Ce spune Biblia despre Sfânta Treime?

Sfânta TreimeVreau să scriu cîteva cuvinte despre doctrina Sfintei Treimi, o doctrină biblică şi doresc să folosesc doar Sfintele Scripturi, Biblia, ca şi ghid în a învăţa ce înseamna Sfânta Treime. De obicei, oamenii au concepţii diferite despre înţelesul Sfintei Treimi. Totuşi nu la aceasta vom privi, căci concepțiile oamenilor pot fi şi bune şi rele și din cauza aceasta nu vrem sa fim înşelaţi, ci dorim să descoperim ce spune Dumnezeu la acest subiect. De aceea, vom privi la ceea ce ne învaţă Vechiul și Noul Testament despre Sfânta Treime. Să începem cu cuvintele „Sfânta Treime”. Cuvintul sfânt înseamnă pus de o parte sau deosebit, unic. Dumnezeu este sfânt, deosebit, unic și nu este nimeni și nimic ca El în universul acesta. Cuvîntul treime înseamnă trei sau trei părţi. Deci, Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei părți, sfânt și unic.

La început, Dumnezeu (Sfânta Treime) a făcut cerurile și pamîntul

Așa începe Biblia în cartea Geneza. Cuvântul „Dumnezeu”este cuvântul „elohyim” în limba ebraică. Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică. „El” înseamnă puternic și „him” înseamnă Dumnezeu. „Elohyim” este substantiv și este la singular însă sfîrșitul cuvîntului este la plural. În limba română substantivele pot fi la singular sau plural. Pluralul constituie două sau mai multe lucruri. În limba ebraică, însă, forma plurală a substantivului are două forme: pluralul cu doua lucruri și pluralul cu trei sau mai multe lucruri. Forma pluralului folosită în „elohyim” este trei sau mai multe. Deci, singurul Dumnezeu în trei părți, a creat totul. Scriptura ne învață cine sunt cele trei parti.

Pamîntul era pustiu și gol; peste fata adîncului de ape era întunerec, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor (Geneza 1:2).

Duhul Sfânt era la început împreună cu Dumnezeu. Și mai este o dovadă când Dumnezeu spune astfel

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om dupa chipul Nostru, după asemanarea Noastra; el să stapînească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pamîntul și peste toate tîrîtoarele cari se mișca pe pămînt (Geneza 1:26).

Dacă privești atent în acest verset vei vedea că Dumnezeu (singular) spune „după chipul Nostru”. “Nostru” este la plural și „Dumnezeu” este la singular. S-ar parea să fie o greșeală gramaticală, dar, de fapt este corect, este un singur Dumnezeu în trei parți sau persoane distinctive. Deci, Sfânta Treime nu este ceva inventat de creștini pentru că Sfânta Treime deja exista la început.

Domnul Isus Hristos, parte din Sfânta Treime, era la început

Apostolul Ioan ne explică foarte clar cine mai era la începutul creației cînd scrie în Evanghelia sa despre Isus Hristos. El a scris:

La început era Cuvîntul, și Cuvîntul era cu Dumnezeu, și Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El. (Evanghelia după Ioan 1:1-3)

Deci, Cuvântul era la început cu Dumnezeu și Cuvântul este Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Cuvânt. Ioan mai spune că:

Și Cuvântul S’a facut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slava întocmai ca slava singurului nascut din Tatăl (Evanghelia dupa Ioan 1:14).

Deci, Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, oamenii. Cine este El, acest Cuvânt? Ioan ne spune că El este Domnul Isus, când a scris:

dar harul și adevarul au venit prin Isus Hristos (Ioan 1:17b)

Apostolul Pavel ne învață aceași învațătură, când scrie:

Pentruca prin El [Isus Hristos] au fost facute toate lucrurile cari sînt în ceruri și pe pamînt, cele vazute și cele nevazute: fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapîniri. Toate au fost facute prin El și pentru El (Coloseni 1:16)

Se vede clar în Sfintele Scripturi, adică Cuvântul lui Dumnezeu, că Sfânta Treime nu este o ideie sau o doctrină născocită de creştini, ci Sfânta Treime: Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, era la început.