De ce unele biserici nu mai consideră homosexualitatea păcat?

Întrebare: 

Am găsit pe Wikipedia o listă mare cu multe confesiuni care nu mai consideră că homosexualitatea este păcat. Care este argumentul lor? De ce ei cred așa și de ce restul bisericilor continuie să considere că homosexualitatea este păcat? 

Nu trebuie să ne fie de mirare. Dumnezeu ne-a avertizat în Cuvântul Său că așa este  în aceste vremuri de pe urmă în care trăim. Iată cum este scris în Epistola II a lui Pavel către Timotei: 

 

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. (2 Timotei 3:1-5) 

Apostolul nu se referă aici la oamenii necredincioși, căci ei totdeauna au fost așa și nu s-au schimbat în vremurile de pe urmă, ci la cei care se pretind creștini, dar trăirea lor este departe de a fi una creștinească. Drept dovadă ne slujește faptul că acești oameni se pretind a fi iubitori de Dumnezeu, dar sunt mai mult iubitori de plăceri și fac totul pentru a-și satisface plăcerile lor decât să-I fie pe placul lui Dumnezeu. Ei se mulțumesc cu o formă de evlavie, deschizând biserici sau noi confesiuni și numindu-se creștini, dar tăgăduiesc puterea evlaviei, pentru că se complac în poftele lor nimicitoare și nu vor să părăsească păcatul care îi ține robi. Sfatul care îl dă Apostolul Pavel lui Timotei și nouă, tuturor creștinilor, este să ne depărtăm de acești oameni și să ne ținem de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată. 

 

La începutul capitolului 4 al aceleiași epistole I către Timotei, Apostolul Pavel i-a mai spus și aceste cuvinte: 

 

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5) 

Iată că a venit vremea când oamenii nu pot să sufere învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu, conform căreia homosexualitatea este păcat și trebuie părăsit de cei care au fost prinși în el. Ce vedem însă? Un număr de homosexuali din diferite țări, care nu vor să sufere învățătura sănătoasă, ci îi gâdilă urechile să audă lucruri plăcute și își dau învățători sau se fac ei singuri învățători care dau învățătură după poftele lor, făcând tot felul de demagogii și speculații prin care încearcă să dovedească că homosexuxalitatea nu este păcat. Totuși, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne tare și spune clar că oamenii care se complac în păcatul homosexualității nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu:  

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10) 

Vestea bună pentru homosexualii care au aderat la aceste confesiuni mincinoase este că, dacă ei acceptă Cuvântul lui Dumnezeu, părăsesc confesiunile lor înșelătoare și se pocăiesc, pot căpăta eliberare din robia homosexualității în care au fost prinși, cum a fost și în cazul homosexualilor din Corint care au devenit creștini. Iată ce a spus Apostolul Pavel despre ei: 

 

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:11) 

Și să nu vă mirați că lista confesiunilor care nu mai consideră homosexualitatea păcat este așa de mare. Ea se va mai mări încă, pentru că cei care au ales să urmeaze învățătura Domnului Isus Hristos sunt puțini, cum a spus și El:  

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:13-23) 

Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși adevărului din Cuvântul Său, așa cum a fost lăsat de El pe paginile Sfintelor Scripturi.