Ce spune Biblia despre ghicit şi vrăjitorie?

Întrebare:

Ce spune Biblia despre practicile vrăjitoriei şi ghicitului? Recent am cunoscut o femeie care se îndeletniceşte cu aceasta, dar nici eu nu am suficientă claritate asupra subiectului, ca să-i pot da un sfat bun. Vă rugăm să ne ajutaţi.

Dumnezeu condamnă categoric ghicitul şi vrăjitoria

Ghicitul și vrăjitoria au mai multe derivate: vrăjile de dragoste, ghicitul în cafea, ghicitul în cărţi, etc. De fiecare dată când sunt menţionate aceste practici în Biblie, ele sunt condamnate de Dumnezeu care ne cere şi nouă să le condamnăm categoric. Iată ce spune unul din aceste pasaje:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronom 18:10-14)

Cei care practică ghicitul și vrăjitoriase se fac vrednici de pedeapsă cu moartea

Aceste practici sunt urâciune înaintea lui Dumnezeu şi atrag mari pedepse asupra naţiunilor în mijlocul cărora se răspândesc, până acolo că popoarele sunt izgonite din teritoriul lor. În satele din Moldova sunt foarte răspândite aceste practici, ziarele abundă cu publicitatea vrăjitorilor şi ghicitorilor şi cele mai multe posturi de radio transmit zilnic horoscopul. Ne mai mirăm după aceasta că aşa de mulţi oameni au părăsit ţara? Vrăjitoria și practicarea ei împreună cu ghicitul se reflectă asupra întregii naţiuni. De aceea, în Vechiul Testament Dumnezeu a lăsat această lege:

Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei. Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.” (Levitic 20:26-27)

Mersul la vrăjitori şi ghicitori este condamnat de Dumnezeu

Se fac vinovaţi şi vrednici de aceeaşi pedeapsă cei ce apelează la serviciile ghicitorilor şi vrăjitorilor. Chiar dacă oamenii nu iau atitudine, Dumnezeu nu va întârzia să aducă la îndeplinire judecăţile Sale asupra celor ce merg și practică ghicitul și vrăjitoria, aşa cum scrie în Biblie:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. (Levitic 20:6)

Când am aflat despre cineva din rude că practică ghicitul, am mers şi am avertizat-o imediat. Dar n-a vrut să asculte şi s-a scuzat că astfel îşi rezolvă problemele financiare ale familiei şi a mai adăugat: „Doar eu nu fac nimănui nici un rău…” Pe atunci aveau familie şi erau bine. Acum familia le este grav afectată şi copiii în mari suferinţe. De ce nu s-au pocăit ei la timp?

Ghicitul şi vrăjitoria este lucrarea dracilor

Iată un caz descris în cartea Faptele Apostolilor, care scoate în evidenţă acest adevăr:

Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.” Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea fruntaşilor. (Faptele Apostolilor 16:16-19)

Roaba a fost în stare să ghicească atât timp cât a fost stăpânită de acel duh necurat şi el era cel care vorbea prin ea. Din moment ce a ieşit duhul din ea, nu a mai putut să ghicească. Tocmai de aceea Dumnezeu condamnă categoric ghicitul şi vrăjitoria, pentru că cei care apelează la vrăjitori şi ghicitori vin sub călăuzirea duhurilor necurate şi a Satanei.

Păzeşte-te şi fugi de ghicitori, vrăjitori şi de toate celelalte practici pe care Dumnezeu spune că sunt urâcioase. Spune la toţi oamenii despre aceasta.