Patru principii de rugăciune din viața apostolului Pavel

Cum să te rogi

Sunt mulți creștini care nu au o viață de rugăciune. Ei se roagă duminica la biserică, înainte de masă și, poate, ocazional, când ei sau alții ajung în anumite nevoi. Motivele sunt multe. Eu am descoperit că unul din motive este că unii, pur și simplu, nu sunt învățați cum să se roage. Dacă am sta să analizăm viața de rugăciune a apostolului Pavel, reieșind din epistolele pe care le-a scris bisericilor din primul secol, am putea desprinde principii foarte utile de rugăciune, pe care mă strădui să le aplic și eu. 

 

Haideți să citim și să analizăm textul de la 2 Tesaloniceni, capitolul 1.

„Trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescînd, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile, pe cari le suferiţi. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucît veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi. Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celorce vă întristează, şi să vă dea odihnă atît vouă, cari sînteţi întristaţi, cît şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într’o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui, cînd va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu uimire în toţi ceice vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorîtă din credinţă, pentruca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1:3-12)

Ce principii de rugăciune putem desprinde din acest pasaj?

Mulțumește și roagă-te pentru oameni

Creștinii din Tesalonic erau ucenicii lui Pavel. Pavel Îi mulțumește și se roagă lui Dumnezeu pentru ei. Dacă nu ai încă ucenici, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea ucenici. Apoi, te îndemn să-ți faci o listă cu oamenii pentru care să te rogi. De exemplu, în capul listei mele de rugăciune sunt mentorii mei spirituali, apoi urmează familia mea, ucenicii mei și alți oameni. 

Rugăciunea implică disciplină

Pavel se simțea dator să-I mulțumească totdeauna și necurmat lui Dumnezeu pentru ucenicii săi. Aceasta implică disciplină. Trebuie să-ți faci timp de rugăciune. Cel mai bun timp este atunci când mintea îți este limpede și nimic nu te sustrage. Pentru mine cel mai bun timp de rugăciune este dimineața. Eu, de fire, sunt o persoană nocturnă, dar mi-am creat disciplina să mă duc la culcare nu mai târziu de orele 23, ca să mă pot trezi odihnit și să am un timp de rugăciune eficient.

Mulțumește și roagă-te specific 

Pentru ce mulțumește și se roagă apostolul Pavel? Mulțumește lui Dumnezeu pentru creșterea tesalonicenilor în credință și dragoste, pentru răbdarea lor în suferințe pentru Evanghelie. Se roagă ca Dumnezeu să împlinească în ei lucrări izvorâte din credință și ca să-și ducă cu vrednicie chemarea dată de Dumnezeu de a vesti Evanghelia și de a face ucenici. Folosește aceste modele de mulțumire și rugăciune ale lui Pavel. Ori de câte ori citești epistolele sale, notează în carnețelul tău sau în Biblie observațiile tale cu privire la rugăciunile lui Pavel.  Îți mai recomand să le ceri oamenilor, pentru care te rogi sau pentru care intenționezi să te rogi, să-ți trimită nevoile lor de rugăciune. În așa fel te vei ruga specific pentru ei. Sau, atunci când auzi întâmplător vreo cerere de rugăciune, în biserică sau în discuție cu alți oameni, noteaz-o în carnețelul tău de rugăciune. 

Comunică-le oamenilor că te rogi pentru ei

Dacă ați observat, apostolul Pavel le comunică destinatarilor săi că se roagă pentru ei. Nu doar se roagă, dar și le scrie despre aceasta, într-un mod specific. Mai mult ca atât, le spune că se laudă cu ei înaintea altor biserici. Nu-i așa că este o încurajare când auzi că cineva se roagă pentru tine sau se laudă în fața altora cu credința care este în tine? Tot așa de încurajați s-au simțit și tesalonicenii, care treceau prin vremuri grele și aveau nevoie de cuvinte de încurajare. Atât de mult Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pastorul meu, Vasile Filat, care se roagă pentru mine și mă încurajează prin cuvintele sau scrisorile pe care mi le trimite. Te îndemn să le comunici oamenilor pentru care te rogi că te rogi pentru ei. Trimite-le o scrisoare la email, dă-le un telefon sau spune-le despre aceasta atunci când te întîlnești cu ei.

Sărbătoarea nașterii Domnului Isus este o ocazie deosebită acum ca să le comunici rudelor tale că te rogi pentru ele, atunci cînd le vei felicita. Vreau să-ți spun că oamenii apreciază foarte mult când sunt abordați în mod personal și știu că cineva îi poartă pe mâini de rugăciune. Aceasta este o manifestare a dragostei creștinești.