Cinci (5) adevăruri despre tradiția religioasă

În ultima vreme pe portalul Moldova Creștină s-a încins o aprinsă dispută pe marginea importanței sfintelor tradiții vizavi de Sfânta Scriptură. Toate popoarele și chiar toate familiile au tradiții frumoase. Dar, când tradițiile devin religie, ele sunt extrem de periculoase pentru mântuirea sufletelor noastre. Urmărind discuțiile am fost motivat să vin cu acest articol în care voi prezenta din Sfintele Scripturi cinci adevăruri despre tradiția religioasă.

1. Tradiția religioasă nu este Cuvântul lui Dumnezeu

Domnul Isus Hristos a spus acest lucru când a avut confruntarea cu fariseii relatată de evangheliștii Marcu și Matei. Voi cita versiunea detaliată descrisă în Evanghelia după Matei:

Fariseii şi câţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Şi când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. Şi fariseii şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?” Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.” El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” Voi, dimpotrivă, ziceţi: „Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta este „Corban”, adică dat lui Dumnezeu, face bine”; şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Evanghelia după Marcu 7:1-13)

Nu înseamnă că toate tradițiile omenești sunt rele, dar Domnul Isus face o diferență clară între tradiția omenească și poruncile lui Dumnezeu.

2. Tradiția religioasă este produsul minții omenești

Uneori poate și din dorințe sincere, dar total greșite, oamenii vor să fie mai sfinți decât le cere Dumnezeu. Așa este și în cazul textului din Evanghelie citat mai sus. Prin Moise, după ieșirea din Egipt, Dumnezeu a dat poporului Israel porunci specifice prin care le cere oamenilor să respecte igienă și în cazul când se atingeau de mort sau de alte lucruri necurate, să se spele și să fie considerați necurați până seara. Mai multe detalii puteți citi în capitolele 15 și 19 ale cărții Levitic și veți vedea că de fiecare dată Dumnezeu vorbea despre cazuri când omul s-a atins de un lucru specific necurat. Fariseii și bătrânii care au făcut datina la care face referință Domnul Isus, au mers însă mai departe și argumentând că omul putea să se atingă de ceva necurat fără să știe, au instituit porunci cu privire la aceste multe și complicate proceduri de spălare pe care le-au ridicat la nivel de religie.

3. Tradiția religioasă este rezultatul lăsării poruncii lui Dumnezeu

Când oamenii nu mai studiază Sfintele Scripturi, încep să-și facă singuri reguli și tradiții, astfel făcându-și o religie a lor. Dacă într-o biserică sau într-o casă nu se studiază Sfintele Scripturi ca să fie trăite, curând în acea biserica sau casă vor prinde rădăcini tradiții care vor înlocui Cuvântul lui Dumnezeu.

4. Tradiția religioasă desființează porunca lui Dumnezeu

 

Este greu de înțeles aceasta, dar oamenii care se consideră religioși, inventează porunci și tradiții la care țin mai mult decât la porunca lui Dumnezeu. Am rămas mirat când odată venind într-o biserică mi s-a cerut să-mi scot de pe mână inelul de căsătorie sub pretext că este păcat să fie purtat, iar apoi am aflat că o biserică mare cum erau ei nu ofereau nici un sprijin financiar pastorului lor. Deci, au inventat o tradiție omenească instituită de ei sau de bătrânii lor la care țineau foarte mult și au desființat porunca lui Dumnezeu care spune clar:

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)

5. Tradiția religioasă cultivă fățărnicia

Ultimele versete din capitolul 6 al Evangheliei după Marcu relatează următoarele:

După ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului şi au tras la mal. Când au ieşit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus, au alergat prin toate împrejurimile şi au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi. (Matei 6:53-56)

Deci, toți oamenii veneau ca să fie vindecați și se mirau de puterea lui Dumnezeu care era în El. Fariseii și cărturarii au venit însă de la Ierusalim cu gând să-l prindă pe Isus în ce lucruri încalcă tradiția bătrânilor și astfel să-L poată învinui și condamna. Nu este aceasta răutate și fățărnicie? Pentru că nu aveau de ce se lega, au găsit prilejul când i-au văzut pe ucenicii Mântuitorului că mâncau cu mâinile nespălate după cum cerea tradiția lor. De fapt, acesta era un pretext doar, dar motivul adevărat era răutatea lor și invidia pe care o aveau față de Isus Hristos.

În Epistola adresată creștinilor din orașul Colose, Apostolul Pavel le-a scris astfel:

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:8-10)

Autorii datinelor omenești și adepții înverșunați ai respectării lor, de multe ori recurg la speculații logice și filozofice când vor să impună aceste tradiții altora. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să veghem și să luăm bine seama ca să nu ne fure nimeni cu astfel de speculații și să știm bine că noi avem totul deplin în Hristos. De aceea, să cercetăm cu stăruință Cuvântul lui Dumnezeu lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi și să trăim după poruncile lui Dumnezeu.