Este păcat conceperea copiilor în post sau zi de sărbătoare?

În acest articol vreau să răspund la următoarea întrebare primită la portalul Moldova Creștină

Este adevărat ca e păcat să concepi copii în post sau zi de sărbătoare? Se spune ca aceşti copii se pot naşte cu malformaţii, diverse boli sau părinţii vor suferii mult cu ei. Este specificat undeva in Biblie acest lucru sau fac referire Sfinţii Părinţi undeva despre aşa ceva? Va mulţumesc anticipat pentru răspuns.

Învăţătura aceasta este o superstiţie

Nu am întâlnit până în prezent în scrierile Sfinţilor Părinţi o învăţătură conform căreia copiii concepuţi în zilele de post sau de sărbătoare vor fi afectaţi fizic sau într-un alt fel rău. Aceasta este o învăţătură de origine păgână sau mai degrabă o superstiţie. Astfel, la ruşi se considera că este foarte important momentul când era conceput copilul, crezând că aceasta determină soarta lui în viitor. Ţăranii credeau că copilul va fi harnic, sănătos, vesel, deştept dacă va fi conceput într-o zi sau o oră norocoasă. Soarta copiilor care erau născuţi în zile de duminică sau de post, sau când erau pomeniţi morţii, era considerată că va fi plină de năpaste şi că copilul va fi un prost sau hoţ, sau tâlhar. Dacă cineva se năştea orb sau mut, se credea că aceasta este un rezultat al faptului că a fost conceput vinerea.

Biblia nu învaţă astfel

Nu există o învăţătură biblică care ar spune că este păcat să fie concepuţi copiii în zi de sărbătoare sau în timp de post. Cu atât mai mult, nu cunosc vreun pasaj din Biblie care ar spune că în cazul când sunt concepuţi copiii în zilele de sărbătoare sau de post să se nască cu malformaţii, diverse boli sau că părinţii să aibă apoi de suferit cu ei. Chiar mai mult…

Dumnezeu nu impune abstinenţa de la relaţii sexuale în timpul postului

În Epistola 1 către Corinteni, când dă învăţături despre felul cum soţul şi soţia creştini trebuie să se raporteze unul la altul în relaţia lor sexuală, Apostolul Pavel a scris:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţi; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:1-6)

Deci, potrivit cu acest pasaj, abstinenţa de la relaţii sexuale în timpul postului, este un lucru care este îngăduit de Dumnezeu şi nu o poruncă. Iar dacă unul din soţi nu vrea să accepte abstinenţa de la relaţii sexuale în timpul postului, nu va fi nici o problemă pentru celălalt şi aceasta nu va afecta nici postul lor şi nici relaţia lor cu Dumnezeu. Cu atât mai mult, aceasta nu se va reflecta rău cu nici un chip asupra copiilor care puteau fi concepuţi în urma relaţiei sexuale pe care au avut-o soţii în timpul postului.

Sănătatea fizică a părinţilor la conceperea copilului va influenţa sănătatea lui

Acesta este un lucru destul de cunoscut de toată lumea. Bărbaţii şi femeile care doresc să conceapă copii sănătoşi vor căuta să-şi întreţină sănătatea într-o condiţie bună şi să nu practice lucruri care afectează sănătatea lor şi apoi va afecta şi sănătatea copiilor.

Sănătatea spirituală a părinţilor influenţează asupra sănătăţii copilului

Iată ce spune a doua din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu:

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vre-o înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exodul 20:4-6)

Când Moise s-a suit a doua oară pe muntele Sinai ca să primească cele 10 porunci…

Domnul S-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el, şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copiii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” (Exod 34:5-7)

Dacă nu ai cunoscut aceste lucruri mai înainte, presupun că ai văzut poate vre-o legătură între problemele pe care le ai în viaţă şi felul cum au trăit înaintea lui Dumnezeu părinţii tăi. Sau poate şi mai îngrijorat ai devenit când te gândeşti cum se vor reflecta faptele tale şi condiţia spirituală pe care o ai în prezent asupra viitorului copiilor tăi. În aşa caz cu siguranţă vei dori să cunoşti…

Cum să salvezi viitorul copiilor tăi?

Trebuie să te pocăieşti. Să vii la Dumnezeu, să-ţi ceri iertare pentru păcatele săvârşite cu voie şi fără voie, apoi să închei un legământ cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos, alegând să asculţi din toată inima de Cuvântul Lui scris pe paginile Sfintelor Scripturi. Studiază Biblia, trăieşte aşa cum scrie în ea şi nu te mai întoarce niciodată la faptele tale de altă dată şi la necredinţa din care au izvorât acele fapte. Astfel vei căpăta moştenirea în Împărăţia lui Dumnezeu şi îţi vei asigura un viitor binecuvântat atât pentru tine cât şi pentru copiii tăi.