Ce se întâmplă cu creştinii după moarte?

viaţa de după moarte - realitate sau mit

Întrebare:

Ce precizează Biblia în legătura cu viaţa de după moarte ? Ce se întâmplă cu sufletul şi, respectiv, trupul celui decedat după acest eveniment? Ce se va întâmpla cu trupul şi sufletul până, si mai ales la judecata de apoi?

Întrebarea aceasta este destul de complexă, aşa că am hotărât să o împart în trei mai mici şi anume, să vedem care este soarta creştinilor, apoi a celor care au auzit Evanghelia, dar nu au crezut-o. Mai înainte am scris articolul Care este soarta eterna a oamenilor buni care nu au crezut in Evanghelie?

Plecarea acasă la Hristos

Când se afla la închisoare şi nu ştia cu siguranţă dacă va fi lăsat în viaţă, Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din oraşul Filipi astfel:

Sunt strâns din două părţi; aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult ai bine; dar, pentru voi, este mult mai de trebuinţă să rămân în trup. (Filipeni 1:23-24)

În a doua Epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel a dezvoltat cu mai multe detalii acest subiect, când a comparat trupul nostru pământesc cu un cort şi a scris:

Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică. Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc, negreşit dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă. Şi cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Aşa dar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim, că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, – pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. (2 Corinteni 5:1-8)

Conform pasajelor citite mai sus, la moartea sa, sufletul creştinului părăseşte trupul acesta ca să plece acasă la Domnul Isus Hristos, unde va urma…

Judecata lui Hristos

Imediat după acest pasaj, în aceeaşi Epistolă II către Corinteni, Apostolul Pavel scrie:

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup. (2 Corinteni 5:10)

Acestei judecăţi vor fi supuşi toţi creştinii şi ea nu ţine de faptele şi trăirea noastră înainte ca să încheiem legământ cu Domnul Isus. Pentru toate acele păcate am fost iertaţi deplin atunci când am crezut în El şi am devenit copiii lui Dumnezeu. La Judecata lui Hristos vom fi judecaţi pentru binele sau răul pe care l-am făcut fiind creştini, născuţi din nou. Şi, în dependenţă de acest bine sau rău, pe care îl vom fi făcut pe când trăim în trup, vom primi şi răsplata respectivă. De aceea, este important să ne gândim bine cum procedăm în toate acţiunile noastre. Unele, în aparenţă, par bune, dar numai o cercetare personală în lumina Sfintelor Scripturi ne poate asigura o trăire corectă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.

Răpirea şi Învierea

Aceste două evenimente se vor întâmpla la acelaşi timp şi sunt foarte bine descrise în Epistola I a lui Pavel către Tesaloniceni, unde scrie:

Nu voim, fraţilor, să fiţi în ne-cunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi, ca cei ce n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:13-17)

Toţi creştinii care au adormit, adică au fost supuşi morţii fizice înainte de venirea Domnului Isus, atunci, la venirea Lui, vor învia cu trupuri duhovniceşti şi vor întâmpina pe Domnul Isus pe norii cerului, ca apoi să fie totdeauna cu El. Cei care vor fi în viaţă atunci vor fi îmbrăcaţi cu trupul duhovnicesc peste cel firesc şi apoi vor fi răpiţi, ca să fie totdeauna cu Domnul Isus.

La judecata de apoi

Creştinii au fost iertaţi de toate păcatele atunci când au crezut în Domnul Isus şi au încheiat legământ cu El. De aceea, ei nu vor mai fi judecaţi la acea mare judecată de apoi, care este descrisă în cartea Apocalipsa. Dar ei vor fi prezenţi acolo, ca să judece lumea şi pe îngeri, aşa cum scrie în Epistola I a lui Pavel către Corinteni când întreabă:

Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult lucrurile vieţii acesteia? (1 Corinteni 6:2-3)

După această judecată, urmează multe evenimente glorioase de care vor avea parte creştinii împreună cu Domnul Isus în Împărăţia Cerurilor în veşnicii.

Pentru o înţelegere mai profundă a celor ce se vor întâmplă după uşa morţii cu fiecare categorie de oameni; credincioşi şi necredincioşi, vă recomand să faceţi rost de manualul „Cerul, iadul şi viaţa de după moarte” . Studiind acest manual, pas cu pas, verset cu verset, lecție cu lecție vei  dobândi o cunoaștere deplină a învățăturilor despre moarte și viața ce urmează după ea. Mai multe informații le puteți găsi accesând pagina web http://www.precept.ro.