(VIDEO) Ce să facă pastorul când membrii bisericii pleacă peste hotare și îl cheamă să se mute cu traiul la ei?

Întrebare:

Cum să procedeze pastorul când membrii bisericii pleacă peste hotare și îi sugerează să lase biserica, chemându-l să se mute cu traiul la ei? Pastorul rămâne fără lucrători în biserică, este chemat și el să se mute cu traiul și nu știe cum trebuie să procedeze în situația aceasta.

M-am expus cu privire la această situație într-un video live pe facebook, postat și mai jos, pentru că păstoresc și eu Biserica ”Buna Vestire” din Chișinău și avem și noi mulți membri plecați peste hotare. Cred că trec și eu prin situația aceasta, într-un fel sau altul, împreună cu ceilalți pastori ca slujesc cu mine la biserica pe care o păstorim.

 

Pastorii să-și facă slujba bine și să învețe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu

Ca și pastori, noi trebuie să ne facem bine slujba și să-i învățăm pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu când sunt acasă și atunci când sunt plecați peste hotare, de asemenea. Este important, cât timp oamenii sunt acasă, să-i păstorim bine și să le dăm învățătură din Sfintele Scripturi.

Îmi pare rău să o spun, dar realitatea arată că mulți pastori nu mai dau prioritate acestui lucru, nu se pregătesc suficient pentru aceasta. Pastorii nu-și iau în serios slujba aceasta, care este cea mai importantă și prima slujbă a noastră – să dăm învățătură temeinică din Sfintele Scripturi.

Iată apostolul Pavel, când a plantat bisericile din Creta și l-a lăsat pe Tit acolo să mai pună în rânduială ce mai rămânea, i-a dat instrucțiuni lui Tit și i-a spus care trebuie să fie calitățile unui prezbiter pe care urma Tit să-i ordineze acolo, a enumerat printre acestea:

să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici (Tit 1:9)

Este o realitate tristă pe care o vedem, că puțin timp și puțini pastori sunt care investesc în pregătirea lor continuă. Încercați să observați, profesorii din școli totdeauna au pregătirea lor continuă, merg la seminare ca să-și facă bine slujba. Cei care nu fac aceasta, nu pot fi avansați în grad, aceasta se reflectă inclusiv și asupra salariului lor. Medicii, de asemenea, merg la pregătire continuă. Noi, ca și slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne ținem de Cuvântul adevărat, să avem disciplina personală de a studia profund Sfintele Scripturi și să mergem la pregătire, să ne facem timp pentru aceasta.

Dacă nu investim în aceasta, noi nu mai putem fi în stare nici să sfătuim în învățătura sănătoasă pe membrii bisericii, nici să înfruntăm pe potrivnici și membrii bisericii văd aceasta. Dacă în alte vremuri oamenii nu aveau atât de mult acces la alte predici, acum au acces toți. Internetul a deschis acest acces. Cel mai rău lucru este că oamenii care nu cunosc Sfintele Scripturi, pentru că n-au fost învățați de pastorii lor să studieze profund Scripturile, ca și copiii mici, se lasă purtați de orice vânt de învățătură și se agață tocmai de învățăturile greșite. Pe internet tocmai predicile eretice sunt cele mai vizualizate, cele mai populare. Astfel, oamenii deviază de la adevăr. Dacă nu-i învățăm pe oameni bine Sfintele Scripturi, noi ratăm ca și pastori. Dacă noi singuri nu învățăm, studiem profund Biblia, nu-i vom putea învăța nici pe oameni, pentru că nu poți să-i înveți ceva ce singur nu știi, nu poți să le oferi oamenilor ceea ce singur nu ai. De aceea, Pavel i-a scris lui Timotei:

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare-aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:12-16)

Fiecare pastor trebuie să stăruiască în cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi. De la pastori se cere să arătăm continuu creștere spirituală și doar așa putem recâștiga autoritatea pe care o avem la oameni și respectul lor. Dacă nu mai avem autoritate la oamenii pe care-i păstorim, atunci ei nu ne mai urmează nici pe noi, nici învățătura pe care le-o dăm. Dacă oamenii nu au respect pentru noi, ne disprețuiesc, atunci nu-i mai putem învăța. Ca să ne respecte trebuie să le dăm un exemplu de creștere spirituală, înaintarea noastră, progresul nostru duhovnicesc trebuie să fie văzut de oamenii pe care-i păstorim.

Continuă să slujești oamenilor și atunci când pleacă

Dacă în localitatea în care au plecat nu este o biserică, trebuie să-i ajutăm să găsească o biserică, să se alipească la o biserică. Dacă nu este o biserică unde se dă învățătură sănătoasă sau nu este deloc o biserică, să-i ajutăm să se alipească la un grup de studiu biblic. Acum tehnologiile moderne permit aceasta. La biserica ”Buna Vestire” avem peste 50 de persoane care studiază în grupe de studiu biblic prin skype. Biserica noastră este bazată pe studiul biblic inductiv și studiem în fiecare joi împreună cu toată biserica, dar, de asemenea, avem grupe de studiu biblic și acolo oamenii se adună și studiază Scripturile.

