Pot proorocii înlocui studierea Bibliei?

Întrebare:

Sunt dintr-o biserică baptistă din regiunea de sud a țării. În regiunea noastră unii frați au ieșit, din motive de nesupunere față de biserica locală, și s-au alipit de biserica altei confesiuni. Tactica lor de a câștiga suflete m-a adus la aceea ca să vă cer sfatul. Ei nu se ocupă cu evanghelizări, ci cheamă tot credincioși baptiști la ședințele lor unde, chipurile, vin unii prooroci și le proorocesc niște lucruri bizare, astfel că creștinii au prins ideea că deja cercetarea Scripturii nu mai este atât de importantă dacă poți întreba proorocii. Cum trebuie să procedez în calitate de slujitor al bisericii și ce trebuie să cred, pentru că mișcarea e din ce în ce mai periculoasă? 

Prooroc sau Scriptura

Este trist să aud despre această tulburare adusă bisericii și că oamenii așa de repede părăsesc învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos și se iau cu învățături nimicitoare și basme. Trebuie în mod de urgent să dați învățătură în biserică și să nu dați puțină. Vă sfătuiesc duminica viitoare să predicați, dar și mai bine să țineți un studiu biblic prin care să arătați că fiecare creștin este responsabil să cunoască care este voia lui Dumnezeu prin discernământ personal, având la bază cercetarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă recomand să citiți următoarele articole despre prooroci și proorocie pe care le-am publicat anterior pe acest site:

Proorociile oamenilor cu privire la viitor nu pot fi unicele și decisive în cunoașterea voii lui Dumnezeu. În Epistola către Efeseni apostolul Pavel a scris astfel:

Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. (Efeseni 5:15-17)

Dumnezeu ne poruncește să înțelegem care este voia Lui. Este o responsabilitate a noastră. Deci, trebuie să cercetăm Sfintele Scripturi și adevărurile descoperite în ele trebuie să le aplicăm la situația noastră și să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Același gând este scris și în Epistola către Romani:

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

Este responsabilitatea creștinului să se prefacă prin înnoirea minții, cercetând Scripturile, ca să poată deosebi voia lui Dumnezeu pentru el. Atrag atenția că este responsabilitatea lui să deosebească voia lui Dumnezeu pentru sine personal.

Criteriul nostru în cunoașterea voii lui Dumnezeu nu poate fi proorocia pe care ne-o spune cineva, ci Cuvântul lui Dumnezeu și îndemnurile Duhului Sfânt, care niciodată nu vor veni în contradicție cu Sfintele Scripturi.

Este prooroc și învățător mincinos cel care nesocotește Sfintele Scripturi și îi încurajează pe oameni să asculte de profețiile lui, lăsând Biblia la o parte. Feriți-vă de astfel de prooroci și spuneți oamenilor din biserică să se păzească de ei, căci așa au apărut și apar multe erezii în lume și mulți s-au abătut de la calea credinței adevărate, tocmai pentru că s-au luat după astfel de prooroci mincinoși.

Proorocii adevărați nu au făcut din prevestirea viitorului ocupația lor de bază, ci au proorocit la îndemnul Duhului Sfânt, neașteptat, cel mai des fără să fi fost întrebați. Iată un exemplu din Scripturi. După ce creștinii împrăștiați din Ierusalim cu prilejul prigoanei au ajuns în Antiohia și au plantat o biserică, Barnaba a fost trimis de apostoli să cerceteze situația. El s-a bucurat tare și a văzut că cea mai mare nevoie a lor era de învățătură din Sfintele Scripturi și ca să împlinească această nevoie s-a dus la Tars să-l aducă pe Pavel ca să slujească împreună cu el. Barnaba nu a făcut apel la prooroci și nimeni din ucenicii bisericii din Antiohia nu au făcut aceasta.

