(VIDEO) Cât de adevărat este că sunt blestemați copiii care au fost concepuți în post?

Sunt blestemați copiii care au fost concepuți în perioada postului?

Invit pe toți cei care văd valoarea Cuvîntului lui Dumnezeu și doresc să-l transmită altora, pastorii, liderii de tineret, învățătorii de școală duminicală să participe la sesiunea Consiliere Spirituală în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova, la care va fi predat cursul ”Căsătorie Fără Regrete”. Sesiunea se va desfășura în incinta bisericii “Harul”, situată pe strada Ciocârliei 2/8, Chișinău, din 5 până în 17 septembrie. Pentru detalii, contactați: +373 69 966779 sau info@precept.md. Aici vom discuta și întrebări la subiectul pe care-l vom discuta în acest articol.

 

Primul lucru pe care trebuie să-l știți este că abstinența în relația intimă dintre soț și soție în perioada postului este opțională, nu obligatorie. Dacă soții doresc să se abțină de la relațiile sexuale în perioada postului, se abțin, dar dacă nu vor, nu se abțin și aceasta nu va influiența calitatea postului. În 1 Corinteni, apostolul Pavel răspunde la întrebări privitoare la sexualitate și căsătorie și în prima parte el vorbește lucruri  privitoare la comportamentul sexual:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decît doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpînirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:6)

Dacă relația rexulă în timpul postului este opțională, atunci nu are nimic a face aceasta cu starea spirituală a copilului care se va naște . Nicăieri în Biblie nu ni se spune că perioada cînd a fost întreținut actul sexual ar afecta cumva starea spirituală sau viitorul copilului care se va naște.

Nu este greșit, ba chiar este recomandat să postiți înainte de a concepe un copil. Atunci cînd v-ați hotărît să concepeți un copil, vă sfătuiesc să postiți și să vă rugați ca Dumnezeu să binecuvînteze conceperea acestui copil. Să vă rugați ca acest copil să fie sănătos, să aibă o inimă bună, credincioasă și un caracter frumos.

Acțiunile părinților atrag blestem asupra copilului

Da, este adevărat că acțiunile dumneavoastră pot atrage blestem asupra copilului și aceasta o putem vedea în cartea Exod:

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.(Exod 20:2-6)

Deci, dacă părinții sunt idolatri și nu se mai închină lui Dumnezeu, ci unei creaturi, atunci prin aceasta atrag blestemul asupra copiilor pînă în generația a patra. Ar trebui să vă decideți foarte bine cu privire la idolatrie, pentru că sunt mulți oameni care practică anumite lucruri, cum ar fi închinarea la icoane sau la moaște sau alte lucruri pe care nu le consideră o închinare la idoli.

Dumnezeu poate opri blestemul

Pentru cei care vă gîndiți că părinții voștri au fost idolatri, se închinau la creaturi în loc de Creator și credeți că sunteți blestemați, vreau să vă spun că chiar ești sub blestem. Unica soluție pentru tine și pentru toți oamenii care sunt într-o situație ca a ta este să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu. Dacă te întorci din toată inima la Dumnezeu, El oprește cercul acesta al blestemului pe care l-ai primit de la părinți. El te va binecuvînta cu tot felul de binecuvîntări în locurile cerești.

Dacă ești părinte, atunci te îndemn să fii un om înțelept și să te gîndești ce moștenire spirituală lași tu copiilor tăi. Cei mai mulți părinți sunt preocupați doar de moștenirea materială pe care le-o oferă copiilor. Dacă nesocotiți total moștenirea spirituală și le lăsați copiiilor doar moștenirea materială, nu se va alege nimic din moștenirea aceea. Căutați să-i lăsați copilului moștenire duhovnicească. Trăiți o viață frumoasă, o viață binecuvîntată înaintea lui Dumnezeu și binecuvîntarea aceasta va trece asupra copiilor.
Învățați-i pe copii Cuvîntul lui Dumnzeu. Studiați cu ei Biblia zilnic, pentru ca copiii să aibă parte de o viață binecuvîntată. Cît privește lucrurile materiale, nu vă faceți griji, Dumnezeu îi va binecuvînta și le va împlini nevoile.