Trebuie să păzim cele 10 porunci dacă Domnul Isus „a înlăturat Legea”?

Întrebare: Mai avem nevoie de cele zece porunci din moment ce Domnul Isus a înlăturat Legea prin jertfa Sa?

Domnul Isus a înlăturat Legea

Presupun că cititorul face referință la textul de la Efeseni 2:

Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, și, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace; și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. (Efeseni 2:14-16)

În acest text apostolul Pavel vorbește despre relația dintre evrei și neamuri. Potrivit acestui text, ceea ce punea vrăjmășie între evrei și neamuri era Legea, adică Vechiul Legământ, cu rânduielile stabilite de Dumnezeu. Într-adevăr, Legea interzicea poporului Israel să aibă legături cu neamurile:

Îți voi întinde hotarele de la marea Roșie pînă la marea Filistenilor, și de la pustie pînă la Rîu (Eufrat). Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării, și-i vei izgoni dinaintea ta. Să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. Ei să nu locuiască în țara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea; căci atunci ai slujii dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o cursă pentru tine”. (Exod 23:31-32)

și

Cînd Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpînire, și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiți, pe Ghirgasiți, pe Amoriți, pe Cananiți, pe Fereziți, pe Heviți și pe Iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decît tine; cînd Domnul, Dumnezeul tău, ți le va da în mâni, și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legămînt cu ele, și să n-ai milă de ele. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe fiii tăi, și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. (Deuteronom 7:1-4).

La Romani 7:4 scrie că prin trupul lui Hristos cei născuți sub Lege mor față de Lege, adică față de Vechiul Legământ. Este important să facem diferență între Lege, adică Vechiul Legământ și voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în epistolele sale folosește noțiunea de „Lege” cu referință la Vechiul Legământ și nu la voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost și rămâne aceeași în toate timpurile: și înainte de a fi fost dată Legea (Vechiul Legământ), și în perioada Vechiului Legământ, și în perioada Noului Legământ. Cele 10 porunci sunt un rezumat a voii lui Dumnezeu, a felului cum vrea Dumnezeu să ne raportăm la El (primele 4 porunci) și la cei din jurul nostru (următoarele 6 porunci). Prin anularea sau desființarea Vechiului Legământ voia lui Dumnezeu nu se schimbă, ea rămâne aceeași. Dumnezeu a dat pe Singurul Său Fiu, pe Domnul Isus, anume ca omul să poată împlini voia lui Dumnezeu, adică poruncile Vechiului Legământ:

Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului și a morții. Căci-lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească (Grecește: carnea, aici și peste tot unde e „firea pămîntească”.) o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1-4)

Deci, noi care intrăm în Noul Legământ, nu suntem sub Vechiul Legământ ca să mai respectăm acele porunci și rânduieli care purtau „umbra bunurilor viitoare”, adică arătau la lucrarea de mântuire pe care avea să o facă Domnul Isus (Evrei 10:1), dar noi suntem datori să respectăm voia lui Dumnezeu. În Noul Legământ legea Duhului de viață în Hristos Isus mă izbăvește de legea păcatului și a morții ca să pot împlini voia lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să confundăm Vechiul Legământ (Legea) cu voia lui Dumnezeu.