(VIDEO) Cum poți simți prezența lui Dumnezeu?

Întrebare:

De ce niciodată nu am simțit prezența lui Dumnezeu? Cum poate un om simți prezența Lui, așa cum simțim vântul, frigul, căldura? De ce nu-L pot auzi așa cum aud oamenii păsările, foșnetul frunzelor? Cum pot să le răspund prietenilor mei când mă întreabă dacă L-am văzut pe Dumnezeu sau unde este Dumnezeu? Mulți mă întreabă. Dacă voi răspunde că Îl văd, voi fi mincinos, pentru că nu-L văd. Dacă voi răspunde că-L văd, îmi voi nega propria credință în Dumnezeu. De mult doream să vorbesc despre aceasta cu un pastor, dar abia acum mi-a venit la inimă să vă scriu.

Acum nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu

Înainte de căderea în păcat, omul comunica deschis cu Dumnezeu, dar nu tot așa este după căderea în păcat. Păcatul pune omului bariera ca să nu poată comunica cu Dumnezeu, după cum este scris în Isaia 59 scrie:

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!

Cei care vor merge în Împărăția Cerurilor vor vedea pe Dumnezeu față în față

Când vom merge în Împărăția Cerurilor,  vom putea comunica cu Dumnezeu și-L vom vedea față în față. În starea în care suntem acum, în lumea aceasta nu putem să-L vedem pe Dumnezeu așa cum L-au văzut Adam și Eva.

La judecata lui Dumnezeu toți Îl vom vedea

La judecată toți Îl vom vedea pe Dumnezeu. Grăbește-te să-L cunoști pe Dumnezeu. Începe să citești Sfintele Scripturi, să le studiezi. Te invit să studiezi împreună cu biserica ”Buna Vestire” din Chișinău la seminarul din weekend-ul 23 – 25 septembrie cartea II Petru.

Același lucru vorbește colegilor care-ți pun întrebări. Dă-le și lor acest video să-l privească și îndeamnă-i să citească Biblia.

Noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu

Dumnezeu a pus în noi conștiință și capacitatea de a-L cunoaște pe El și, de asemenea, privind la creație, Îl putem cunoaște pe Dumnezeu:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi… (Romani 1:18-20)

Dumnezeu vrea să-L cunoaștem și să-L căutăm, aceasta să fie dorința inimii noastre. Aceasta dorește Dumnezeu de la noi:

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele Apostolilor 17:26-27)

Trebuie să depunem efortul să-L cunoaștem pe Dumnezeu și avem posibilitatea aceasta. Privind la creație, putem înțelege calitățile lui Dumnezeu, însușirile Lui nevăzute, puterea Lui, dar calea mântuirii, despre iertarea păcatelor, moștenirea Împărăției Cerurilor putem afla dacă studiem Biblia. Sfânta Scriptură, Biblia cuprinde 66 de cărți scrise prin intermediul a 44 de autori pe parcursul a unei perioade de 1600 de ani. În aceste cărți Dumnezeu ne descoperă pe Domnul Isus Hristos și cum putem primi iertarea păcatelor. Domnul Isus Hristos este unica cale către Dumnezeu. Domnul Isus a spus:

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Iar apostolii au spus:

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi. (Faptele Apostolilor 4:12)

Dacă respingem aceste adevăruri și felul cum Dumnezeu Se descoperă, atunci nu mai există pentru noi nicio șansă de salvare.