Ce va fi înainte de venirea lui Antihrist?

Ce se va întâmpla înainte de venirea lui Antihrist – cu siguranță mulți își pun această întrebare. Un cititor al portalului nostru mi-a adresat întrebarea despre venirea lui Antihrist. Iată întrebarea :

Pe mine m-ar interesa mai mult să ştiu dacă se poate estima o perioadă anume sau evenimente predecesoare în care va aparea  Anitihristul judecând după relatările Bibliei? Cât despre metodele de aplicare a cifrei 666, tehnologii există din belşug aşa că ajută-ne Doamne să ne ferim.

Înainte de venirea lui Antihrist va fi zidit Templul din Ierusalim

Apostolul Pavel i-a învăţat pe sfinţii din vremea lui despre venirea lui Hristos, despre Răpirea Bisericii, despre Antihrist (Omul fărădelegii) şi Ziua Domnului. Se pare că, după plecarea Apostolului Pavel din Tesalonic, le-a trimis cineva o scrisoare, ca şi cum trimisă de Pavel, în care scria că Ziua Domnului a şi venit. Creştinii din Tesalonic s-au tulburat pentru că au crezut că a fost Răpirea Bisericii şi ei nu au fost luaţi cu Isus la cer. Aceasta a făcut pe Pavel să le scrie următoarele:

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. ( 2 Tesaloniceni 2:1-12)

Pentru ca Antihristul să se aşeze în Templul lui Dumnezeu, trebuie ca acest Templu să existe. În prezent, pe locul fostului Templu din Ierusalim se află moscheea lui Omar. Cercetătorii profeţiilor spun că Evreii au pregătite toate materialele necesare pentru zidirea foarte rapidă a Templului ca să fie reluată închinarea de altă dată.

Va fi luat cel ce opreşte acum descoperirea omului fărădelegii

Un alt lucru important care se va întâmpla înainte de venirea lui Antihrist, este că va fi luat din calea lui cel ce îl opreşte acum. Se pare că creştinii din Tesalonic ştiau destul de bine cine este „cel ce opreşte” pe Antihrist să se descopere, iar noi trebuie să presupunem din punerea împreună a relatărilor mai multor texte. Pentru că în perioada lui Antihrist va fi şi „necazul cel mare”, în Epistola I către Tesaloniceni, Apostolul le-a scris creştinilor din acel oraş:

Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. (1Tesaloniceni 5:1-4)

Apostolul face aici diferenţă între „ei” şi „voi”, adică între cei care au încheiat un legământ cu Domnul Isus şi cei ce nu au făcut aceasta. Despre cei care nu au crezut din inimă, nu s-au pocăit şi n-au întrat în legământ cu Isus scrie că „o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei”, dar pe creştini ziua aceasta nu-i va prinde ca un hoţ. Apoi, în continuare îi mângâie pe creştinii din Tesalonic, şi prin această epistolă pe noi, pe toţi creştinii din toate secolele, când spune:

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tesaloniceni 5:8-11)

Deci, noi, creştinii, nu am fost rânduiţi să trecem prin această perioadă. Unde vom fi? Vreau să las curios cititorul să studieze singur.

Doresc să vă recomand cu insistenţă un curs excepţional de studiere a profeţiilor din Biblie. Este cursul de studiu biblic din seria „Învăţătură peste Învăţătură” al cărţii Apocalipsa în patru volume. În volumul 4 sunt rezervate două lecţii întregi studierii a tot ce spune Biblia despre venirea lui Antihrist.