O carte în dar de Ziua Copilului – 10 recomandări

De Ziua Copilului încercăm să dăruim bucurie copiilor și căutăm cele mai potrivite cadouri. Recomand părinților, bunicilor sau altor persoane ce sunt în căutare să le facă un cadou cu perspectivă. O carte va fi un dar ce va avea impact asupra caracterului copilului, dacă alegeți o carte bună, după cum spunea Seneca:

Folosul îl găsești nu în multe cărți, ci în cărți bune.

Cărțile pe care le voi recomanda mai jos sunt interactive și captivante, angajează copilul într-un proces de studiu în care el singur descoperă adevărurile Bibliei. Aceste adevăruri vor zidi un frumos caracter în copil, iar dvs. vă veți îndeplini responsabilitatea lăsată de Dumnezeu:

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronom 6:5-7)

1. Cum să studiem Biblia?

În acest curs copiii sunt în roluri de detectivi și învață cum să facă o observare a textului biblic, cum să-l interpreteze și să-l aplice la viața lor.

Cursul pune o bază bună pentru studierea Sfintelor Scripturi cu scopul de a înțelege și aplica în cel mai practic mod zi de zi principiile creștinești.

 

2. Vai, am dat de probleme!

Acest curs oferă răspuns copiilor și adolescențelor problemelor pe care ei le au de ”rezolvat” la vârsta lor. Invidia, neacceptarea în grup, eșecul, trădarea, cuvintele urâte și alte probleme sunt prezentate copiilor prin intermediul scrisorilor la care ei trebuie să ofere răspuns. Răspunsul îl scriu ghidat, după efectuarea unui studiu biblic la subiectul discutat.

De fapt, acesta este un studiu adaptat pentru copii al epistolei lui Iacov din Biblie. În urma acestui studiu, copiii vor ști cum și unde să găsească ajutor în propriile probleme și vor învăța un mod frumos de a reacționa când ele apar.

3. Sens interzis, Iona!

Iona – este cursul care captivează pe orice copil. Copiii au rol de reporteri ce merg pe urmele prorocului Iona, aflând detalii despre evenimentele întâmplate cu acesta.

În acest curs copiii învață despre ascultare, analizând consecințele neascultării în viața lui Iona. De asemenea, acest curs arată consecința păcatului, judecata, dar și mila lui Dumnezeu.

4. Doamne, învață-mă să mă rog

De multe ori ne limităm să învățăm copiii să se roage cu rugăciunea ”Tatăl nostru”, pentru că nu știm să le dăm mai multe explicații. Acest curs prezintă detaliat importanța rugăciunii, structura și alte lucruri pe care le spune Domnul Isus despre rugăciune. Copiii vor înțelege în acest manual cum să se roage și pentru ce așa încât Dumnezeu să-i asculte și să le răspundă.

Parcursul didactic este însoțit de însărcinări practice. Având rolul soldat al forțelor speciale ale lui Dumnezeu, comunicarea cu Comandantul Șef, cu Dumnezeu, va fi necesară înainte de fiecare misiune.

5. Avraam – exploratorul curajos

Cartea este pentru copii și adolescenți. Întrebările interactive și activitățile distractive fac acest curs interesant, iar copiii învață de la ”părintele credinței” multe lecții de viață.

Copiii învață în acest curs cum să acționeze în situații specifice ale vieții având încredere în Dumnezeu și promisiunile Lui. În felul acesta, ei vor alege să asculte de Dumnezeu pentru a avea binecuvântarea și nu să experimenteze cu soluții năstrușnice născocite de imaginația lor.

6. Iosif – un om extraordinar al lui Dumnezeu

În acest curs copiii învață să desfășoare cercetări asupra unui personaj istoric. Prin cercetările efectuate, copiii vor ajuta la publicarea unei cărți de desene animate în New York despre viața acestui personaj.

Iosif, tânăr cu un caracter integru ce nu a mers la compromis niciodată, va învăța copiii, prin exemplul său lăsat în istorie, cum să facă lucrări extraordinare alături de Dumnezeu. Într-o lume plină de tentații spre lucruri rele, copiii au nevoie de astfel de modele pentru a rămâne cu un caracter frumos, indiferent de comportamentul și îndemnurile celor din jur.

7. Doamne, cum Te numești?

Fiind detectivi sub acoperire, în acest curs copiii vor descoperi caracterul lui Dumnezeu. Acesta este descoperit de Însuși Dumnezeu în Biblie prin Numele Său. 

Identificând fiecare Nume al lui Dumnezeu și înțelegându-I sensul, copiii vor învăța cum Dumnezeu le poate fi alături în diferite situații ale vieții. După acest studiu ei vor cunoaște mai multe despre Dumnezeu decât cunoaște un creștin matur în țara noastră.

Pe parcursul studiului micii detectivi se vor bucura să descifreze mesaje secrete și să desfășoare activitățile unui detectiv învățând cine este Dumnezeu și ce face El în viața omului și a popoarelor.

8. Ioan, pas cu pas

Acest curs prezintă prin activități interesante și pe înțelesul copiilor doctrinele de bază ale creștinismului, precum o biografie detaliată a Domnului Isus Hristos. Este un mare ajutor pentru părintele ce-și dorește să învețe copilul ce înseamnă să asculți de Hristos și să fii creștin.

După parcurgerea Evangheliei după Ioan, copiii vor putea să spună și altora despre mesajul predicat de Domnul Isus pe pământ și minunile care au însoțit acest mesaj. 

9. Genesa, pas cu pas

Similar celui prezentat mai sus, acest curs prezintă pas cu pas, detaliat creația lumii de către Dumnezeu – primele 11 capitole din prima carte din Biblie, Genesa. 

Cunoașterea adevărurilor despre creație vor ajuta copilul în înțelegerea originii și scopului vieții. De asemenea, aceste adevăruri, care nu sunt prezentate decât superficial în școli, vor ajuta copiii în anii de școală să aducă argumente solide în favoarea teoriei creaționiste și să fie protejați de îndoctrinarea ”științifică” evoluționistă.

10. Pentru discuțiile speciale cu adolescenții

La vâsta adolescenței este important să prezinte părinții copiilor lecții și sfaturi în domeniul sexualității. La vârsta la care începe maturizarea sexuală, părinții trebuie să ghideze copiii cu sfaturi, avertizări și instrucțiuni din timp. Mulți părinți însă, din frică, rușine sau pentru că nu știu cum să facă aceasta, trec peste aceste subiecte.

Dacă nu știți cum să începeți discuțiile la acest subiect și ce trebuie să spuneți adolescentului, vă recomand studiile ”Ce spune Biblia despre sexualitate” și ”Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți”. Astfel, veți ști că adolescentul a fost pregătit pentru a nu lua alegeri greșite în acest al vieții lor și pentru a se păstra curat într-o societate atât de imorală. Este riscul mare pentru acești copii să primească educație și ”sfaturi” rele în acest sens de la prieteni, internet, sau chiar școală și ONG-uri. În mare parte, educația oferită de acestea este în favoarea unui libertinaj sexual care pune accentul pe promovarea prezervativului și a altor metode de contracepție.