De ce Neamurile vor avea nevoie de vindecare pe pământul nou?

Întrebare:

La  Apocalipsa 22 este scris că frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea Neamurilor. Va mai suferi omul de ceva pe pământul nou? De ce este nevoie de vindecare? Ce fel de suferințe nu dispar pe pământul nou și la ce se referă acest verset?

Cartea Apocalipsa este greu de înțeles din motiv că lucrurile sunt prezentate prin semne: expresia „a făcut-o cunoscut”, folosită la Apocalipsa 1:1, înseamnă a arăta prin semne, a da de înțeles prin semne:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întîmple în curînd. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan. (Apocalipsa 1:1)

Deci, cartea Apocalipsa, care este descoperirea lui Isus Hristos, trebuie interpretată având în vedere că lucrurile sunt prezentate prin semne, dar respectând toate regulile de interpretare și în special faptul că contextul guvernează, adică orice text trebuie interpretat în contextul lui: în primul rând în contextul imediat (capitolul, cartea) și în contextul întregii Biblii.

Din Apocalipsa capitolul 21 știm că cetatea Noul Ierusalim este „cortul lui Dumnezeu cu oamenii” și este Biserica:

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut„. (Apocalipsa 21:1-4)

Apoi unul din cei șapte îngeri, cari țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine, și mi-a zis: „Vin-o să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului!” Și m-a dus, în Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. (Apocalipsa 21:9-11)

Cetatea Noul Ierusalim, reprezintă Biserica alcătuită din evrei și neamuri, dar în Hristos această diferență este ștearsă: toți suntem una în Hristos (Galateni 3:27-29).

La sfârșitul capitolului 21, înainte de a se spune despre pomul vieții din mijlocul pieții cetății, scrie că Neamurile vor umbla în lumina cetății (a Bisericii) și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea în cetate (Biserică):

Neamurile vor umbla în lumina ei, și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea Neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.

Deci, se face o diferență între Biserica, alcătuită din evrei și neamuri, și Neamurile care vor umbla în lumina Bisericii. La Apocalipsa 22:2 scrie că frunzele pomului vieții vor sluji pentru vindecarea Neamurilor:

În mijlocul peții cetății, și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod, și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor. (Apocalipsa 22:2)

Ca să înțelegem despre ce vindecare este vorba, trebuie să înțelegem cine sunt aceste Neamuri, care au nevoie de această vindecare. Vreau să vă recomand să citiți mai multe articole, ca să înțelegeți ce se întâmplă înainte de evenimentele descrise în capitolele 21-22 (cer nou și pământ nou), pentru a înțelege cine sunt aceste neamuri, care vor fi pe pământul nou:

Împărăția de o mie de ani: evenimente premărgătoare

Va rămâne Domnul Isus pe pământ pentru Împărăția de o mie de ani?

Cine sunt neamurile care vor fi înșelate la sfârșitul împărăției de o mie de ani?

Care va fi lungimea vieții oamenilor în Împărăția de o mie de ani?

Dacă ați citit aceste articole de mai sus, putem face o concluzie: neamurile care vor avea nevoie de vindecare sunt oamenii, care nu au experimentat transformarea trupului, transformare care au experimentat-o Biserica la răpire. Aceștia sunt cei care au trăiau pe pământ la momentul când Domnul Isus a venit pe pământ a doua oară și au intrat în Împărăția de o mie de ani, pentru că s-au purtat bine cu poporul Israel. Ei sunt neamurile pe care Domnul Isus le va cârmui cu un toiag de fier împreună cu Biserica.

Ei sunt cei care la sfârșitul Împărăției de o mie de ani nu se vor lăsa înșelați de diavolul și nu se vor uni cu toții împotriva taberei sfinților și cetății preaiubite. (Apocalipsa 20:7-11). Starea lor fizică va fi identică primilor oameni (Adam și Eva), doar că diavolul nu va mai fi să-i înșele, dar ei vor avea nevoie de întreținere și suportul acesta îl vor primi în Biserică (pomul vieții este în Biserică). Ei vor recunoaște autoritatea Bisericii și vor fi supuși bisericii.