Cum poți cunoaște dacă ești blestemat?

Întrebare:  

Cum știu dacă am sau nu blesteme? Vă rog să mă ajutați. 

Presupun că aveți anumite situații și probleme cu care vă confruntați în viață și doriți să cunoașteți dacă nu cumva cauza este că ați fi fost blestemat de cineva. Cuvântul “blestem” este folosit de 171 de ori în traducerea Bibliei făcută de preotul Dumitru Cornilescu. Deci, la acest subiect este scris foarte mult și nu este posibil într-un articol să fie cuprins totul. Eu voi face referință la câteva pasaje de bază care arată cum se manifestă blestemul în viața unei persoane.  

Înainte de moartea sa, Moise a dat poporului poruncă ca după ce vor trece Iordanul, să se împartă așa ca șase seminții să stea pe muntele Garizim ca să rostească binecuvântarea și alte șase să stea pe muntele Ebal și să rostească blestemul. În capitolul 28 al cărții Deuteronom sunt descrise în detalii binecuvântarea și blestemul. Înainte ca să citez manifestările blestemului enumerate aici, vreau să atrag atenția cititorului că blestemele acestea toate vor fi o urmare a neascultării de Dumnezeu și de Cuvântul Său cum este scris: 

 

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. (Deuteronom 28:15) 

 

În continuarea capitolului 28 al cărții Deuteronom sunt descrise  manifestările după care oamenii vor putea cunoaște că sunt blestemați: 

 • vor munci din greu și nu vor vedea rezultatele muncii lor, indiferent de ce natură va fi munca aceasta;
 • vor avea pagubă acasă și oriune vor pleca să muncească;
 • va trăi în mijlocul tulburărilor și amenințărilor;
 • vor fi afectați de boli și epidemii și nu se vor putea vindeca de ele;
 • bolile aceste vor afecta și plantele, animalele etc;
 • nu va fi la timp ploaie;
 • vor fi bătuți de vrăjmași și vor fi mai slabi ca vrăjmașii totdeauna;
 • nebunie, orbire și rătăcire a minții;
 • nu vor avea spor în treburile lor;
 • în toate zilele vor fi apăsați, prădați;
 • nu va fi nimeni care să le vină în ajutor;
 • va avea logodnică și altul se va culca cu ea;
 • va zidi casă și n-o va locui;
 • va sădi vie (sau alte culturi) și nu va mânca din ea;
 • i se vor răpi averile sub ochi și nu va putea face nimic;
 • fiii și fiicele vor deveni robii altor popoare;
 • vor veni alte popoare și îi vor apăsa;
 • va fi de pomină, de batjocură și de râs printre alte popoare care îi vor asupri;
 • vor semăna mult și vor secera puțin;
 • lăcustele sau alte insecte și paraziți vor mânca rodul muncii; 
 • străinii din mijlocul lor se vor ridica tot mai sus, iar ei se vor pogorî tot mai jos;
 • totdeauna vor fi nevoiți să iai cu împrumut;
 • vor fi coadă și nu frunte în toate;
 • foamete, sete, goliciune și lipsă;
 • vor fi smulși din țara lor;
 • vor fi împrăștiați printre alte neamuri;
 • viața le va fi nehotărâtă înainte, nu vor fi siguri de viața lor.

 

 

 

Cum ați văzut deja din textul anterior, alegerile greșite ale părinților aduc blestem nu doar peste ei, dar și în viața copiilor și a nepoților. În a doua poruncă a Decalogului Dumnezeu a spus astfel: 

 

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exod 20:4-6) 

 

Dacă ai văzut unele din manifestările blestemelor pe care le-am enumerat mai sus, presupun că te întrebi cum ai ajuns sub blestem și la ce ar trebui să te aștepți mai departe? Dacă părinții tăi au avut un fel deșert de viețuire  și au fost idolatri, te mai miri de prezența manifestărilor blestemelor în viața ta?  

Dumnezeu este Atotputernic și El este singurul care poate să îndepărteze deplin blestemul din viața fiecărui om și să aducă binecuvântări. Și El aceasta vrea să facă. Tocmai pentru că ne vrea scoși de sub blestem a trimis pe Fiul Său Isus Hristos în această lume. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe noi, cei care am fost sub blestem, că a dat pe Singurul Său Fiu – Domnul Isus Hristos, pentru ca oricine din noi crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când ne pocăim și alegem să devenim ucenicii lui Isus Hristos, Dumnezeu schimbă total statutul nostru. El ne scoate de sub orice fel de blestem și în Hristos Isus ne binecuvântează cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești. Prin Hristos Dumnezeu ne face moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Nici un blestem nu mai poate afecta de acum înainte. 

 

Alegeți azi, după citirea acestui articol, să deveniți adevărat ucenic sau ucenică a Domnului Isus Hristos. Intrați azi cu El în Noul Legământ. Căutați o biserică vie unde se studiază Sfânta Scriptură în profunzime. Dacă locuiți în Chișinău, vă invit să vă alipiți Bisericii „Buna Vestirea” pe care o păstoresc și unde toți creștinii studiază profund Biblia în grupe mici. Ei fac aceasta tocmai ca să poată fi buni și adevărați ucenici ai Mântuitorului și ca să trăiască adevărul Evangheliei cu toată sfințenia. Dacă ați ales să deveniți ucenic a Domnului Isus Hristos, atunci trebuie să vă botezați, căci așa a poruncit Mântuitorul. Apropiați-vă de pastor duminica viitoare și spuneți-i despre decizia pe care ați luat-o să urmați învățătura sănătoată a Domnului Isus Hristos și că doriți să vă botezați. El vă va îndrepta la cursul de catiheză și vă va da toate informațiile necesare cu privire la botez.  

 

Dumnezeu să vă ajute să vă eliberați de blestem și prin Isus Hristos să fiți binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești.