Când pastorul oprește purtatul verighetei

Întrebare:

Este păcat să porți verighetă de căsătorie? Ne-a vizitat pastorul și, pe când era la noi acasă, mi-a luat mâna și mi-a spus că nu este bine să port verighetă. I-am spus că acesta este un lucru pe care l-am hotărât noi cu soțul. Atunci pastorul a spus că Anania și Safira tot au hotărât împreună. Acest lucru m-a întristat mult… Cum este corect și înțelept să procedăm în această situație? 

Sper că răspunsul pe care o să vi-l dau va fi citit și de pastor și mă rog să aducă pace și armonie în relația voastră și să contribuie la creșterea bisericii locale și a tuturor bisericilor unde purtatul verighetei creează tensiune și neînțelegeri.

Verighete

Semnificația verighetei

Spre deosebire de restul inelelor, verigheta nu este o bijuterie, ci un semn al legământului căsătoriei. Semnul acesta este recunoscut la nivel internațional. În orice țară și la orice popor prezența verighetei pe mână le comunică oamenilor că ești căsătorit sau căsătorită. Dumnezeu zidește relațiile Sale cu oamenii prin legăminte și pentru fiecare legământ a lăsat un semn de aducere aminte. În cazul Noului Legământ semnul este Cina Domnului. În perioada 11-23 aprilie 2016 voi preda sesiunea Doctrinele Bibliei la Chișinău. Vom studia și cursul “Legământul”. Invit pe pastori și predicatori să studiem în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu la această sesiune ca să avem putere în predicare și aceasta să aducă zidire sfinților, creșterea bisericilor și pocăință în viața celor care nu-L cunosc și nu-L urmează încă pe Domnul Isus Hristos.

Vă invit să citiți mai multe articole despre verighetă pe care le-am  publicat anterior pe acest site:

Ca să înțelegeți profund implicațiile legământului căsătoriei vă mai recomand să studiați cursul biblic inductiv “Căsătorie fără regrete” de Kay Arthur. În perioada 5-17 septembrie 2016 voi preda la Chișinău sesiunea Consiliere Spirituală, la care voi oferi  pastorilor, predicatorilor, misionarilor, învățătorilor și consilierilor spirituali pregătirea necesară în vederea predării acestui curs. Sunt invitați la această sesiune toți cei care doresc să învețe cum să transmită corect altora Cuvântul lui Dumnezeu.

Să fim pastori vrednici de cinste

Este alegerea personală a oamenilor care s-au căsătorit dacă vor sau nu să poarte verighetă. Nu este un lucru bun și nu-i aduce onoare unui pastor să pună interdicții de acest fel. Dumnezeu ne învață în Biblie că noi, pastorii, trebuie să fim vrednici de onoare, adică persoana și purtarea noastră să insufle respect. Impunerea unor interdicții ca aceasta diminuează respectul pe care-l are și-l va primi un pastor din partea oamenilor și după aceasta nu va mai fi primită de sfinți cum trebuie învățătura pe care o dă el din Cuvântul lui Dumnezeu.

Apostolul Petru ne dă acest sfat:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:1-4)

Trebuie să ne purtăm cu respect față de sfinții pe care îi păstorim și să cunoaștem bine limitele până unde putem merge în sfaturile, îndemnurile și mustrările pe care le dăm altora ca să nu alunecăm în totalitarism sau legalism.

Mi se pare nepotrivit felul cum a fost interpretat și aplicat cazul păcatului săvârșit de Anania și Safira care s-au înțeles să ascundă o parte din suma câștigată și au încercat să înșele pe apostoli și pe Duhul Sfânt. Acesta a fost păcatul lor și nu purtatul verighetei. Apostolii le-au respectat libertatea și nu i-au forțat să-și vândă moșia sau să doneze banii. Când pastorul sau predicatorul forțează interpretarea textului biblic pentru a-și justifica o anumită regulă sau cerere, prin faptul acesta își pierde autoritatea și puterea lui de predicator, căci sfinții cărora le slujește vor deveni reticenți față de restul învățăturilor pe care le vor primi de la el.

Cum să procedați acum? 

Mergeți să vă întâlniți cu pastorul și spuneți-i despre respectul pe care îi purtați și că doriți acest respect doar să crească. De aceea, spuneți-i că vreți să vă fie respectată dorința și hotărârea să purtați verigheta care este semn al legământului căsătoriei voastre. Nu lăsați ca întristarea pe care ați avut-o să dea vreun lăstar de amărăciune. Urmați îndemnul lui Dumnezeu cum este scris:

Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. (1 Tesaloniceni 5:12-13)