Voi sunteţi sarea pământului

Noi suntem sarea pământului

Cum se poate întâmpla o degradare morală într-o ţară, a cărei locuitori se pretind a fi 95% creştini? Ştiți că în anul 1990, rata naşterilor era de 2,3 copii la o femeie şi aceasta este normă pentru că o naţiune să perpetueze. În anul 2000 rata aceasta s-a coborât până la 1,3 naşteri la o femeie, ceea ce este catastrofal. Acelaşi raport spune că în anul 1990 din 100 de copii 11 se năşteau în afara căsătoriei, iar în 2000, cifra acestor copii s-a ridicat la 21. Aceasta înseamnă fiecare al 5-lea copil din ţară se naşte din adulter. Domnul Isus spune în Evanghelie:

Voi sunteţi sarea pământului . Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5:13)

Menirea sării este să oprească stricăciunea şi această responsabilitate ne revine nouă, creştinilor. Cum se face că cei de la care se aşteaptă să fie sarea pământului , au fost afectaţi de influenţele rele ale vremurilor din urmă?

O altă menire a sării este să dea gust. De ce acum oamenii şi-au pierdut gustul de viaţă? Pentru că au rămas foarte puţini creştini în jur care să-şi trăiască viaţa frumos și care sunt cu adevărat sarea pământului .

Pentru că creştinii îşi pierd puterea de a săra şi pentru că nu mai au impact în societate, au ajuns să fie călcaţi în picioare, adică să le fie călcate în picioare valorile lor precum familia, copiii, biserica, etc.

Alege să fii un bun creştin, să trăieşti în deplină ascultare de Domnul Isus. Studiază Sfintele Scripturi, care îţi vor da puterea de a săra. Ia aminte la cuvintele Noului Testament, care zic:

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. (Coloseni 4:6)