Implicațiile oculte ale terapiei „Quantum Touch” (Atingerea cuantică)

Am primit așa o întrebare despre atingerea cuantică (Quantum Touch):

Doresc să fac un curs de terapeut de medicină alternativă “Atingere Cuantică” (Quantum Touch) pe baza căruia să-i pot ajuta pe cei în suferință. Am auzit diverse păreri conform cărora nici un creștin nu ar trebui să se implice în astfel de activități, că ar fi lucrări ale unor duhuri necurate etc. Pot face acest curs și să ajut alți oameni fără a păcătui?

atingerea cuantica (Quantum touch)

Este adevărat că părerile despre Atingerea Cuantică (Quantum Touch) este împărțită și nu întâmplător: despre Atingerea Cuantică, de obicei, se vorbește foarte vag, căutând să se lase în umbră substratul spiritual. Pentru a scrie acest articol, a trebuit să petrec mai multe ore căutând informații despre Atingerea Cuantică pe internet. Inițial, mi s-a părut că această metodă nu are implicații oculte. De exemplu, iată ce scrie fondatorul acestei metode, Richard Gordon, la întroducerea cărții sale “Atingerea Cuantică – puterea de vindecare” (apropo, cartea este tipărită la editura “Adevăr divin” din colecția “Vindecarea spirituală”):

Atingerea Cuantică este o metodă de vindecare cu mâinile atât de eficientă, încât literalmente trebuie să vezi cu ochii tăi pentru a crede în ea. Cu o simplă atingere uşoară pe propriul corp sau pe corpul unei alte persoane, orice om poate accelera dramatic răspunsul vindecător al organismului în cauză. Efectul este atât de imediat şi de ieşit din comun încât poţi asista chiar la o realiniere spontană a oaselor în urma unei simple atingeri uşoare cu mâna. Vindecătorul nu trebuie să se gândească la alinierea corectă a oaselor, întrucât acestea ştiu ce au de făcut. În afară de realinierea structurală, Atingerea Cuantică permite reducerea rapidă a durerilor şi a inflamaţiilor, precum şi echilibrarea organelor, sistemelor fiziologice şi a glandelor.

Insistând să caut mai multă informație despre această metodă, am găsit mai multe date care arată la substratul ocult a acesteia. De exemplu, pe site-ul românesc Terapii la distanță  scrie că în Atingerea Cuantică se mobilizează energia vitală sau universală care contribuie la vindecare:

…Richard Gordon a devenit interesat de modul în care Energia Universală, numita și “Chi”, poate să ajute în vindecarea diferitelor probleme de sănătate. În ultimii 32 de ani el a descoperit și alte modalități prin care energia aduce vindecarea și eliberarea corpului de durerile fizice. Pe parcursul anilor el a descoperit ca energia influențează starea pacientului, chiar dacă acesta se află în cel mai îndepărtat colț al lumii. Astfel, distanța dintre terapeut și pacient “dispare”, nefiind un obstacol în eliberarea durerilor fizice.

Potrivit site-ului Lumea Spirituală, Energia Chi este

“lumina echivalentă cu Duhul Sfânt sau bioenergetica și este o vibrație de energie superioară ce se primește în reiki prin inițierea de la maestu. Energia chi poate fi folosită nu doar pentru îmbunățirea sănătății, dar și pentru rezolvarea unor probleme cotidiene, adică schimbarea destinului, și aceasta se numește magie.”

Această practică învață omul să direcționeze energia, care ei o numesc vitală sau universală, sau Ki, sau Chi, sau Duhul Sfânt.

Un astfel de mod de abordare a Duhului Sfânt nu este deloc biblic. Duhul Sfânt nu este un duh sau o energie pusă la dispoziția omului, ci Duhul Sfânt este Cel care călăuzește pe om în umblarea lui și-i dă direcții ca să trăiască o viață în ascultare de Dumnezeu.

