(VIDEO) Cum lucrează duhul lui Antihrist?

În acest articol vreau să vă fac cunoscute metodele prin care lucrează duhul Antihristului în zilele noastre. Vă invit să ascultați sfaturile mele în privința acestei situații în acest video live publicat pe facebook:

 

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (1 Ioan 4:1-3)

Cunoaștem cu toții că Antihrist este un personaj biblic profetic foarte important, care va veni și va înșela lumea întreagă. Acest lucru se va petrece în ultima săptămână profetică din cele 70 menționate de Daniel. Acum trăim în vremea harului, ultimele vremuri, când oricine cheamă Numele lui Dumnezeu poate fi mântuit. Totuși, în vremea aceasta duhul lui Antihrist lucrează cu mare intensitate.

Numele de Antihrist  înseamnă ”vrăjmaș, potrivnic” de la ”anti” și ”Hristos”, ceea ce înseamnă ”potrivnicul lui Hristos”. Ținta principală a lui este să anihileze persoana și lucrarea Domnului Isus. Acesta se împotrivește lucrării și persoanei Domnului Isus Hristos, pentru că ”El este Calea, Adevărul și Viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin Isus”. Antihrist vrea să facă imposibilă împăcarea oamenilor cu Dumnezeu.

Așa cum am mai spus, acest duh lucrează acum și face totul ca să fie imposibil pentru oameni să creadă în Domnul Isus Hristos. Cum face aceasta? Folosește toate armele posibile și vreau să observați că în acest text biblic este menționat că duhul lui este prezent în aceste vremuri. Acest spirit se manifestă prin învățătura care este dată, prin ideologia care este promovată. Această luptă spirituală se dă la nivelul minții. Cu părere de rău, puțini oameni înțeleg acest lucru. Pentru ca să facă omul să nu creadă în Isus, acest duh folosește resursele mass-media. Cele mai mari agenții media din lume se lasă conduse de acest duh. De exemplu, New York Times, care este cel mai vestit cotidian din lume. Acest ziar iese de sub tipar zilnic, iar un număr poate ajunge și la peste 100 de pagini. Acest ziar promovează conținut religios. De exemplu, promovează cărți care sunt scrise de autori musulmani. Islamul nesocotește divinitatea Domnului nostru Isus Hristos. În islam Domnul Isus este recunoscut ca unul din cei 7 proroci, dar nicidecum în islam El nu este recunoscut ca și Dumnezeu. Este nesocotită cea mai importantă calitate a persoanei Domnului Isus Hristos, divinitatea Lui și în felul acesta este anihilat cea mai importantă lucrare, lucrarea Lui de mântuire a sufletelor omenești. În această revistă, creștinismul este igonorat. Cazurile de marterizare a creștinilor nu sunt promovate de către resursele media.

În SUA este o organizație care se numește The Satanic Temple, această organizație optează în mod deschis pentru deschiderea unui grup satanic în fiecare școală din SUA. Unul din prietenii mei, mi-a arătat cum pe pagina de facebook a scris un mesaj biblic, iar traducătorul automat de la facebook a schimbat adevărul biblic, traducând ”Dumnezeu” în ”Allah” și ”Biblia” în ”Coran”. În Biblie scrie că Satana este mincinos este tatăl minciunilor și ori decâte ori vorbește ceva vorbește din ale lui. Iată o manifestare a duhului lui Antihrist.

O altă manifestare a duhului lui Antihrist în secolul trecut, a fost că o pătrime din populația lumii a ajuns sub influență ideologiei lui Marx și Lenin. Marx în mod direct a mers împotriva credinței, împotriva lui Dumnezeu. O altă manifestare este faptul că numai în ultimul secol un miliard de copii au fost avortați.

Pentru cei care Îl cunosc pe Dumnezeu, trebuie să fie conștienți de lupta aceasta, și că trebuie să se înarmeze cu toată armătura lui Dumnezeu așa cum scrie la Efeseni, ca să poată ține piept uneltirilor diavolului și la toate aceste atacuri spirituale la care suntem expuși zilnic. Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți cât de important este să puneți timp deoparte pentru a cerceta Sfintele Scripturi, pentru a vă ruga și pentru ca să propovăduim Evanghelia, pentru că doar așa oameni pot afla despre mântuirea pe care o dă credința în Domnul Isus:

Read this article in English.