În vremea aceea, s-au coborât nişte proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a şi fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. (Fapte 11:27-28)

Atrag atenția că proorocii au venit fără să fie chemați și tot așa fără să fi fost întrebat s-a sculat Agab și a anunțat foametea care a și fost. Nici una, nici alta nu a fost programată, ci programat era să cerceteze Sfintele Scripturi. Apoi, nu au mers oamenii la prooroci, ci proorocii au venit la ei. Iată încă un alt caz din viața lui Pavel cu implicarea proorocilor:

A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, numit Agab, s-a coborât din Iudeea şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: „Aşa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta şi-l vor da în mâinile Neamurilor.” Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât şi cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceţi de plângeţi aşa şi-mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.” Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit şi am zis: „Facă-se voia Domnului!” (Fapte 21:8-14)

Vreau să vă atenționez la câteva momente importante: dacă proorocia constă doar în vestirea viitorului, erau fetele evanghelistului Filip care ar fi putut face aceasta și nu era nevoie să vină Agab. Dacă proorocia era un dar care poate să fie exersat de prooroc când vrea și cu privire la cine vrea (cum se face acum în adunările despre care ați menționat), atunci nu era nevoie să vină Agab, căci putea să facă această proorocie una din fetele lui Filip, căci ele tot proorocițe erau. Nici Pavel, nici evanghelistul Filip, nici fetele lui, nu au făcut un apel și nu l-au chemat pe Agab să vină să spună profeția. Proorocul Agab a venit neinvitat, cum a fost și în cazul cu biserica din Antiohia când a vestit foametea. Proorocia lui Agab nu a fost decisivă pentru apostolul Pavel, căci el cunoștea voia lui Dumnezeu care este să vestească Evanghelia la neamuri și la împărați și cunoașterea problemelor care i se ridicau în viitor nu l-a oprit. Apostolul știa bine care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită și nu s-a lăsat intimidat de profeția adevărată a proorocului Agab. Trebuie să le spuneți creștinilor din biserică aceste adevăruri. Mi-ar place mult să-i conduc într-un studiu biblic în acest sens și să predic și un mesaj. De fapt, se pare că pentru bisericile din sud este nevoie în mod de urgență să se facă o conferință de studiu biblic, unde să fie studiat profund acest stubiect al profețiilor și cum acestea se raportează la Sfintele Scripturi, căci unii ucenici imaturi, pentru că nu studiază în mod sistematic și profund Sfintele Scripturi, rămân copii la minte și se iau cu tot felul de învățături rele și nimicitoare.

Sfătuiți-vă cu episcopul și cu ceilalți păstori din regiune și dacă vor găsi potrivit, în mod de urgent inițiați o conferință de cel puțin o zi, la care să fie studiată în profunzime această temă.

Îndemnați-i pe sfinții din biserică să cerceteze profund Sfintele Scripturi și începeți să faceți aceasta la biserică și pe la case. Vă recomand cursul “Darurile Spirituale” de Kay Arthur, în care o lecție aparte este dedicată darului proorociei. Anul acesta va apare traducerea în limba română a manualului de studiu biblic inductiv al cărții Faptele Apostolilor. Va fi în două volume și va aborda pe larg subiectul profeției. Va fi și o puternică motivare pentru creștini și biserici la lucrarea de misiune.

Voi sugera fratelui Adrian Blajinschi să facem și o emisiune ”Adevărul despre Adevăr” la acest subiect și când va fi publicată, vă recomand să o arătați bisericii.

Vă invit la sesiunea Doctrinele Bibliei, pe care o voi preda în perioada 11-23 aprilie la Chișinău și la care vom studia și cursul de studiu biblic inductiv “Legământul”. Pe lângă faptul că vă veți întări duhovnicește pentru lucrare, petrecând două săptămâni în cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi, vă veți întoarce acasă cu multă inspirație pentru predare și pregătit să predați acest curs întregii biserici sau celor care iubesc și doresc să studieze profund Scripturile.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute acum să dați învățătură sănătoasă bisericii prin predicare, studiu biblic și prin sfătuire personală așa ca nimeni să nu se ia după prooroci mincinoși și erezii nimicitoare.