Ești iertat de Dumnezeu dacă nu te poți ierta pe tine însuți?

Recent am fost întrebat de o persoană dacă este posibil să primești iertare de la Dumnezeu cu toate că nu te poți ierta singur pe tine:

Când ceri iertare de la Dumnezeu, dar tu singur nu te poți ierta, esti iertat de El? Când păcatul rămâne în minte și te usucă zi de zi….când îți trece și dorința de a trăi, că nu meriți…?

Starea în care vă aflați  este una periculoasă și ea necesită o rezolvare urgentă. De obicei, astfel de stări nu duc la bine și mulți în locul dvs au ajuns chiar până  la sinucidere. Faptul că ați adresat o astfel de întrebare deja este un pas spre vindecare. Pentru ca aceasta să aibă loc, mai întii de toate:

Înțelege caracterul lui Dumnezeu

Ca să te poți ierta, mai întîi trebuie să înțelegi caracterul lui Dumnezeu. Vă recomand aici, un curs excepțional de studiu inductiv al Biblie, care vă va ajuta să studiați caracterul lui Dumnezeu. Cursul se numește “Doamne, vreau să te cunosc” și se ocupă de studierea Numelui  sau  a caracterului lui Dumnezeu. De aceea, vă recomand cu insistență să faceți rost de acest manual și de urgență să începeți să-l studiați. Dar până atunci, vreau să nu uitați cîteva lucruri; și anume, Domnul este un Dumnezeu iertător care nu-și aduce aminte de nelegiuirile noastre așa cum o face omul. Pentru vindecarea sufletului dvs, trebuie să înțelegeți ceea ce a înțeles și psalmistul cînd a întrebat retoric:

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii temut (Psalmul 130:3-4)

Înțelege caracterul lui Dumnezeu pentru a înțelege iertarea Lui

Oricît de mari și groaznice ar fi păcatele dvs, Dumnezeu poate să ierte. El din dragoste pentru noi  a dat tot ceea ce a avut mai scump, anume ca iertarea mea și a dvs să fie posibilă. El a făcut iertarea noastră posibilă plătind cu sîngele singurului Său Fiu. Aceasta nu a fost  ușor, dar pentru că v-a știut pe nume, pentrucă v-a iubit atât de mult, a dat pe Singurul Său Fiu ca  astăzi dacă credeți, să nu pieriți, ci să aveți viața veșnică. Atunci când nu te poți ierta pe tine însuți, vino la Dumnezeu cu credință și umilință, cu un duh zdrobit și cereți-vă iertare în primul rând de la El. Însă aceasta nu trebuie să fie doar o rostire de cuvinte sau o rugăciune învățată pe dinafară.  Dumnezeu nu privește la cuvinte, ci la inimă. El dorește sinceritate și o întoarcere  din toată inima, de la întuneric la lumina Sa minunată. Atunci păcatele vor fi iertate cu certitudine.

Mărturisește-ți păcatul

De multe ori oamenii nu se pot ierta , tocmai din cauza  că ascund această  povară de păcate în inima lor. Vina pe care o purtați este o povara grea care vă chinuiește în fiecare zi. Povara aceasta trebuie să dispară și Dumnezeu a făcut totul posibil pentru aceasta. Pentru ca dvs să experimentați ce înseamnă iertarea Lui Dumnezeu, trebuie să vă mărturisiți păcatele. Și Biblia zice:

Dacă ne mărturisim păcatele, El (Dumnezeu) este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi  să ne curăţească de orice nelegiuire. (1Ioan 1:9)

Dumnezeu este gata să ierte și să curățească toate păcatele noastre. Însă Biblia zice că pentru aceasta trebuie să ne mărturisim înaintea Lui. Știu că este mult mai ușor să mărturisești lui Dumnezeu, crezând că nimeni nu va afla. Dar Biblia ne mai cere să ne mărturisim și unii altora tocmai  ca rana sufletului  să fie vindecată totalmente.

