(VIDEO) Despre Forumul ”creștinilor LGBT” desfășurat la Chișinău

Am rămas surprins să citesc despre acest eveniment desfășurat la Chișinău, despre care se spune că este al 9-lea forum al ”creștinilor LGBT” din Europa de Est și din Asia Centrală. Mi-am spus părerea despre acest forum în acest video, pe care vă invit să-l priviți:

 

Textul din Romani 8 nu încurajează păcatul nicidecum

M-am întristat că textul Scripturii (Romani 8) este folosit pentru a încuraja oamenii în păcat, pentru a-i înșela. Textul din Romani nicidecum la aceasta nu încurajează.

 Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. (Romani 8:18).

Mai departe textul vorbește despre perseverența noastră în suferință, despre faptul că suferințele sunt de o scurtă durată.

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:35-37).

Cea mai persecutată religie din lume este religia creștină

Creștinii sunt cei mai persecutați. Dintre cei care sunt omorâți, martirizați pe motive religioase, creștinii alcătuiesc 75% în lume. Învățătura Domnului Isus nu a făcut decât să înainteze și înaintează totdeauna, iar noi, creștinii, prin moarte biruim, prin moarte devenim biruitori.

Creștinii din primele secole căutau martirajul

Atunci când era un prilej pentru martiraj erau uimite neamurile, păgânii să vadă cu cât zel veneau creștinii să fie martirizați.

Eusebias a trăit în secolul IV și a scris prima istorie bisericească. El descrie o prigoană mare care a fost în Egipt, în Alexandria și spune că cei ce se declarau creștini erau omorâți, erau chinuiți groaznic, până acolo încât erau femeile legate de picioare și de mâini, legate de copaci cu frânghii, apoi date drumul crengilor și femeile astfel rupte bucăți. Dar, în timpul acestei prigoane, în fiecare zi, în piața cetății veneau, cât a durat prigoana, de la 18 la 25 de creștini și declarau că sunt creștini ca să fie martirizați. Într-o seară au prins o bătrânică și au adus-o păgânii la un rug și i-au spus că dacă nu se lasă de Hristos, va fi aruncată în focul. Bătrânica a aruncat o privire la ei toți, apoi și-a făcut vânt și a sărit singură în foc ca să arate că nu are nicio frică de ei, nu se teme și este biruitoare asupra morții. Așa că aici tocmai despre aceasta se vorbește:

Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8.36-39)

Textul din Romani nu încurajează păcatul

Nimic nu este în stare să ne despartă de dragostea lui Hristos, spune textul. Ca să ne convingem că aceasta nu include și homosexualitatea să citim și mai departe în aceeași epistolă a lui Pavel către Romani. În capitolul 1, în a doua parte a capitolului, apostolul Pavel spune așa:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. (Romani 1:18)

Forumul LGBT înăbușă adevărul în nelegiurea lor

Exact aceasta s-a întâmplat la forumul acesta, pentru că oamenii aceștia înăbușă adevărul în nelegiurea lor și iată ce spune Pavel mai departe:

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:19-27)

Vedeți, dragii mei, ce se spune aici despre homosexualitate? Cum puteți voi să vă înșelați și să credeți că homosexualitatea este o practică acceptată de Dumnezeu? Cum puteți voi crede astfel de lucruri? Nu, iată aici spune că este un lucru scârbos, un lucru împotriva firii și încă mai este scris: ”au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite” ( Romani 1:27-28).

Deci, iată ce se vorbește aici despre homosexualitate, în aceeași Epistolă a lui Pavel către Romani. Cum puteți voi folosi versetele 38 și 39 din capitolul 8 pentru a îndreptăți comportamentul homosexual? Dragii mei, luați bine seama, deschideți ochii, priviți bine în Sfintele Scripturi:

Când am auzit că a avut loc forumul aceasta, m-am întristat și mă întristez mai ales când văd cum este batjocorită învățătura creștină. Pe de altă parte, mă gândesc că ați ținut în mână Sfânta Scriptură. Mă rog Duhului lui Dumnezeu să lucreze prin Sfânta Scriptură pe care ați ținut-o în mână, să luați bine seama la ceea ce este scris. Nu citiți selectiv, ca să nu luați doar ceea ce vă place sau să întoarceți sensul, să schimbați, să schimonosiți sensul Scripturii așa că să puteți îndreptăți trăirea păcătoasă. Dacă veți lua bine seama la ce este scris acolo, puteți primi iertare.

Nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă fac forumuri

Într-o altă epistolă apostolul Pavel scrie că cei nedrepți, printre care enumerați și homosexualii, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă fac forumuri, chiar dacă se consideră creștini, citesc Biblia sau încearcă să-și argumenteze comportamentul cu Biblia. Iată ce este scris:

 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corienteni 6:9-11).

Nu vă înșelați în privința aceasta. Nimeni din ei nu vor moșteni Împărația Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a adresat epistola aceasta creștiniilor din Corint și el zice: ”și aşa eraţi unii din voi”. Unii din creștini din biserica din Corint așa au fost înainte: malahi, care se prostituau în Corint, sodomiți, care mergeau la malahi. Dar, așa au fost cândva, pentru că au fost spălaţi, sfinţiţi, socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru (1 Corinteni 6:11). Oamenii aceștia au devenit sfinți.

Homosexualii pot fi curățiți, sfințiți și deveni astfel oameni sfinți

Știu că unii oameni nu pot înțelege și nu pot accepta aceasta. Unii cred că trebuie să te naști sfânt ca să rămâi sfânt pentru tot restul vieții. Nu este așa. Atunci când o persoană crede în Domnul Isus Hristos, atunci persoana aceasta este sfințită, curățită, devine o faptură nouă, lucrurile vechi trec și devine o faptură nouă. Exact așa Dumnezeu poate face cu homosexualii. Dumnezeu are pregătit pentru voi un viitor de care nu vă puteți imagina, Dumnezeu a pregătit să trăiți o viață în neprihănire, în sfințenie adevărată și să vă bucurați, să trăiți frumos viața aceasta și să moșteniți viața veșnică.

Ați citit mărturia malahilor și a sodomiților din Corint, care au crezut în Domnul Isus Hristos și, iată, despre ei scrie Scriptura, că au fost sfinți, au trăit în sfințenie. Pe parcursul secolelor au fost foarte mulți homosexuali, lesbiene care au crezut în Dumnezeu. Viețile lor au fost transformate și acum trăiesc o viață cu totul nouă, sfântă și ei pot cu adevărat să aibă nădejde că niciun lucru nu-i va despărți de dragostea lui Dumnezeu și vor moșteni Împărăția Cerurilor.

Atât timp cât continuați să trăiți în homosexualitate, nu vă puneți nădejdea în Împărăția Cerurilor și nu vă puneți nădejdea în dragostea lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu orice păcat. Atât timp cât trăiești în păcat, nu ai nimic de a face cu Împărăția lui Dumnezeu și cu dragostea lui Dumnezeu. Cel care este născut din nou, nu mai poate trăi în păcat, el trăiește în neprihănire. Deci, încetați să trăiți în păcat. Practica homosexuală este o practică păcătoasă. Nu ascultați și nu vă înșelați cu așa-numiții teologi, care încearcă să vă convingă că aceasta este o practică acceptabilă sau că Scriptura ar accepta așa ceva.

Recomand celor ce sincer caută să înțeleagă ce spune Biblia despre homosexualitate aceste 15 cărți de studiu biblic care abordează homosexualitatea din prisma Sfintei Scripturi.