Ce să facem când va veni vremea Antihristului?

Ce să facem când va veni vremea Antihristului?Recent am primit o întrebare ce ține de vremea Antihristului și situația credincioșilor și necredincioșilor în acea vreme:

Ce o sa facem când va veni vremea Antihristului, cum o sa ne ferim de el? Cred ca ‘minunea’ cu unchiul lui care învie si se va face icoana cu chipul lui la care oamenii sa se închine este Ariel Sharon din Israel care este in coma din 2006. Ce credeți?

Necunoaşterea Scripturilor aduce frică şi tulburare

În Epistola II către Tesaloniceni, Apostolul Pavel prezintă adevăruri importante care ţin de venirea și vremea Antihristului. Se pare că cineva le-a trimis creştinilor din Tesalonic o epistolă, ca şi cum semnată de Pavel, prin care le spunea că ziua Domnului a şi venit. Aceasta ar fi însemnat că deja avuse loc venirea a doua a Domnului Isus şi strângerea laolaltă a creştinilor cu El, adică răpirea lor la cer şi deci, creştinii din Tesalonic au crezut că au fost lăsaţi şi că vor avea să se confrunte cu necazurile mari care aveau să vină odată cu ziua Domnului. De aceea, Apostolul Pavel începe capitolul 2 în felul următor:

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. (2 Tesaloniceni 2:1-2)

Imediat, după aceasta, Apostolul scrie că ziua Domnului nu va veni înainte ca să vină vremea Antihristului, care aici este numit omul fărădelegii, şi descrie…

Cum va fi venirea lui Antihrist?

După ce spune că ziua Domnului nu a venit încă, Apostolul scrie:

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni (ziua Domnului) înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. (2 Tesaloniceni 2:3-8)

Textul acesta scoate în evidenţă următoarele adevăruri importante despre Antihrist:

 • este un om (omul fărădelegii)
 • se va înălţa mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu” şi de ce este vrednic de închinare
 • se va aşeza în Templul lui Dumnezeu (aceasta implică că trebuie deja să fie construit Templul lui Dumnezeu din Ierusalim)
 • Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale

Acelaşi capitol 2 din II Tesaloniceni prezintă clar…

Care va fi soarta oamenilor necredincioşi?

Când zic necredincioşi mă refer la oamenilor de alte religii, sau atei, sau care au fost creştini doar numai cu numele, dar nu au încheiat niciodată legământ cu Domnul Isus, nu au fost născuţi din nou şi nu au trăit în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Autorul continue să relateze despre venirea vremii Antihristului şi scrie:

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. (2 Tesaloniceni 2:9-12)

Iată cine sunt oamenii necredincioşi conform acestui pasaj:

 • cei ce sunt pe calea pierzării
 • cei care n-au primit dragostea adevărului (Evanghelia) ca să fie mântuiţi
 • de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire (toată activitatea lui Antihrist este îndreptată împotriva lor şi pentru chinul şi nimicirea lor)
 • vor crede o minciună (vor crede despre Antihrist că chiar este Dumnezeu pentru că acesta se va prezenta drept Dumnezeu şi se va aşeza în Templul din Ierusalim cerând închinare totală)
 • nu au crezut adevărul (când le era predicată Evanghelia)
 • au găsit plăcere în nelegiuire ( de aceea au respins Evanghelia, chiar şi atunci când îşi dădeau seama că este adevărată)
 • vor fi osândiţi

Este firesc acum să ne întrebăm…

Ce va fi cu creştinii la venirea lui Antihrist?

Apostolul Pavel punea în contrast soarta celor necredincioşi cu soarta creştinilor şi scrie:

Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 2:13-14)

Deci, credincioşii nu vor fi osândiţi la venirea vremii Antihristului, pentru că pe ei Dumnezeu i-a ales de la început pentru mântuire, prin sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Aţi observat că atitudinea faţă de adevăr determină soarta oamenilor la venirea lui Antihrist? Cei care au respins adevărul vor fi osândiţi şi cei care au crezut adevărul au fost mântuiţi şi vor căpăta slava Domnului Isus Hristos. Despre faptul că venirea lui Antihrist nu este o ameninţare pentru creştini Apostolul Pavel a scris şi în prima epistolă adresată tesalonicenilor:

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tesaloniceni 5:8-11)

Cu privire la legătura dintre icoana fiarei şi Ariel Sharon

Aceasta este o aberaţie, sau în termeni biblici, basme băbeşti, care nu au nici un temei biblic. Biblia scrie despre Antihrist şi prorocul mincinos care îşi va desfăşura activitatea în acelaşi timp. Învăţătura aceasta este prezentată în detalii în capitolul 13 din cartea Apocalipsa. Aici Antihristul este numit “fiara dintâi” şi prorocul mincinos este numit “fiara  a doua”. Citez capitolul:

Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă! Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13:1-18)

Şi acum să facem o scurtă analiză a textului ca să scoatem în evidenţă câteva lucruri importante:

 • Toată perioada de activitate a fiarei întâi, adică a Antihristului va fi de 42 de luni, adică 3,5 ani. Ariel Sharon se află în comă din 2006. Acum suntem în 2010. 2010-2006 = 4 ani. A fost cumva în această perioadă construit templul din Ierusalim? S-au întâmplat careva din lucrurile care descriu activitatea lui Antihrist în II Tesaloniceni, sau din ceea ce scrie aici, în capitolul 13 din Apocalipsa? Nu, nu s-a întâmplat nimic şi nu este nici un temei să facem astfel de afirmaţii despre Ariel Sharon.
 • Fiara a doua este prorocul mincinos şi el va face pe toţi oamenii pământului să se închine fiarei dintâi, adică lui Antihrist.
 • Prorocul mincinos a zis oamenilor să facă o icoană fiarei dintâi (Antihrist) şi a dat apoi putere icoanei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei, dar aceasta se întâmplă doar după ce Antihrist îşi va desfăşura activitatea sa iniţială şi va fi recunoscut de toţi locuitorii pământului.
 • Şi mai este important de menţionat că nicăieri în Biblie nu scrie că prorocul mincinos va fi unchiul lui Antihrist.

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să credem adevărul Evangheliei ca să fim mântuiţi de la pierzarea veşnică, dar şi de la necazurile prin care va avea de trecut toată lumea la venirea vremii Antihristului.