(VIDEO) Este necesar să păstrăm elementele sistemului de închinare din Vechiul Testament în Biserica lui Hristos?

Întrebare:

De ce în Biserica Ortodoxă continuă preoția din Vechiul Testament cu tămâie și cu multe alte tradiții? Are aceasta vreo argumentare biblică?

Primii creștini nu au avut aceste practici. Când am citit prima dată Biblia, am fost mirat să văd foarte diferită Biserica de atunci de ceea ce era în Biserica Ortodoxă. Așteptam să văd despre icoane, altar și altele, dar nu era nimic. Cât privește tămâia și alte lucruri, acestea sunt menționate în Vechiul Testament. Acestea au fost poruncite poporului Israel în baza legământului încheiat cu poporul la muntele Sinai. În acel sistem de închinare erau prezente straiele preoțești, tămâia și altele. Însă, acestea nu-și mai au locul în Noul Testament, pentru că au fost doar ”umbra lucrurilor viitoare” (Coloseni 2:17). Vă îndemn să faceți rost de cursul ”Trăiește o viață de adevărată închinare”. În acest curs este prezentat cum fiecare element din acest sistem de închinare este o umbră a bunurilor viitoare, arată spre Domnul Isus Hristos. Cartea Evrei, la fel, prezintă detaliat acest lucru.

 

Toate simbolurile, elementele de închinare din Vechiul Testament nu-și mai au rostul după venirea Domnului Isus Hristos. Până a veni Hristos și-au avut rostul, pentru că indicau la El. După venirea Domnului Isus, nu mai fac sens, pentru că noi avem totul deplin în Hristos. Recomand la acest subiect și aceste articole:

Cum era în adunările bisericii primare?

Cât despre prima Biserică, așa cum o vedem descrisă în cartea Faptele Apostolilor, se predica Cuvântul lui Dumnezeu clar, pe înțelesul tuturor. Nu găsim nicăieri scris că predica era cântată. Mesajul era explicat bine și clar. Creștinii când veneau la adunările Bisericii stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Apostolii îi învățau din Sfintele Scripturi. Dacă urmărim cu atenție, vedem că apostolii cunoșteau foarte bine Scripturile Vechiului Testament și orice lucru îl argumentau cu Scripturile. Ei transmiteau învățătura Domnului Isus Hristos, potrivit cu marea însărcinare lăsată de Domnul Isus, care presupune să faci ucenici și să-i înveți tot ce a poruncit Domnul Isus. Tot ce a poruncit Domnul Isus este scris în Noul Testament.

Tendința de a păstra doar o formă de evlavie

Tendința de a păstra doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea este din toate vremurile. Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei cu privire la vremurile grele din zilele de pe urmă în a II-a Epistolă către Timotei. Oamenii se mulțumesc cu o formă de evlavie și-i tăgăduiesc puterea. Puterea credinței este în Cuvântul lui Dumnezeu, în cunoașterea și împlinirea Cuvântului. Dacă nu cunoaștem tot ce a poruncit Domnul Isus, atunci credința noastră este lipsită de putere și nu putem împlini tot ce a spus El. Tot în această epistolă este avertizat Timotei și cu privire la faptul că oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. Este responsabilitatea tuturor slujitorilor în Evanghelie să se țină de Cuvântul Evangheliei, să cerceteze profund în fiecare zi Scripturile și apoi să-i învețe pe oameni din Cuvânt. Dacă nu sunt învățați, oamenii foarte repede se lasă furați de alte lucruri și părăsesc învățătura sănătoasă. Îndemn toți slujitorii, misionarii să facă din cercetarea Scripturilor prioritate. Vă invit să deveniți studenți ai Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova, Institut la care veți fi pregătit să predați Biblia sistematic și profund ucenicilor dvs. Din 5 septembrie începe sesiunea Consiliere Spirituală și este o sesiune de admitere. Va fi studiat cursul ”Căsătorie Fără Regrete”. Fiecare membru de biserică trebuie să prezinte o recomandare scrisă din partea pastorului bisericii locale. Studenții sunt invitați să-și acopere cheltuielile pentru carte, materiale de studiu și mâncare. Pentru informații suplimentare: +373 69 966779 sau info@precept.md.