(VIDEO) Cum poate un pastor de la țară să-și facă bine lucrarea și să-și întrețină material familia?

Mulți pastori spun că se confruntă cu nevoi materiale mari, nevoia de a-și întreține familia, dar în același timp nu au suportul necesar pentru a face lucrarea în bisericile lor de la țară. Cele mai multe biserici nu oferă un suport material pastorilor lor, pentru că în Uniunea Sovietică așa erau învățați să facă. Nu le permitea legislația. Însă chiar și după 25 de ani de la căderea Uniunii Sovietice, bisericile continuă să nu ofere un ajutor material pastorilor lor. Această problemă se reflectă în biserică, pentru că pastorul, având familie, nu reușește să-și facă slujba în biserică.

O altă problemă este că unele biserici au fost învățate să ofere ajutor material pastorilor, însă aceștia nu acceptă acest suport. Fiind întrebați de ce nu acceptă, ei spun că vor fi judecați pentru faptul cum vor cheltui acești bani. De aceea, mulți din pastori aleg să meargă peste hotare pentru a-și putea întreține familia, dar ce se întâmplă cu biserica?

 

Dumnezeu a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie

Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:13-14)

În Vechiul Testament seminția lui Levi a îndeplinit slujba preoției. Când s-a împărțit țara, Dumnezeu nu le-a dat o parte de moștenire. Celelalte 11 seminției au primit o parte de moștenire. Leviților nu li s-a dat pământ ca nu cumva acest pământ să le ia tot timpul și ei să nu mai poată face slujba preoției. Tot poporul trebuia să dea zeciuiala ca să-i întrețină pe ei, ca ei să-și poată face bine slujba pe care le-a dat-o Dumnezeu. Acest lucru era benefic pentru popor și pentru leviți, în așa fel erau împlinite nevoile tuturor.

Domnul a pus o rânduială în biserica Sa, ca cei care propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Această rânduială nu a fost pusă de pastori sau alți oameni, dar de Domnul nostru Isus Hristos. Slujba pastorului implică mult mai mult. El trebuie să-i desăvârșească pe toți sfinții în vederea lucrării de slujire, să-i ajute pe oameni să-și indentifice darurile duhovnicești, să le dea direcții fiecăruia cum să slujească conform darului duhovnicesc, să rezolve diferite probleme spirituale care sunt în biserici. Slujba de pastor e o muncă enormă. Cum să-și facă el această slujbă, dacă el de dimineață până seara trebuie să se gândească cum să-și câștige bucățica de pâine pentru a-și hrăni familia?

Pastorii sunt chemați în slujba Evangheliei

Mulți vor veni cu argumentul că Pavel a făcut corturi. El a făcut acest lucru când nu a avut suport, a făcut pentru un scurt timp sau a făcut acest lucru pentru ca să fie o pildă demnă de urmat pentru cei ce trăiau în neorânduială. Acest lucru Pavel îl avea temporar, dar când avea un suport cât de mic, folosea acest suport ca să se dedice întrutotul propovăduirii Evangheliei.

Pentru păstorii care nu doresc să accepte acest suport, din cauză că este vreunul care deja nu știe ce să vorbească și începe să judece, atunci vreau să spun că astfel de păstori încalcă rânduiala pusă de Hristos. Biblia scrie ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să se hrănească din Evanghelie. Pavel a fost judecat de corinteni, măcar că ei nu l-au ajutat pe Pavel prea mult.

Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiţi înălţaţi voi şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să vă îngreunez cu ceva. (2 Corinteni 11:7-9)

Deci, vedem că Pavel a ales să slujească corintenilor și când a avut acest suport, el nu a lucrat la corturi, pentru că de altfel nu avea să reușească să facă slujba Evangheliei. Când a venit în Corint, motivul nu a fost să facă corturi, dar să planteze biserica.

Frații mei, nu este bine să priviți la opțiunea ca să faceți totdeauna afaceri pentru a vă întreține familia, știu că unii din păstori sunt în situații grele, dar noi suntem datori să învățăm bisericile să acorde acest suport material, ca pastorii să se poată dedica deplin slujirii Evangheliei. Dacă păstorii nu vor da hrană bisericii, cum va crește ea? Vă amintiți în biserica primară, ei în fiecare zi stăruiau în învățătură. Dacă nu vom da noi învățătură în fiecare zi, cum va crește biserica? Și acei puțini sfinți rămași în biserică nu vor merge decât în jos. Starea lor spirituală nu va crește, dacă păstorii nu se vor ocupa de ei. De aceea, păstorii trebuie să-i învețe pe oameni în biserică cum este drept și să se întoarcă înapoi la rânduiala pusă de Isus Hristos, dacă dorim ca să înainteze lucrarea Evagheliei.

Creștinii să împlinească nevoile păstorilor

Dacă ești creștin și la tine în biserică păstorul încă nu are un așa suport, poate este cazul să iei tu inițiativa ca să oferiți cu întreaga biserică un ajutor material păstorilor voștri. Dacă ai încercat deja să faci acest lucru și nu este niciun răspuns pozitiv, atunci vreau să vă dau un sfat din Galateni 6:6:

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)

Vreau să atrageți atenția că aici se vorbește despre o relație personală între cel ce primește învățătură și cel care o învață. Privește bine la nevoile celui care te învață, la păstorul tău, vezi ce poți face mai bine pentru el. S-ar putea când mergi la el, el să rămână șocat, intimidat și să nu vrea să accepte nimic. În așa caz, este bine să-i spui că este o rânduială de la Dumnezeu și faci aceasta ca să urmezi învățăturile date de Hristos și vrei să-l ajuți ca el să își poată face bine lucrarea la care a fost chemat.

Haideți împreună să ajutăm păstorii din țară să-și facă bine slujba, ca să nu sufere biserica și slujba Evangheliei din întreaga țară.