am început să merg la sesiunile organizate de Institut, pentru că am înțeles că nu este de-ajuns doar să cunoști Cuvântul Lui, dar să-l transmiți şi altora, iar Institutul pregătește buni lideri în acest domeniu. Încrurajez toți creștinii să se înscrie la acest Institut pentru a păstra și a transmite o credință vie care te îndeamnă la acțiuni.”

Institutul de Studiu Biblic Inductiv a deschis mai multe facultăţi, printre care şi facultatea Jurnalism, care a fost formată cu scopul de a educa jurnalişti cu morală creştină, care să fie în stare să dea societăţii un curs de dezvoltare după standardele lui Dumnezeu.

Vesteşte Cuvântul prin Mass-Media

Eduard Andreev este student la ISBI. După părerea lui, Institutul este cea mai bună posibilitate de a te adânci în Cuvântul lui Dumnezeu şi de a înţelege adevărurile biblice.

„Acum învăţ la Şcoala Internaţională de Misiune şi Institutul de Studiu Biblic Inductiv mă ajută să împărtăşesc cu alţii Cuvântul lui Dumnezeu prin Mass-Media. La fel, mă ajută să fiu prudent şi să deosebesc învăţăturile cu privire la adevărul biblic care sunt în societate.”

Recent, Institutul de Studiu Biblic Inductiv a deschis o librărie, în care pot fi găsite toate manualele de studiu biblic după metoda inductivă şi o varietate de cărţi creştine.

Librăria Creştină „Învăţătură din Cuvânt” se află pe adresa: str. Alecu Russo 59/6, sectorul Ciocana, or. Chişinău.

Institutul de Studiu Biblic Inductiv a fost fondat în anul 1997, sub conducerea învăţătorilor Mia şi Costel Oglice şi este prima filială a Institutului Euro-Asiatic de Studiu Biblic Inductiv cu scopul de a pregăti lideri calificaţi, pentru ca mesajul Evangheliei să ajungă în fiecare localitate din ţară. În cadrul Institutului au fost pregătiţi peste 1400 de lideri şi misionari, care, anual, predau Cuvântul la zeci de mii de oameni, organizează tabere, predau ore de Religie în şcoli.