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

Dumnezeu iartă orice păcat prin faptul că noi credem și acceptăm jertfa Fiului Său Isus Hristos și  pentru vindecarea noastră totală, Biblia ne mai  îndeamnă să  ne mărturisim păcatele noastre și unii altora.  Nu poți să te mărturisești oricui. Caută pe cineva care să te poată înțelege și poate să-ți vină în ajutor. Acesta poate fi păstorul Bisericii, preotul, învățătorul tău sau o altă persoană  matură spiritual.  Și Biblia spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți.

Apelează la ajutorul unui consilier spiritual

De fapt, aceasta este o continuare la ceea ce am spus mai sus. Este foarte important să aveți pe cineva care să vă consilieze. Cazul dvs în primul rînd necesită  pe cineva care este în stare să vă asculte, apoi  să știe să vă dea un sfat din partea lui Dumnezeu și împreună să vă puteți ruga pentru vindecarea sufletului dvs. Și așa cum am citat mai sus, “Mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți” Nu mergeți la un consilier sau psiholog necreștin, pentrucă el nu vă va putea înțelege starea. Mergeți la acea persoană care  trăiește potrivit cu Sfintele Scripturi și  de la care veți primi un răspuns potrivit cu voia lui Dumnezeu.

Dar vreau să mai știți cîteva lucruri,

Iertarea este o decizie

Este o hotărâre pe care trebuie să o luați în inima dvs. Asta nu înseamnă că nu veți mai avea remușcări periodic cu privire la ceea ce ați făcut sau că rana trecutului nu vă va mai durea. Însă iertarea de care aveți nevoie acum este un act de voință. Trebuie să hotărîți să vă iertați așa cum v-a iertat Dumnezeu. El  a hotărât să ne ierte, tot așa și noi, dacă ne-am pocăit din toată inima și am cerut de la El iertare, atunci trebuie să ne iertăm. Da,  sunt lucruri  în viață pe care cînd ți le amintești te întrebi : “Cum am putut eu face una ca aceasta?” Dar  Biblia ne spune că acum, după ce ne-am  întors la Domnul Isus și am  încheiat legământ cu El, nu mai suntem cei ce am fost. Suntem o făptură nouă.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5:17-21)

Nu vă mai învinuiți pentru ce ați făcut, Dumnezeu Însuși nu o mai face. El nu vă mai privește în starea păcătoasă în care ați fost. Pentru El, nu mai existați așa, ci sunteți o făptură totalmente nouă. Și dacă El spune așa trebuie să-L credeți pe cuvânt. De aceea,  o parte din vindecarea dvs va fi și atunci cînd în loc să vă învinuiți, veți înțelege și accepta iertarea Lui Dumnezeu, apoi veți merge să provăduiți  această împăcare la toți cei care vă înconjoară, părinți, copii, bunei, colegi, vecini etc. Provăduind împăcarea cu Dumnezeu vă veți aminti permanent că și dvs ați fost iertat totalmente de Dumnezeu prin Isus Hristos.

Aruncați în marea uitării tot trecutul. Urmați pilda Lui Dumnezeu care  de mult a iertat păcatul dvs, de aceea și dvs trebuie să faceți așa. Nu încercați să fiți mai bună decît este El.

Și vreau să vă mai dau un sfat pe care eu îl găsesc foarte important.

Studiază Scripturile în fiecare zi

Va trece o vreme și diavolul va mai veni pe la ușa inimii dvs și vă va zice: “Tu chiar crezi că ești iertată? Tu ce ai uitat cine ai fost și ce ai făcut?” Să nu dați ascultare la astfel de gînduri, ele nu sunt de la Dumnezeu. Dacă știți cu siguranță că ați cerut iertare de la Dumnezeu prin credință în Fiul Lui care a murit la cruce, și dacă v-ați întors la 180 grade de la întuneric la lumină, fiți sigură de iertarea dvs. Dumnezeu niciodată nu-și va mai aduce aminte de ele.  Tocmai pentru aceasta vreau să vă motivez să studiați zilnic Cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce veți studia, veți avea parte de părtășie și consiliere chiar din partea Lui Dumnezeu. Nu este nimic mai scump și mai dulce decât să poți avea părtășie cu Creatorul tău. Acest proces de studiere și cercetare a Scripturilor vă va da putere să rămâneți tare și de neclintit prin credință în El.

Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.