(VIDEO) Duhul Sfânt din 2 Corinteni 3:17 este Domnul Isus Hristos?

În acest articol voi răspunde la întrebarea care mi-a fost adresată:

Dragă pastore, te rog să-mi explici dacă e posibil 2 Corinteni 3:17: „Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”, pentru că sunt unii care susțin că Duhul Sfânt este Domnul Isus Hristos, Însuși.

Vă invit să ascultați mesajul la această întrebare în acest video:

 

Dragii mei, vreau să vă spun că nu este adevărată această afirmație. Una din învățăturile de temelie ale Sfintei Scripturi este învățătura despre Sfânta Treime. Chiar dacă nu găsim termenul acesta în Biblie, este o învățătură bine argumentată cu multe texte din Scriptură. Această doctrină ne învață că există un singur Dumnezeu. Spre deosebire de oamenii care sunt o singură ființă, o singură persoană, Dumnezeu este o singură ființă în trei persoane. Aceste trei persoane sunt Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.

Acest verset întărește învățătura despre divinitatea Duhului Sfânt, pentru că există multe erezii care resping divinitatea Duhului Sfânt. Multe culte și confesiuni învață pe alții multe lucruri greșite. Unul dintre ele este că Duhul Sfânt este doar o putere, nu o persoană.

Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt nu este una și aceeași persoană

În tot capitolul 3 din 2 Corinteni, apostolul Pavel pune în contrast slujba lui și a celorlalți apostoli, pe care o numește slujba Duhului. El o pune în contrast cu slujba celor care vesteau Legea Vechiului Testament. Apostolul Pavel îi numește pe slujitorii bisericii slujitori ai Duhului. Începând cu versetul 14, vorbește despre evreii care nu L-au primit încă pe Domnul Isus Hristos și care resping să-L primească și iată ce zice el:

Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte in Hristos. Da, până astăzi, cînd se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3::14-18)

Acești evrei citesc Vechiul Testament și cred în el, dar acesta conține foarte multe profeții despre Domnul Isus Hristos. Persoana centrală a Vechiului Testament este Domnul Isus Hristos, dar ei au rămas greoi la minte și nu văd acest lucru. Deci, zice că până în ziua de astăzi la citirea Vechiului Testament această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama care îi face să nu vadă este Legea, însă mahrama poate fi dată la o parte în Hristos Isus.

Vreau să vă atrag atenția că aici sunt foarte clar delimitate aceste două persoane: Domnul Isus Hristos și Duhul Domnului. Nici într-un caz nu se vorbește despre Domnul Isus și Duhul Sfânt ca despre una și aceeași persoană.

Acest verset nu este o dovadă că Duhul Sfânt și Domnul Isus Hristos sunt una și aceeași

Vreau să vă spun încă un lucru, este interzis să iai un singur verset din Biblie și doar pe baza lui să zidești o doctrină, pentru că aceasta este o doctrină de bază despre natura și lucrarea lui Dumnezeu. Deci, acest verset nu este o dovadă pentru cei ce vor să învețe o erezie care spune că Duhul Sfânt și Domnul Isus Hristos sunt una și aceeași. Duhul Sfânt este o persoană, Domnul Isus a doua persoană și Dumnezeu Tatăl este a treia persoană. Toate aceste trei persoane alcătuiesc Dumnezeirea, Sfânta Treime. Ele fac parte dintr-o singură ființă care este Dumnezeu.

Unul din oamenii mari ai lui Dumnezeu din vechime a spus cu privire la Sfânta Treime că este o învățătură care dacă încerci să o cuprinzi cu mintea, ai putea să-ți pierzi mintea, pentru că este o învățătură grea. Dacă cineva respinge învățătura aceasta, atunci riscă să-și piardă mântuirea. De aceea, dragii mei, trebuie să credem și să rămânem la ceea ce este scris în Sfânta Scriptură în care această învățătură este foarte bine argumentată.

Duhul Sfânt din 2 Corinteni 3:17 nu este Domnul Isus Hristos

Tocmai acum sărbătorim aniversarea de 10 ani a portalului Moldova Creștină. Pe parcursul acestor 10 ani s-au scris multe articole cu răspunsuri la diferite întrebări. Aici veți găsi articole despre Sfânta Treime, argumentate cu versete din Sfânta Scriptură.

Vă recomand să citiți următoarele articole la acest subiect:

Acum, întorcându-mă la versetul din 2 Corinteni 3:17, pot spune că acesta nu poate fi Domnul Isus. Dacă cineva ar încerca să zidească pe baza acestui verset o doctrină, precum că Domnul Isus Hristos este una și aceeași cu Duhul Sfânt, ca și cum ar fi o rupere, o abordare abuzivă. Mai multe adevăruri despre această temă le puteți afla privind această emisiune:

Fie ca Dumnezeu să vă păzească de erezii, pentru că acestea prezintă un mare pericol pentru sufletele și veșnicia noastră. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți sănătoși în credință, adică să rămâneți în învățătura sănătoasă a Sfinteler Scripturi.  Dumnezeu să ne ajute să studiem în profunzime Scriptura.