Cinci (5) legi în viaţa unui copil nefericit

De Grigore Cheptene

cele legi în viaţa unui copil nefericit

Primele trei capitole în cartea 1 Samuel ne relatează o istorie tristă a familiei lui Eli. Batrînul Eli și cei doi fii tineri ai săi, Hofni si Fineas, au fost preoți ai Domnului la Silo, unde se afla locul de închinare a Domnului oștirilor. Totuși viața lor nu se potrivea poziției lor de preoți ai Domnului. În contrast cu Samuel, care a servit drept model al unui copil fericit, Hofni si Fineas, vor sluji drept exemplu a unor copii nefericiți. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, El va judeca marginile pămîntului, de aceea Dumnezeu nu ascunde de noi această istorisire ca să fie o lecție pentru alte generații. Să nu ajunga nimeni din părinți vreodata să zica: “Ce-am facut? Am nenorocit pe copiii mei !!!”

,,Cum am putut eu să urăsc certarea, şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n’ascult glasul învăţătorilor mei, şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? (Proverbele 5:12-13)

În continuare voi prezenta textele biblice în urma carora vom conclude cele 5 legi în viața unui copil nefericit.

Acolo (la Silo) se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, preoţi ai Domnului. (1 Samuel 1:3) Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul. Şi iată care era felul de purtare al acestor preoţi faţă de popor. Cînd aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa cînd se ferbea carnea. Ţinînd în mînă o furculiţă cu trei coarne, o vîra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală; şi tot ce apuca cu furculiţa, lua preotul pentru el. Aşa făceau ei tuturor acelora din Israel cari veneau la Silo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului şi zicea celui ce aducea jertfa: “Dă pentru preot carnea de fript; el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă”. Şi dacă omul zicea: „După ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ţi va plăcea”, sluga răspundea: „Nu! Dă-mi acum, căci altfel iau cu sila”. Tinerii aceştia se făceau vinovaţi înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentrucă nesocoteau darurile Domnului. (1 Samuel 2: 12-17)

Legea întâi: Copilul nefericit este cel al carui părinte este preocupat de slujba sa mai mult decit de familie și de personalitatea copilului său

Copiii vin în lumea aceasta dornici să cunoasca si să fie cunoscuți. Un părinte care nu-I acorda copilului său dragostea, atenția, grija de care acesta are nevoie îl va face nefericit si singuratic. Cunoaste-ți copilul; observa trasăturile lui de caracter, dorintele, aptitudinile; descopera ce a pus Dumnezeu în copilul tau. Poate Eli, în slujba sa de judecator în Israel, timp de 40 de ani, a omis să-și cunoască fii?

Legea a doua: Copilul nefericit este cel care NU cunoaște pe Domnul

Este șocant să auzim aceasta afirmație la adresa fiilor lui Eli, care erau preoți ai Domnului. Se vede că acești fii nu și-au deschis inima pentru Domnul și au devenit niște oameni răi. Legea a doua, în multe cazuri, este o consecință tragicî a legii întâi. Părinții joacă un rol important în viața copiilor săi în procesul de cunoaștere a Domnului. Ce faci dumneata ca copiii tăi să cunoască pe Domnul?

Legea a treia: Copilul nefericit este cel care ia cu sila ceea ce NU-I aparține

De multe ori cineva procedează astfel din cauza că nu a primit dragoste, atenție, afecțiune și cadouri de la părinții săi în copilărie. Ba mai mult, Hofni și Fineas au fost învinuiți de furt, de curvie și de preacurvie (căci în capitolul 4:19 aflăm că Fineas avea nevastă, care era însărcinată). Ei au luat cu sila darurile Domnului, le-au nesocotit și astfel s-au facut vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. Ei au luat femeile care nu le aparțineau.

“Eli era foarte bătrîn, şi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau cu femeile cari slujeau afară la uşa cortului întîlnirii.”(1 Samuel 2: 22)

Următoarele două legi sunt dezvăluite în textul de mai jos. Dumnezeu se descoperă lui Samuel (nu gasim în text să se descopere lui Eli sau fiilor săi) și anunță a doua oara sentința împotriva casei lui Eli:

,,Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă, şi prin care fiii lui s’au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mîncare“. ( 1 Samuel 3:11-14)

Legea a patra: Copilul nefericit este cel care NU este oprit de tatal său atunci cînd face fapte rele

Suntem în ajunul Alegerilor Parlamentare, va îndemn să cercetați care dintre partidele concurente, venind la conducere, vor elabora legi care ne vor permite să educam copiii nostri conform poruncilor lui Dumnezeu, ca să nu repetam greșeala facută de Eli. Întelegem că deseori o mustrare nu este destul, căci și Eli i-a mustrat: “Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi, nu este bine; voi faceţi pe poporul Domnului să păcătuiască.”(1 Samuel 2.24). Copiii și tinerii impun părinții la acțiuni suplimentare mustrării. În acest sens Biblia ne învață următoarele:

“Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine -l iubeşte, îl pedepseşte îndată. “ (Pr. 13:24)

Dar cine să ia nuiaua dacă părinții pleaca peste hotare în cautarea muncii? Copiii sunt lasați în grija buneilor, care nu îndrăznesc să ridice nuiaua. Pe lînga acestea, mai sunt și mustrați de către nepoții lor, precum că nu au dreptul să ridice nuiaua, caci nu le sunt părinți.

“Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotarârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău.” (Eclesiastul 8:11)

Nu refuza să iai în serios mesajul transmis de copilul dumitale. Nu refuza să iai în serios avertizarile Domnului, caci vei avea de suferit dumneata si copiii dumitale.

Legea a cincea: Copilul nefericit este cel care s-a facut vrednic de lepădat si nimereste sub judecata aspră a lui Dumnezeu

Sfârșitul acestor fii a fost tragic, ambii au murit într-o zi (capitolul 4:11). Chivotul Domnului a fost luat de la poporul Israel în vremea preoției lor necompetente. La auzul acestor vești au murit, în aceași zi cu ei, Eli și nevasta lui Fineas.

Despre astfel de fii a scris înteleptul Solomon:

“Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrînare, se va poticni din prea multa lui nebunie. “ (Proverbele 5:22-23)

De aceea, învața pe copil calea care trebuie să o urmeze si nu se va abate de la ea cînd va imbatrîni, caci a avea copii statornici este mai mare bucurie decit orice alta realizare în viață.