Cum să le formezi copiilor tăi viziune pentru lucrarea Evangheliei?

Întrebare:

Împreună cu soția avem cinci copii și suntem implicați în lucrarea Evangheliei. Eu predau Biblia după metoda inductivă prin intermediul cursurilor de computer din cadrul școlii “Scriptehinfo”. Soția mea face lucrare creștină prin predarea cursurilor de limbă engleză la Școala “English for a New Life”. Dorim să ne sfătuiți cum putem să le creăm viziune copiilor noștri ca să se implice și ei în aceste lucrări și să-și dedice viețile propovăduirii Evangheliei? 

Părinții creștini au responsabilitatea să le creeze copiilor viziune pentru lucrarea Evangheliei și dacă nu vor da atenția și eforturile cuvenite acestei sarcini importante, există pericolul că vor veni alții și le vor strecura copiilor o viziune străină de Hristos și de Evanghelie. Avem și noi cu soția trei copii pentru care am făcut și facem efortul să le creăm viziune și să le transmitem dragoste pentru Hristos și Evanghelie. Când am primit această întrebare, am avut o discuție interesantă cu soția și copiii și aici voi scrie principiile care s-au conturat în discuția noastră.

1. Învățați pe copii să iubească Biblia și să o studieze sistematic

Acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă fiecare părinte pentru copilul său de la cea mai fragedă vârstă, căci este scris:

Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:6-9)

În Noul Testament aceeași poruncă ne este dată astfel:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.(Efeseni 6:4)

Dumnezeu ne motivează pe toți prin Cuvântul Său să primim Evanghelia și apoi să ne dedicăm viețile ca să o propovăduim altora, de aceea trebuie să-i învățăm pe copii să studieze sistematic Sfintele Scripturi, să le iubească și să le memoreze, căci doar așa vor fi fericiți. În familia noastră am studiat în fiecare zi Biblia, aplicând metoda de studiu biblic inductiv. Am făcut rând pe rând toate manualele pentru copii și credem că astfel le-am format copiilor dragoste și disciplină pentru cercetarea Cuvântul lui Dumnezeu. Fără studierea Bibliei nu putem să avem viziunea lui Dumnezeu și nu vom avea ce transmite copiilor noștri.

2. Răspundeți la toate întrebările copiilor 

Tot în cartea Deuteronom mai este și această poruncă:

Când fiul tău te va întreba într-o zi: „Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?” să răspunzi fiului tău: „Noi eram robi ai lui faraon în Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui faraon şi împotriva întregii lui case; şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.” (Deuteronom 6:20-25)

Esența acestei porunci este ca să le răspundem copiilor atunci când ne întreabă despre Dumnezeu și să le prezentăm experiența noastră cu El, căci ei au nevoie de pilda noastră de trăire cu Dumnezeu și pilda aceasta trebuie explicată verbal.

3. Prezentați-le copiilor lucrarea pe care o faceți în Evanghelie

Cu părere de rău, specificul vremurilor în care trăim noi nu ne permite să petrecem mult timp cu copiii și cu ceilalți membri ai familiei. Trebuie să înțelegem aceasta și fiecare părinte să facă un efort ca să petreacă timp cu copiii și să le prezinte lucrarea pe care o face în Evanghelie. Mi s-a întâmplat odată, când era mai mic băiatul nostru, Daniel, să aflu că, fiind întrebat ce lucrez eu, tatăl lui, a răspuns “la computer”. De atunci am hotărât că și el și ceilalți membri ai familiei trebuie să știe ce fac eu “la computer” și în toate celelalte domenii pe care ei nu le văd sau nu le înțeleg, dacă nu primesc explicațiile necesare. Timpul pe care îl petrecem la masă împreună este perfect ca să aflăm ce face fiecare din noi în timpul zilei și să le povestim copiilor despre lucrarea pe care o facem cu soția în Evanghelie. Am mai hotărât să facem tot posibilul ca să luăm copiii, rând pe rând, împreună cu noi, ca să vadă și să înțeleagă lucrarea pe care o facem. Doar așa vor putea prelua și ei aceeași viziune.