Cum să răspunzi la invitația de a merge peste hotare

Oamenii pleacă peste hotare din diferite motive. Situațiile sunt diferite, cineva a plecat, pentru că soțul a plecat peste hotare. Copiii pleacă, pentru că părinții au decis să plece. Mulți, foarte mulți pleacă peste hotare. Lumea parcă a devenit o mahala mare. Este un fenomen pe care nu-l putem opri și nici nu se cere aceasta de la noi. Ba invers, trebuie să vedem dacă putem folosi acest fenomen pentru răspândirea Evangheliei. De aceea, cât ei sunt acasă trebuie să-i echipăm bine, să-i învățăm bine și temeinic Sfintele Scripturi și atunci când pleacă să-i ajutăm să fie martori ai Domnului Isus Hristos în orice loc.

Cu privire la invitația de a merge peste hotare, poate ei cheamă disperați, pentru că nu au o soluție, au nevoie de creștere spirituală. Atunci, trebuie să vedem cum putem ajuta. Însă, dacă oamenii pleacă din țară din pricina lăcomiei de bani, atunci se cere de la noi să-i atenționăm pe oameni, să verificăm bine motivul, nu cumva să fie un motiv rău. Trebuie să-i avertizăm, pentru că iubirea de bani este un rău, rădăcina tuturor relelor, spune Biblia, și mulți care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Trebuie să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă aceasta și să-și zidească o relație frumoasă cu Dumnezeu.

Noi, pastorii, suntem conducători. De la noi se așteaptă să conducem, nu noi să fim conduși. Dacă oamenii decid dacă plecăm sau rămânem, atunci ne-am descalificat ca și lideri. De la noi, de la pastori, se cere să-i conducem pe oameni în direcția pe care ne-o dă Dumnezeu. Noi nu putem face tot ce spun oamenii și nu putem asculta toate părerile, noi trebuie să rămânem fermi, să stăm tare pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Sfat pentru pastorii care nu sunt apreciați și susținuți de bisericile lor

Știu că foarte mulți pastori sunt în condiții grele, pentru că lucrarea lor nu este apreciată și susținută de membrii bisericii. Am un îndemn pentru cei care sunt acasă și pentru cei care sunt plecați:

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)

Priviți bine la starea pastorilor dvs. și vedeți cum puteți să-i ajutați pe pastori așa ca ei să poată să se dedice cu totul studierii profunde a Cuvântului lui Dumnezeu, propovăduirii, sfătuirii, să-și facă bine slujba, să poată desăvârși pe sfinți. Fiți atenți, textul nu arată că este opțional lucrul acesta. Aveți grijă de pastorii dvs., indiferent că sunteți acasă sau sunteți plecați, pentru că imediat următorul verset spune așa:

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. (Galateni 6:7-10)

Textul prezintă 3 categorii de oameni: oamenii care te învață din Cuvânt, frații în credință și toți oamenii, atunci când ai prilej să-i ajuți. Textul se referă la ajutorul material, implicarea materială pe care o poți avea. Despre oamenii care te învață din Cuvântul nu se spune doar atunci când ai prilej să-i ajuți, ci să-i faci parte din toate bunurile tale. Uitați-vă bine și apreciați slujba pastorilor dvs., implicați-vă, rugați-vă pentru ei.

Mulți pastori spun că nu pot merge la o pregătire, pentru că spun că au familie, au pământ de care se îngrijesc, grădină ș.a. Ce ar fi să ajutați pastorul în localitate, ca să poată merge la o sesiune de pregătire? Spre exemplu, din data de 6 martie va fi o sesiune la Chișinău, se va studia sesiunea SUBIECTE DIFICILE, în baza Evangheliei după Ioan. Aranjați toate lucrurile pentru ca pastorul să poată merge, dați-i resursele necesare, în biserică și acasă faceți tot ce este necesar pentru ca pastorul să poată să meargă să treacă pregătirea. În felul acesta veți face o investiție duhovnicească și ea se va întoarce spre binele dvs. Atunci când va veni înapoi în biserică va putea să vă dea învățătură, va fi împrospătat, va avea progresul despre care scria Pavel și va fi în stare să vă sfătuiască pe dvs. în învățătura sănătoasă. Când va fi nevoie, va fi în stare să înfrunte pe potrivnici.

Gândiți-vă bine la pastorul dvs. și faceți tot ce puteți face și nu amânați pentru altădată. Faceți acum, acum după ce citiți sau ascultați acest mesaj. Gândiți-vă în mod practic ce puteți face, luați legătura cu pastorul și implicați-vă așa cum cere Scriptura. Nu nesocotiți Cuvântul acesta care este aici, pentru că mulți creștini trăiesc așa de parcă nici n-ar fi scrise lucrurile acestea în Sfintele Scripturi.