Cum poate creștinul să stingă Duhul lui Dumnezeu?

Întrebare:

În 1 Tesaloniceni 5:19 Pavel ne îndeamnă să “Nu stingem Duhul.” Ce înseamnă această frază “Nu stingeți Duhul” și care sunt lucrurile prin care stingem Duhul Sfânt?

În 1 Tesaloniceni 5:12-22 apostolul Pavel vorbește despre responsabilitatea creștinului în împlinirea voii lui Dumnezeu (18), exprimată în două aspecte: viața personală (12-18) și închinarea în cadrul comunității creștine (19-22).

“Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțămiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți proorociile. Ci cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău.” (1 Tesaloniceni 5:19)

Apostolul Pavel nu dorește ca tesalonicenii să stingă focul Duhului sau să limiteze lucrarea Duhului Sfânt din mijlocul lor prin insensibilitatea față de lucrarea pe care o face Dumnezeu. Pavel se referă la darul proorociei care este disprețuit de tesaloniceni. Prin abuzarea sau limitarea darului profeției tesalonicenii practicau ceea ce Pavel numește “stingerea Duhului.”

Darul profeției este un dar duhovnicesc dat de Duhul Sfânt cu scopul edificării bisericii Domnului Isus.

Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune, altuia, să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiaș Duh, altuia credința, prin acelaș Duh, altuia, darul tămăduirilor, prin acelaș Duh, altuia, puterea să facă minuni, altuia, proorocia, altuia, deosebirea duhurilor, altuia, felurite limbi, și altuia, tîlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și acelaș Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește.” (1 Corinteni 12:7-11)

Și…

“El a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci, pe alții, evangheliști, pe alții, păstori și învățători, pentru desăvîrșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:11-12)

Creștinii sunt încurajați să nu disprețuiască darurile duhovnicești ce sunt date pentru edificarea bisericii lui Hristos, dar să le cerceteze și să le folosească în chip cuviincios și cu rânduială (1 Cor. 14:40). Ce facem însă dacă profețiile nu sunt în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu? Îndemnul lui Pavel este: “Feriți-vă de orice se pare rău.” Răul poate veni printr-o revelație falsă care poate afecta în mod direct viața bisericii creștine, de aceea Pavel ne spune să cercetăm toate lucrurile și dacă sunt spre edificarea bisericii să fie păstrate, iar dacă este rău să fie interzis pentru a proteja creștinii.

În concluzie, putem stinge Duhul lui Dumnezeu atât prin interzicerea lucrării lui Dumnezeu prin darurile duhovnicești, cât și prin folosirea oficiului profetic în mod abuziv, dându-se drept darul Duhului Sfânt pentru a transmite un mesaj diferit de cel al Sfintei Scripturi.