4. Implicați copiii în lucrarea Evangheliei

Dacă dorim într-o familie să-i învățăm pe copii să le slujească altora și să iubească munca,  atunci le încredințăm sarcini după puterile lor. Aceasta cere un efort din partea noastră, a celor maturi, și ne mai cere să avem răbdare. Trebuie să ne gândim și să alegem sarcinile pe care să le delegăm copiilor, să punem timp deoparte să-i învățăm cum se face acel lucru și apoi să avem răbdare cu ei, asumându-ne din start că nu vor face bine și va trebui să îndreptăm lucrul făcut de ei. Doar așa vom crește din ei oameni harnici și de încredere. Exact așa trebuie să facem și în lucrarea Evangheliei. Să ne gândim bine la toată slujirea pe care o facem noi și apoi din ea să alegem ce le putem da copiilor să facă. Să-i învățăm cum și să-i ajutăm să iubească lucrarea sfântă. Să nu le dăm sarcini care îi vor depăși și le vor aduce descurajare în cazul când nu vor reuși.

5. Învățați copiii să vadă nevoile oamenilor și să le împlinească

Motivația lucrării în Evanghelie trebuie să fie dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni. Să-i învățăm pe copii să privească la oamenii din jur, ca să vadă nevoile lor și să împlinească aceste nevoi potrivit cu Evanghelia. Un foarte frumos exemplu am văzut la Crăciun. Ion și Felicia Rotaru au motivat pe cele trei fetițe ale lor încă la începutul anului să adune bani și la Crăciun să cumpere produse alimentare, ca să le facă câte un cadou la bătrânii din sat, care locuiesc singuri. Fetițele au adunat bani tot anul și la Crăciun au mers împreună cu părinții lor și cu restul ucenicilor, care învață în grupul de studiu, și au adus nădejde și mângâiere în inimile acelor bătrâni. Lucrarea aceasta va avea un foarte mare impact în inimile copiilor și va rămâne pentru tot restul vieții lor.

6. Învățați-i pe copii calea pe care trebuie s-o urmeze

Înțeleptul Solomon a spus astfel:

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)

Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare din noi cu talente, interese și abilități unicale. Părinții mei nu au fost pasionați de sport și mai ales de arte marțiale, dar eu am avut o foarte mare pasiune pentru acestea și, când am devenit ucenicul lui Hristos, am pus în slujba Evangheliei tot ce pot și cunosc din acest domeniu. Copiii noștri nu au aceeași pasiune pentru artele marțiale, chiar dacă mie mi-ar place să văd aceasta în cineva din ei. Dumnezeu, însă, le-a dat lor alte capacități, interese și abilități și datoria noastră de părinți este să-i ajutăm să le dezvolte și să le folosesacă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor.

7. Sfătuiți-vă cu copiii cu privire la lucrarea Evangheliei

S-ar putea să vă pară straniu acest îndemn, dar, hai să ne gândim împreună: dacă copiii voștri cunosc și urmăresc bine lucrarea pe care o faceți în Evanghelie, ei au o perspectivă bună și clară ca să poată da uneori sfaturi originale și eficiente. Îmi amintesc cum, odată, aveam probleme cu blogul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Eurasia, pentru că pierdusem o parolă. Am încercat să repar, apoi am apelat și la ajutorul ucenicilor care cunosc bine computerul și programarea, dar nu am reușit să repar blogul. În tot acest timp, băiatul nostru, David, care pe atunci avea cam 9-10 ani se apropia și îmi zicea ceva să fac la care eu nu am dat prea multă atenție, căci credeam că nu poate el cunoaște mai mult decât mine sau decât ceilalți programatori pe care i-am implicat. Dacă tot am văzut că nu este nicio soluție, am hotărât să-i dau voie lui David să-i facă “slujba de înmormântare” a blogului, încercând varianta lui. Și ce credeți? Peste vreo 10-15 minute a venit David să-mi spună că blogul mergea perfect. Mai este necesar să scriu aici ce învățătură am tras din acel caz? Azi David administrează aspectele tehnice la acest site.

Există mulți părinți care au nesocotit pe copiii lor sau i-au întărâtat la mânie cu reguli și cerințe exagerate, care nu au făcut sens. Alți părinți au crezut că este prea devreme să se ocupe de creșterea spirituală a copiilor și când au crezut ei că a venit vremea, nu au mai văzut nicio dorință din partea copiilor. Nu repetați greșelile părinților ratați și faceți azi tot ce puteți pentru copiii voștri ca să-și trăiască viața frumos pentru Hristos și să intre cu slavă în Împărăția lui Dumnezeu.