 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. (Romani 8:5)

De fapt, vindecările care se fac prin folosirea energiei vitale sau universale se fac prin puterea duhurilor necurate. Cei care posedă practica direcționării energiei universale sunt numiți vrăjitori, șamani, ghicitori, clarvăzători sau extrasenși. În Biblie găsim scris despre un astfel de om care făcea mari minuni așa că-i făcea pe oameni să se minuneze și să creadă că lucrează cu puterea lui Dumnezeu:

În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei. Toţi, de la mic pînă la mare, îl ascultau cu luare aminte, şi ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte, mare”. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.

După ce au venit Petru și Ioan în Samaria și și-au pus mâinile peste cei ce crezuseră și se botezaseră și ei au primit Duhul Sfânt, Simon a socotit că acesta poate fi o afacere bună și s-a gândit să cumpere de la apostoli puterea de a da oamenilor Duhul Sfânt, crezând că Duhul Sfânt este o energie care poate fi direcționată așa cum se întâmpla și cu energia universală (sau duhurile rele), el nu înțelegea că Dumnezeu este Cel care dă Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt este Cel care conduce cu omul și nu invers.

Atunci Petru şi Ioan au pus mîinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt. Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mînilor apostolilor, le-a dat bani, şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mîinile, să primească Duhul Sfînt.” Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăieşte-te dar de această răutate a ta, şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă; căci văd că eşti plin de fiere amară, şi în lanţurile fărădelegii.” Simon a răspuns:„Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întîmple nimic din ce aţi zis.” (Fapte 8:17-24)

Când Dumnezeu a scos pe copiii lui Israel din Egipt, înainte ca să treacă Iordanul și să intri în stăpânirea țării promise, le-a dat următoarea poruncă cu privire la practicile oculte:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta. Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine:să ascultaţi de el! (Deuteronom 18:10-15)

În cartea Apocalipsa găsim scris că partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă:

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. (Apocalipsa 21:8)

Dar Dumnezeu va pedepsi nu numai pe cei ce se ocupă cu ocultismul, dar și pe cei care apelează la serviciile lor:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. (Levitic 20:6)

și

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:31)

Nu întâmplător am făcut referință la aceste texte din Biblie, fiindcă această practică implică și conceptul de lumi paralele și telepatie și multe alte lucruri de genul acesta. De altfel, poveștile despre Harry Potter sunt un fel de a deprinde mintea copilului cu astfel de practici oculte. Nu de mult am vorbit cu o persoană, a cărui mamă și frate erau extrasenși și el spune că de mic a crescut cu convingerea că duhurile care umblă prin apartament noaptea și fac să cadă obiectele, să schârție scările, sunt lucruri obișnuite tot așa cum unii copii, cresc cu animale în apartament și nu înțeleg cum alții nu au animale în casă. Dacă veți deschide cartea „Atingerea cuantică – puterea de a vindeca”, veți vedea perspectiva lui Gordon pentru o „lume nouă”. Ultimul capitol din această carte (cap. IV) are titlul „Noua știință, noul viitor” și temele capitolelor: (22) Noul om: intuiții și speculații. (23) O conjunctură cosmică. (24) Viziune asupra unui nou viitor. Doar temele capitolelor vorbesc mult despre perspectiva autorului asupra lumii. O altă carte scrisă de același autor este „Atingerea Cuantică: Noul om”. Descrierea acestei cărți descoperă implicațiile spirituale a acestei practici:

Prin intermediul tehnicilor şi exerciţiilor pe care le prezintă, această carte te poate ajuta să dobândeşti o înţelegere practică extinsă a realităţii fiinţei umane şi a potenţialului acesteia. Prin explorarea şi punerea în practică a acestor capacităţi, tu te vei transforma în ceea ce noi numim Noul Om, o persoană care trăieşte şi acţionează pe un nivel nou al realităţii, mai profund, mai expansiv şi mai dătător de satisfacţie.

Aceste afirmații contravin învățăturii Sfintelor Scripturi, care spun că devenim o făptură nou, un om nou prin nașterea din nou, care este posibilă numai prin credință în Domnul Isus.

Vreau să vă invit să studiem împreună Biblia în fiecare joi la orele 18:00 la biserica „Harul” pe adresa: str. Ciocârliei 2/8, or. Chișinău.